Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 2 có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 2 có đáp án. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Tin học lớp 11.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 2 (Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Biến Hoten lưu trữ giá trị hằng xâu ‘Nguyen Van Troi’ thì Hoten[6] cho ta kí tự là:

 A. ‘ ’

 B. ‘y’

 C. ‘e’

 D. ‘n’

Câu 2: Trong Pascal, cú pháp khai báo biến kiểu xâu là:

 A. Var < độ dài lớn nhất của xâu > = string [tên biến xâu] ;

 B. Var <tên biến xâu> : string [độ dài lớn nhất của xâu] ;

 C. Var <tên biến xâu> = string [độ dài lớn nhất của xâu] ;

 D. Var < độ dài lớn nhất của xâu > : string [tên biến xâu] ;

Câu 3: Cho đoạn chương trình sau:

s1:= ‘123456’; s2:= ‘abc’;

write(s2+s1);

Kết quả in ra màn hình là:

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

 A. ‘123456abc’

 B. ‘abc123456’

 C. ‘123456’

 D. ‘abc’

Câu 4: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

 A. Xâu A lớn hơn xâu B nếu kí tự dầu tiên khác nhau giữa chúng kể tử trái sang trong xâu A có mã ASCII lớn hơn

 B. Nếu A và B là các xâu có độ dài khác nhau và A là đoạn đầu của B thì A nhỏ hơn B

 C. Hai xâu bằng nhau nếu chúng giống nhau hoàn toàn

 D. Xâu A lớn hơn xâu B nếu độ dài xâu A lớn hơn độ dài xâu B

Câu 5: Cho đoạn chương trình sau:

s := ‘123456789’;

delete (s, 1, 5);

write(s);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘6789’

 B. ‘789’

 C. ‘9’

 D. ‘’

Câu 6: Cho đoạn chương trình sau:

s1 := ‘123’; s2 := ‘abcd’;

insert (s1, s2 ,1);

write(s2);

Quảng cáo

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘ab123cd’

 B. ‘a123bcd’

 C. ‘123abcd’

 D. ‘abc123d’

Câu 7: Cho đoạn chương trình sau:

s := copy(‘123456789’, 1, 3);

write(s);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘123’

 B. 123

 C. ‘3’

 D. 3

Câu 8: Cho đoạn chương trình sau:

s := ‘300 ki tu’;

write(length(s));

Kết quả in ra màn hình là:

 A. 300

 B. 9

 C. ‘9’

 D. ‘300’

Câu 9: Cho đoạn chương trình sau:

s1 := ‘bcd’; s2 := ‘abcd’;

write(pos(s1, s2));

Kết quả in ra màn hình là:

 A. 2

 B. ‘2’

 C. 3

 D. ‘3’

Câu 10: Cho đoạn chương trình sau:

s := 'Mua Thu';

write(upcase(s[3]));

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘M’

 B. ‘U’

 C. ‘A’

 D. ‘T’

Đáp án & Thang điểm

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 2 (Đề số 2)

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Biến Hoten lưu trữ giá trị hằng xâu ‘Nguyen Van Troi’ thì Hoten[7] cho ta kí tự là:

 A. ‘ ’

 B. ‘y’

 C. ‘e’

 D. ‘n’

Câu 2: Trong Pascal, cú pháp khai báo biến kiểu xâu là:

 A. Var < độ dài lớn nhất của xâu > = string [tên biến xâu] ;

 B. Var <tên biến xâu> = string [độ dài lớn nhất của xâu] ;

 C. Var <tên biến xâu> : string [độ dài lớn nhất của xâu] ;

 D. Var < độ dài lớn nhất của xâu > : string [tên biến xâu] ;

Câu 3: Cho đoạn chương trình sau:

write(‘abc’+‘123456’);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘123456abc’

 B. ‘abc123456’

 C. ‘123456’

 D. ‘abc’

Câu 4: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

 A. Xâu A lớn hơn xâu B nếu kí tự dầu tiên khác nhau giữa chúng kể tử trái sang trong xâu A có mã ASCII lớn hơn

 B. Xâu A lớn hơn xâu B nếu độ dài xâu A lớn hơn độ dài xâu B

 C. Nếu A và B là các xâu có độ dài khác nhau và A là đoạn đầu của B thì A nhỏ hơn B

 D. Hai xâu bằng nhau nếu chúng giống nhau hoàn toàn

Câu 5: Cho đoạn chương trình sau:

s := ‘123456789’;

delete (s, 1, 8);

write(s);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘6789’

 B. ‘789’

 C. ‘9’

 D. ‘’

Câu 6: Cho đoạn chương trình sau:

s1 := ‘123’; s2 := ‘abcd’;

insert (s1, s2 ,3);

write(s2);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘ab123cd’

 B. ‘123abcd’

 C. ‘a123bcd’

 D. ‘abc123d’

Câu 7: Cho đoạn chương trình sau:

s1 := ‘123456789’;

s2 := copy(s1, 3, 5);

write(s2);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘567’

 B. 567

 C. 34567

 D. ‘34567’

Câu 8: Cho đoạn chương trình sau:

s := ‘200 ki tu’;

write(length(s));

Kết quả in ra màn hình là:

 A. 200

 B. 9

 C. ‘9’

 D. ‘200’

Câu 9: Cho đoạn chương trình sau:

s1 := ‘1010’; s2 := ‘1001010’;

write(pos(s1, s2));

Kết quả in ra màn hình là:

 A. 0

 B. ‘0’

 C. 4

 D. ‘4’

Câu 10: Cho đoạn chương trình sau:

s := 'Mua Thu';

write(upcase(s[5]));

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘M’

 B. ‘U’

 C. ‘A’

 D. ‘T’

Đáp án & Thang điểm

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2004 - Toán Lý Hóa