Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 2)

    Môn Lịch Sử lớp 11

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Người đứng đầu trong phái chủ chiến của triều đình Huế là

Quảng cáo

    A. Nguyễn Trung Trực.

   B. Nguyễn Trường Tộ.

   C. Phan Đình Phùng.

   D. Tôn Thất Thuyết.

Câu 2. Ở Việt Nam, từ năm 1885 đến năm 1888, phong trào Cần vương được đặt dưới sự chỉ huy của ai?

   A. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường.

   B. Vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

   C. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn.

   D. Nguyễn Đức Nhuận và Đoàn Doãn Địch.

Câu 3. Ngày 13/7/1885 diễn ra sự kiện nào dưới đây?

   A. Tôn Thất Tuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi, xuống Chiếu Cần vương.

   B. Vua Hàm Nghị bị Pháp bắt và đưa đi đày ở An-giê-ri.

   C. Phái chủ chiến tấn công Pháp ở tòa Khâm sứ và Đồn Mang Cá.

   D. Triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Pa-tơ-nốt.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4. Thủ lĩnh uy tín nhất trong phong trào Cần vương ở Nghệ An – Hà Tĩnh là

   A. Tống Duy Tân.

   B. Phan Đình Phùng.

   C. Hoàng Hoa Thám.

   D. Đào Doãn Địch.

Câu 5. Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây không thuộc phong trào Cần vương ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX?

   A. Bãi Sậy.

   B. Yên Thế.

    C. Hùng Lĩnh.

   D. Hương Khê.

Câu 6. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế là

    A. Quân Pháp ra lệnh bắt vua Hàm Nghi để đưa đi đày ở An-giê-ri.

   B. Thực dân Pháp phế truất vua Hàm Nghi, đưa Đồng Khánh lên ngôi.

   C. Thực dân Pháp tìm mọi cách tiêu diệt phái chủ chiến trong triều đình Huế.

   D. Pháp tự ý chiếm đóng đồn Mang Cá trong khi hiệp ước Pa-tơ-nốt chưa được kí kết.

Câu 7. Cho các dữ kiện sau:

   1. Tích cực chuẩn bị, xây dựng căn cứ chiến đấu.

   2. Đẩy mạnh hoạt động, mở nhiều cuộc tập kích, đẩy lui các cuộc hành quân càn quét của Pháp.

   3. Phan Đình Phùng hi sinh, khởi nghĩa Hương Khê dần tan rã.

   4. Hưởng ứng chiếu Cần vương, Phan Đình Phùng đứng ra mộ quân khởi nghĩa và trở thành thủ lĩnh uy tín nhất trong phong trào Cần vương ở Nghệ - Tĩnh.

Quảng cáo

   Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo tiến trình của cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896).

   A. 3, 2, 4, 1.

   B. 4, 1, 2, 3.

   C. 2, 1, 4, 3.

   D. 1, 4, 3, 2.

Câu 8. Nguyên nhân quyết định dẫn đến sự thất bại của các phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là do

   A. quân đội Pháp rất mạnh, hơn hẳn Việt Nam một phương thức sản xuất.

   B. không biết cách tập hợp lực lượng để xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc.

   C. khuynh hướng phong kiến đã lỗi thời, bế tắc về đường lối đấu tranh.

   D. hình thức đấu tranh đơn độc, chỉ có khởi nghĩa vũ trang là duy nhất.

Câu 9. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự thất bại của các phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là gì?

   A. Thực dân Pháp có ưu thế hơn Việt Nam về vũ khí, kĩ thuật, phương tiện chiến tranh.

   B. Không biết cách tập hợp lực lượng để xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc.

   C. Khuynh hướng phong kiến đã lỗi thời, bế tắc về đường lối đấu tranh.

   D. Hình thức đấu tranh đơn độc, chỉ có khởi nghĩa vũ trang là duy nhất.

Câu 10. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về bối cảnh của phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam trong những năm 1885 – 1896?

   A. Việt Nam đã mất độc lập hoàn toàn.

   B. Khuynh hướng phong kiến bao trùm.

   C. Chưa xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới.

   D. Pháp đã hoàn thành bình định Việt Nam.

Đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 2) | Đề kiểm tra Lịch Sử 11 có đáp án

Các đề kiểm tra Lịch Sử lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

de-kiem-tra-15-phut-lich-su-11-hoc-ki-2-lan-2.jsp

2004 - Toán Lý Hóa