Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 11 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 11 có đáp án (Đề 1)

    Môn Lịch Sử lớp 11

    Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

Quảng cáo

   A. Pháp.

   B. Đức.

   C. Anh.

   D. Mĩ.

Câu 2. Sau cuộc Cách mạng 1905 - 1907, nước Nga vẫn là một nước

   A. quân chủ chuyên chế.

   B. quân chủ lập hiến.

   C. cộng hòa đại nghị.

   D. cộng hòa quý tộc.

Câu 3. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào tháng

   A. 10/1922.

   B. 11/1922.

   C. 12/1922.

   D. 1/1924.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4. Ngành kinh tế nào của Nhật chịu tác động nhiều nhất từ cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)?

   A. Nông nghiệp.

   B. Công nghiệp quân sự.

   C. Tài chính ngân hàng.

   D. Kinh doanh buôn bán.

Câu 5. Trong những năm 1918 - 1939, các thế lực phản động, hiếu chiến ở Đức đã tập trung lại trong tổ chức nào?

   A. Đảng Quốc xã.

   B. Đảng Cộng sản Đức.

   C. Đảng Xã hội dân chủ Đức.

   D. Đảng Đoàn kết dân tộc.

Câu 6. Theo lịch Nga, ngày thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười ở Nga là

   A. 24/10/1917.

   B. 20/10/1917.

   C. 7/10/1917.

   D. 25/10/1917.

Câu 7. Nhà soạn nhạc thiên tài người Áo nào đã có những cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng?

    A. Mô-da.

   B. Bét-tô-ven.

   C. Trai-cốp-xki.

   D. Béc-tơn Brếch.

Quảng cáo

Câu 8. Nhằm duy trì một trật tự thế giới mới và bảo vệ quyền lợi cho mình, đầu năm 1920, các nước tư bản đã thành lập

   A. Liên hợp quốc.

   B. Hội Quốc liên.

   C. Hội nghị Viên.

   D. Hội liên hiệp quốc tế.

Câu 9. Chính sách đối ngoại nào được Mĩ áp dụng ở khu vực Mĩ Latinh trong những năm 1934 - 1939?

   A. “Ngoại giao láng giềng”.

   B. “Cam kết và mở rộng”.

   C. “Láng giềng thân thiện”.

   D. “Trỗi dậy hòa bình”.

Câu 10. Ở Nhật Bản, cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) diễn ra trầm trọng nhất vào năm

   A. 1929.

   B. 1930.

   C. 1931.

   D. 1932.

Câu 11. Báo cáo của V.I.Lê-nin trước Trung ương Đảng Bônsêvích Nga (tháng 4/1917) chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang

   A. cuộc nội chiến cách mạng.

   B. cách mạng xã hội chủ nghĩa.

   C. cách mạng tư sản kiểu mới.

   D. tư sản dân quyền cách mạng.

Câu 12. Người duy nhất trong lịch sử nước Mĩ trúng cử Tổng thống 4 nhiệm kì liên tiếp là

    A. G.Oa-sinh-tơn.

   B. F.Ru-dơ-ven.

   C. B.Clin-tơn.

   D. A.Lin-côn.

Câu 13. Vào buổi đầu thời cận đại, văn học, nghệ thuật, tư tưởng có vai trò quan trọng trong việc

   A. làm cầu nối để mở rộng quan hệ giao lưu giữa các quốc gia, dân tộc.

   B. đề cao các giá trị, giáo lí của Kitô giáo, bảo vệ trật tự phong kiến chuyên chế.

   C. tấn công vào hệ tư tưởng của giai cấp tư sản đang lên, bảo vệ ý thức hệ phong kiến.

   D. tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến; hình thành tư tưởng của giai cấp tư sản.

Câu 14. Trong những năm 1921 – 1941, việc nhiều quốc gia công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô chứng tỏ điều gì?

   A. Liên Xô có tiềm lực kinh tế và quốc phòng mạnh.

   B. Liên Xô trở thành thị trường tiềm năng đối với các nước lớn.

   C. Uy tín của Liên Xô trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

   D. Sự mâu thuẫn, đối địch giữa các nước đế quốc với Liên Xô đã chấm dứt.

Câu 15. Biểu hiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, quan hệ quốc tế giữa các nước đế quốc ở châu Âu ngày càng căng thẳng?

