Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 2)

    Môn Lịch Sử lớp 11

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Sau cuộc cách mạng 1905 - 1907, nước Nga vẫn là một nước

Quảng cáo

   A. quân chủ chuyên chế.

   B. quân chủ lập hiến.

   C. cộng hòa đại nghị.

   D. cộng hòa quý tộc.

Câu 2. Báo cáo của V. I. Lênin trước Trung ương Đảng Bìnsevich Nga (tháng 4/1917) chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang

   A. cuộc nội chiến cách mạng.

   B. cách mạng xã hội chủ nghĩa.

   C. cách mạng tư sản kiểu mới.

   D. tư sản dân quyền cách mạng.

Câu 3. Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga được mở đầu bởi sự kiện nào?

   A. Cuộc biểu tình của hơn 14 vạn công nhân Xanh Pê-téc-bua.

   B. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.

   C. Cuộc tổng bãi công của công nhân thành phố Mát-xcơ-va.

   D. Cuộc khởi nghĩa của các thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin ở Ô-đét-xa.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4. Đặc điểm nổi bật về chính trị của nước Nga sau thắng lợi của cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

   A. Các nước đế quốc bao vây, cô lập Nga.

   B. Xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

   C. Quân đội các nước đế quốc mở cuộc tấn công vũ trang vào Nga.

    D. Nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới được thiết lập.

Câu 5. Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã

   A. dẫn đến tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

   B. giúp Nga hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

   C. đưa nhân dân Nga lên làm chủ vận mệnh của mình.

   D. giúp Nga đẩy lùi được nguy cơ ngoại xâm và nội phản.

Câu 6. Trong thời kì đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa (1925 - 1941), thành tựu to lớn nhất mà Liên Xô đạt được trên lĩnh vực kinh tế là

    A. hoàn thành cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

   B. hoàn thành công cuộc tập thể hóa nông nghiệp.

   C. phát triển nông nghiệp với quy mô sản xuất lớn, cơ sở vật chất - kĩ thuật được cơ giới hóa.

   D. Vươn lên trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.

Câu 7. Cho các dữ kiện sau:

   1. V.I.Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

   2. Trung ương Đảng Bônsêvích thông qua bản “Luận cương tháng tư” do V.I.Lê-nin soạn thảo.

   3. Các đội Cận vệ đỏ bao vây và tấn công những vị trí then chốt tại thủ đô Pê-tơ-rô-grát.

   4. Cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn.

   5. Quân khởi nghĩa đánh chiếm cung điện mùa Đông, toàn bộ chính phủ tư sản lâm thời bị bắt.

Quảng cáo

   Hãy sắp xếp theo tiến trình cách mạng tháng Mười Nga (1917).

   A. 2, 1, 3, 5, 4.

   B. 1, 3, 4, 2, 5.

   C. 3, 5, 3, 2, 1.

   D. 4, 5, 3, 1, 2.

Câu 8. Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

   A. Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời, thiết lập nền chuyên chính vô sản.

   B. Đưa nhân dân Nga đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

   C. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng thế giới.

   D. Đưa tới sự ra đời của nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới.

Câu 9. Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga sau cách mạng 1905 – 1907?

   A. Phong trào đấu tranh chống lại chế độ Nga hoàng lan rộng trong cả nước.

   B. Chế độ quân chủ chuyên chế lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái.

   C. Kinh tế suy sụp, trong xã hội tồn tại nhiều mâu thuẫn.

   D. Chính phủ tư sản tăng cường vơ vét, bóc lột nhân dân lao động.

Câu 10. Điểm tương đồng giữa cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917 là gì?

   A. Cách mạng giành được thắng lợi, chế độ Nga hoàng bị lật đổ.

   B. Đưa đất nước Nga phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

    C. Cách mạng diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga.

   D. Cách mạng giành thắng lợi, đưa nước Nga phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Đáp án

1-A 2-B 3-B 4-B 5-C 6-D 7-A 8-D 9-D 10-C

Các đề kiểm tra Lịch Sử lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

de-kiem-tra-15-phut-lich-su-11-hoc-ki-1-lan-2.jsp

2004 - Toán Lý Hóa