Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

    Môn Lịch Sử lớp 11

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I.Lê-nin đề xướng vào tháng 3/1921, bao gồm các chính sách chủ yếu về

Quảng cáo

   A. công nghiệp và thương nghiệp.

   B. nông nghiệp, công nghiệp và giao thông vận tải.

   C. nông nghiệp, tiền tệ và thương nghiệp.

   D. nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ.

Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng những thành tựu mà Liên Xô đạt được trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục trong thời kì đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa (1925 – 1941)?

   A. Thanh toán nạn mù chữ.

   B. Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học.

   C. Xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất.

   D. Hoàn thành phổ cập giáo dục đại học.

Câu 3. Đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga (1917) được V.I. Lênin đề ra trong

   A. “Chính sách cộng sản thời chiến”.

   B. “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa”.

   C. “Luận cương tháng Tư”.

   D. “Chính sách kinh tế mới”.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào

   A. tháng 10/1922.

   B. tháng 11/1922.

   C. tháng 12/1922.

   D. tháng 1/1924.

Câu 5. Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã

   A. dẫn đến tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

   B. đưa nhân dân Nga lên làm chủ vận mệnh của mình.

   C. giúp Nga hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

   D. giúp Nga đẩy lùi được nguy cơ ngoại xâm và nội phản.

Câu 6. Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 của nhân dân Nga được mở đầu bởi sự kiện nào?

   A. Cuộc khởi nghĩa của các thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin ở Ô-đét-xa.

   B. Cuộc biểu tình của hơn 14 vạn công nhân Xanh Pê-téc-bua.

    C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.

   D. Cuộc tổng bãi công của công nhân thành phố Mát-xcơ-va.

Câu 7. Tháng 3/1921, Đảng Bônsêvích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga trong bối cảnh

   A. đã hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa.

   B. quan hệ sản xuất phong kiến vẫn thống trị.

   C. đã hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp.

   D. nền kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng.

Quảng cáo

Câu 8. Bốn nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên tham gia thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là

   A. Nga, Ucraina, Lít-va, Ngoại Cápcadơ.

   B. Nga, Látvia, Ngoại Cápcadơ, Lítva.

   C. Nga, Grudia, Látvia, Lítva.

   D. Nga, Ucraina, Bêlôrútxia, Ngoại Cápcadơ.

Câu 9. Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là

   A. công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

   B. phát triển các ngành công nghiệp nhẹ.

   C. phát triển công nghiệp quốc phòng.

   D. phát triển giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng.

Câu 10. Vì sao cục diện hai chính quyền song song không thể tồn tại lâu dài ở Nga?

   A. Hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập nhau về quyền lợi.

   B. Sự tồn tại của hai chính quyền khiến Nga không thể phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

   C. Sự tồn tại của hai chính quyền không đưa nước Nga thoát khỏi Chiến tranh thế giới thứ nhất.

   D. Các nước đế quốc bao vây, cô lập và tổ chức tấn công vũ trang vào Nga.

Đáp án

1-D 2-D 3-C 4-C 5-B 6-C 7-D 8-D 9-A 10-A

Các đề kiểm tra Lịch Sử lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

de-kiem-tra-15-phut-lich-su-11-hoc-ki-1-lan-2.jsp

2004 - Toán Lý Hóa