   A. Sự hình thành của liên minh phát xít (phe Trục).

   B. Hình thành hai khối đế quốc đối đầu nhau: phe Hiệp ước - phe Liên minh.

   C. Sự hình thành của các liên minh kinh tế giữa các nước đế quốc.

   D. Mĩ gia tăng ảnh hưởng và can thiệp sâu sắc vào đời sống chính trị ở châu Âu.

Câu 16. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là

   A. tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).

   B. tác động của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở các nước tư bản châu Âu.

   C. mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản không được giải quyết triệt để.

   D. các nước tư bản sản xuất ồ ạt dẫn đến tình trạng “cung” vượt quá “cầu”.

Câu 17. Yếu tố nào chi phối mạnh mẽ đến tình hình văn hóa thế giới từ đầu thời cận đại đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

   A. Sự giao thoa giữa các nền văn hóa.

   B. Sự xuất hiện của nhiều nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ lớn.

   C. Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

   D. Những biến động của lịch sử từ đầu thời cận đại đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Câu 18. Tháng 3/1921, Đảng Bônsêvích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga trong bối cảnh

   A. đã hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa.

   B. quan hệ sản xuất phong kiến vẫn thống trị.

   C. đã hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp.

   D. nền kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng.

Câu 19. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933), giới cầm quyền Đức đã

   A. thực hiện các cải cách kinh tế: đổi mới quá trình sản xuất, tổ chức quản lý,...

   B. thực hiện các quyền tự do, dân chủ.

   C. phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai.

   D. tiếp tục duy trì chế độ cộng hòa tư sản đại nghị.

Câu 20. Chính phủ Hít-le công khai khủng bố Đảng Cộng sản Đức, vì Đảng Cộng sản

   A. là chính đảng lớn nhất nước Đức.

   B. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.

   C. chống lại nền Cộng hòa Vaima.

   D. công khai phá hoại chế độ cộng hòa tư sản.

Câu 21. Đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là gì?

   A. Đầu tư để phát triển đồng bộ tất cả các ngành công nghiệp.

   B. Tăng cường đầu tư phát triển nông nghiệp, tạo tiền đề phát triển công nghiệp.

   C. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, trọng tâm là: công nghiệp chế tạo máy, nông cụ...

   D. Ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ, tạo tiền đề phát triển các ngành kinh tế khác.

Câu 22. Ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất ở Đức trong những năm 1933 - 1939 là

   A. công nghiệp quân sự.

   B. công nghiệp chế tạo máy móc và nông cụ.

   C. công nghiệp nhẹ.

   D. công nghiệp khai khoáng và luyện kim.

Câu 23. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vécxai và Oasinhtơn để

   A. bàn cách đối phó, chống lại Liên Xô.

   B. bàn cách khôi phục và phát triển kinh tế châu Âu.

   C. kí kết hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi.

   D. thành lập liên minh chính trị - quân sự ở châu Âu.

Câu 24. Nông nghiệp là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) ở Nhật Bản, vì

   A. tàn dư của quan hệ sản xuất phong kiến.

   B. là ngành kinh tế chủ chốt.

   C. lệ thuộc vào thị trường bên ngoài.

   D. điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.

Câu 25. Đạo luật quan trọng nhất trong “Chính sách mới” của nước Mĩ là

   A. Đạo luật ngân hàng.

   B. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp.

   C. Đạo luật phục hưng công nghiệp.

   D. Đạo luật cứu tế xã hội.

Câu 26. Nội dung nào không phải là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 -1933) ở Mĩ?

   A. Hàng hóa dư thừa,“cung” vượt “quá cầu”.

   B. Giai cấp tư sản sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận.

   C. Sức mua của nhân dân giảm sút.

   D. Sự sụt giảm của giá dầu thô trên thế giới.

Câu 27. Cách mạng tháng Mười Nga là

   A. cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

   B. cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.

   C. cuộc cách mạng dân chủ tư sản triệt để.v

   D. cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới giành thắng lợi.

Câu 28. Bản chất của “Chính sách mới” do Tổng thống F.Ru-dơ-ven đề ra và thực hiện ở Mĩ là

   A. thả nổi nền kinh tế cho thị trường tự do điều chỉnh.

   B. tăng cường vai trò của nhà nước trong việc điều tiết và quản lí nền kinh tế.

   C. nhà nước nắm vai trò điều tiết toàn bộ nền kinh tế.

   D. loại bỏ hoàn toàn vai trò của nhà nước trong việc quản lí, điều tiết nền kinh tế.

Câu 29. Biện pháp được các nước Anh, Pháp, Mĩ áp dụng để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?

