Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 4)

    Môn Lịch Sử lớp 11

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Tháng 5 năm 1904, Phan Bội Châu và những người cùng chí hướng thành lập tổ chức nào dưới đây?

Quảng cáo

   A. Việt Nam Quang phục hội.

   B. Hội Duy tân.

   C. Hội Phục Việt.

   D. Việt Nam nghĩa đoàn.

Câu 2. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì (đầu thế kỉ XX) gắn liền với tên tuổi của nhân vật nào dưới đây?

   A. Phan Bội Châu.

   B. Phan Châu Trinh.

    C. Lương Văn Can.

   D. Lương Ngọc Quyến.

Câu 3. Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) diễn ra dưới ảnh hưởng trực tiếp của

   A. phong trào Đông du.

   B. hoạt động của trường Đông Kinh nghĩa thục.

   C. phong trào Duy tân.

   D. khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4. Phong trào yêu nước, cách mạng nào dưới đây gắn liền với tên tuổi của Phan Bội Châu?

   A. Đông Kinh nghĩa thục.

   B. Phong trào Đông du.

   C. Phong trào Duy tân.

   D. Hà thành đầu độc.

Câu 5. Người sáng lập trường Đông Kinh nghĩa thục là

   A. Phan Bội Châu.

   B. Phan Châu Trinh.

   C. Lương Văn Can.

   D. Trịnh Văn Cấn.

Câu 6. Nội dung nào không phản ánh đúng những chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm diễn ra Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)?

   A. Bắt nhân dân mua công trái, đóng thêm nhiều thứ thuế,...

   B. Đẩy mạnh vơ vét sức người, sửa của của nhân dân Việt Nam.

   C. Tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam.

   D. Đẩy mạnh khai thác than và kim loại; thu hẹp diện tích trồng lúa,...

Câu 7. Nhân tố chủ quan dẫn đến sự xuất hiện của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân tộc, dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là gì?

   A. Thành công của cuộc Duy tân Minh Trị của Nhật Bản.

   B. Ảnh hưởng từ phong trào Duy tân Mậu Tuất của Trung Quốc.

   C. Ảnh hưởng từ thành công của cuộc Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc.

   D. Tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

Quảng cáo

Câu 8. Sự xuất hiện hai xu hướng bạo động và cải cách ở Việt Nam đầu thế kỉ XX chứng tỏ các sĩ phu tiến bộ

   A. có những nhận thức khác nhau về kẻ thù của dân tộc.

   B. xuất phát từ những truyền thống cứu nước khác nhau.

   C. chịu tác động của những bối cảnh thời đại khác nhau.

   D. chịu ảnh hưởng của những hệ tư tưởng mới khác nhau.

Câu 9. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX là gì?

   A. Thế lực của giai cấp tư sản nhỏ bé, chưa đủ sức tập hợp lực lượng.

   B. Hạn chế về giai cấp lãnh đạo, không đưa ra được đường lối đấu tranh đúng đắn.

   C. Cuộc vận động của các sĩ phu chưa đủ khả năng để bùng nổ cách mạng tư sản.

   D. Khuynh hướng này tuy mới với Việt Nam, nhưng so với thời đại đã lạc hậu.

Câu 10. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1914 có điểm gì mới so với phong trào yêu nước trước đó?

   A. Do giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo.

   B. Sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang.

   C. Gắn cứu nước với canh tân đất nước.

   D. Xây dựng mặt trận thống nhất.

Đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 4) | Đề kiểm tra Lịch Sử 11 có đáp án

Các đề kiểm tra Lịch Sử lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

de-kiem-tra-15-phut-lich-su-11-hoc-ki-2-lan-2.jsp

2004 - Toán Lý Hóa