   A. Thiết lập chế độ độc tài phát xít.

   B. Cải cách chính trị, tăng cường quyền lực của nhà nước.

   C. Cải cách kinh tế - xã hội.

   D. Tiến hành chiến tranh xâm lược để mở rộng lãnh thổ.

Câu 30. Nội dung nào không phản ánh đúng những thành tựu mà Liên Xô đạt được trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục trong thời kì đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa (1925 – 1941)?

   A. Thanh toán nạn mù chữ.

   B. Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học.

   C. Xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất.

   D. Hoàn thành phổ cập giáo dục đại học.

Câu 31. Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?

   A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa.

   B. Đẩy hàng trăm triệu người rơi vào tình trạng thất nghiệp, đói khổ.

   C. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện và nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới đang đến gần.

   D. Xã hội các nước tư bản không ổn định do các cuộc đấu tranh, biểu tình của người thất nghiệp.

Câu 32. Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã

   A. dẫn đến tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

   B. giúp Nga hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

   C. đưa nhân dân Nga lên làm chủ vận mệnh của mình.

   D. giúp Nga đẩy lùi được nguy cơ ngoại xâm và nội phản.

Câu 33. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?

   A. Hơn 10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị thương.

   B. Nhiều thành phố, làng mạc, cầu cống, nhà máy bị phá hủy.

   C. Chi phí các nước đế quốc sử dụng cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đôla.

   D. Hơn 60 triệu người chết, trên 90 triệu người bị thương.

Câu 34. Nội dung nào không phản ánh đúng những sai lầm, hạn chế trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 – 1941?

   A. Thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

   B. Xây dựng nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung cao độ, xơ cứng, thiếu năng động và trì trệ.

   C. Thực hiện chưa tốt nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hóa nông nghiệp.

   D. Chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân.

Câu 35. Tại sao các nước Đức, Italia, Nhật Bản lựa chọn con đường phát xít hóa bộ máy cai trị để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)?

   A. Có thuộc địa, có thể trút gánh nặng khủng hoảng lên vai nhân dân các nước thuộc địa.

   B. Không có hoặc có rất ít thuộc địa, thiếu vốn, nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hẹp.

   C. Ít chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933).

   D. Phong trào đấu tranh dân chủ của nhân dân các nước Đức, Italia, Nhật Bản diễn ra mạnh mẽ.

Câu 36. Điểm tương đồng Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917 là gì?

   A. Cách mạng giành được thắng lợi, chế độ Nga hoàng bị lật đổ.

   B. Đưa đất nước Nga phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

   C. Cách mạng diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga.

   D. Cách mạng thắng lợi, đưa nước Nga đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Câu 37. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”?

   A. Vích-to Huy-gô.

   B. An-be Anh-xtanh.

   C. A.Nôben.

   D. Lô-mô-nô-xốp.

Câu 38. Trên tờ báo Sự thật, số ra ngày 27/1/1924, Nguyễn Ái Quốc có viết: “Khi còn sống, Người là cha, thầy học, đồng chí và cố vấn của chúng ta. Ngày nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa”. Nguyễn Ái Quốc đang nói về ai?

   A. Ph.Ăng-ghen.

   B. C.Mác.

   C. V.I.Lê-nin.

   D. Mao Trạch Đông.

Câu 39. Từ Chính sách kinh tế mới của nước Nga Xô viết, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?

   A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn.

   B. Khuyến khích tư nhân nước ngoài đầu tư, kinh doanh.

   C. Chỉ nên chú trọng phát triển các ngành công nghiệp nặng.

   D. Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần song vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

Câu 40. Từ quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Đức, nhân loại có thể rút ra bài học gì để bảo vệ hòa bình thế giới?

   A. Tập trung phát triển kinh tế, hợp tác cùng có lợi giữa các nước lớn.

   B. Kiên quyết đấu tranh chống lại các thế lực hiếu chiến, phản động, cực đoan.

   C. Thực hiện chính sách hữu nghị, hòa bình giữa các quốc gia.

   D. Chế tạo các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh mới, xây dựng lực lượng quân sự mạnh.

Đáp án

Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 11 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra Lịch Sử 11 có đáp án

Các đề kiểm tra Lịch Sử lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

de-kiem-tra-hoc-ki-1-lich-su-11.jsp

2004 - Toán Lý Hóa