Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 11 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 11 có đáp án (Đề 2)

    Môn Lịch Sử lớp 11

    Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Trật tự thế giới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là

Quảng cáo

   A. trật tự hai cực Ianta.

   B. trật tự Viên.

   C. hệ thống Vécxai - Oasinhtơn.

   D. trật tự thế giới đa cực.

Câu 2. Điểm khởi đầu trong kế hoạch xâm lược và thống trị khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Nhật Bản là

   A. Việt Nam.

   B. Triều Tiên.

   C. Mông Cổ.

   D. Trung Quốc.

Câu 3. Năm 1934, sau khi Tổng thống Hin-đen-bua qua đời, Hít-le tự xưng là

   A. Tổng thống.

   B. Quốc trưởng.

   C. Thủ tướng.

   D. Thống soái.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) bùng nổ đầu tiên tại

   A. Nhật Bản.

   B. Liên Xô.

   C. Mĩ.

   D. Anh.

Câu 5. Ngày 29/10/1929 đã đi vào lịch sử nước Mĩ với tên gọi

   A. “ngày thứ sáu đen tối”.

   B. “ngày thứ ba đen tối”.

   C. “ngày chủ nhật đẫm máu”.

   D. “ngày thứ hai đen tối”.

Câu 6. Theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn, các nước tư bản giành được nhiều quyền lợi nhất là

   A. Mĩ, Anh, Đức, Italia.

   B. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản.

   C. Anh, Mĩ, Trung Quốc.

   D. Anh, Pháp, Nga, Italia.

Câu 7. Ở Mĩ, cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933), bắt đầu từ lĩnh vực

   A. công nghiệp quốc phòng.

   B. công nghiệp khai khoáng và luyện kim.

   C. tài chính ngân hàng.

   D. nông nghiệp và giao thông vận tải.

Quảng cáo

Câu 8. Ở Đức, trong những năm 1933 - 1939, ngành kinh tế nào được tăng cường đầu tư để giải quyết nạn thất nghiệp và phục vụ nhu cầu quân sự?

   A. Công nghiệp quốc phòng.

   B. Công nghiệp khai khoáng và luyện kim.

   C. Giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng.

   D. Công nghiệp chế tạo máy móc và nông cụ.

Câu 9. Tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội là chính đảng của giai cấp

   A. vô sản Trung Quốc.

   B. nông dân Trung Quốc.

   C. tiểu tư sảnTrung Quốc.

   D. tư sản Trung Quốc.

Câu 10. Để khủng bố, đàn áp Đảng Cộng sản Đức chính phủ Hít-le đã vu cáo những người cộng sản

   A. đốt cháy nhà Quốc hội.

   B. tổ chức ám sát Tổng thống Hin-đen-bua.

   C. tổ chức ám sát Thủ tướng Hít-le.

   D. kích động nhân dân chống chính quyền.

Câu 11. Động lực chính trong cuộc Cách mạng 1905 – 1907, Cách mạng tháng Hai (1917) và Cách mạng tháng Mười (1917) ở Nga là

   A. giai cấp tư sản, nông dân.

   B. nông dân, bình dân thành thị.

   C. công nhân, nông dân, binh lính.

   D. giai cấp tư sản, công nhân.

Câu 12. Nước Mĩ đã thực hiện giải pháp nào để nhanh chóng thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933)?

   A. Áp dụng “Chính sách kinh tế mới” (NEP).

    B. Áp dụng “Chính sách mới”.

   C. Tăng lương cho người lao động.

   D. Hỗ trợ người nghèo và dân chủ hóa lao động.

Câu 13. Đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga (1917) được V.I.Lênin đề ra trong

   A. “Chính sách cộng sản thời chiến”.

   B. “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa”.

   C. “Chính sách kinh tế mới”.

   D. “Luận cương tháng Tư”.

Câu 14. Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941) là

   A. phát triển các ngành công nghiệp nhẹ.

   B. phát triển giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng.

   C. phát triển công nghiệp quốc phòng.

   D. công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

Câu 15. Nhật Bản đã thực hiện giải pháp nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)?

   A. Áp dụng “Chính sách mới”.

   B. Áp dụng “Chính sách kinh tế mới” (NEP).

   C. Thực hiện dân chủ hóa lao động.

   D. Quân phiệt hóa bộ máy nhà nước.

Câu 16. Đặc điểm nổi bật về chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

   A. Các nước đế quốc bao vây, cô lập Nga.

   B. Quân đội các nước đế quốc mở cuộc tấn công vũ trang vào Nga.

   C. Xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

   D. Nhiều đảng phái phản động nổi dậy chống phá cách mạng.

Câu 17. Chính phủ Ru-dơ-ven đề ra chính sách “Láng giềng thân thiện” đối với khu vực Mĩ Latinh nhằm mục đích

   A. xoa dịu cuộc đấu tranh chống Mĩ của nhân dân Mĩ Latinh, củng cố vị trí của Mĩ ở đây.

   B. thiết lập quan hệ hòa bình, hữu nghị với các nước Mĩ Latinh.

   C. thiết lập quan hệ hợp tác cùng phát triển kinh tế với các nước Mĩ Latinh.

   D. giúp đỡ các nước Mĩ Latinh xây dựng và phát triển đất nước.

Câu 18. Các cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX đã

   A. góp phần làm thất bại âm mưu gây chiến tranh xâm lược Trung Quốc của giới cầm quyền.

   B. góp phần làm chậm lại quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản.

   C. làm thất bại âm mưu quân phiệt hóa bộ máy nhà nước của giới cầm quyền.

   D. làm gia tăng những bất đồng trong nội bộ giới cầm quyền.

Câu 19. Kết cục nằm ngoài mong muốn của các nước đế quốc khi gây Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là

   A. Cách mạng tháng Mười ở Nga (1917) thành công, nước Nga xô viết ra đời.

   B. Mĩ tham chiến và trở thành nước đứng đầu phe Hiệp ước.

   C. nhiều loại vũ khí, phương tiện chiến tranh mới được sử dụng.

   D. chiến tranh đã để lại những hậu quả nặng nề cho nhân loại.

Câu 20. Ý nghĩa lớn nhất của “Chính sách mới” do Tổng thống F.Ru-dơ-ven đề ra và thực hiện đối với nền kinh tế Mĩ là

   A. đưa nước Mĩ nhanh chóng thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933).

   B. đưa nước Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

   C. giải quyết được nạn thất nghiệp và cải thiện đời sống nhân dân.

   D. tạo nền móng để nước Mĩ khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.

Câu 21. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật là gì?

   A. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.

   B. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.

   C. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

   D. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.

Câu 22. Trong thời kì đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa (1925 - 1941), thành tựu to lớn nhất Liên Xô đạt được trên lĩnh vực kinh tế là

   A. hoàn thành cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

   B. hoàn thành công cuộc tập thể hóa nông nghiệp.

   C. nền nông nghiệp có quy mô sản xuất lớn.

   D. trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Câu 23. Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới giành thắng lợi là

   A. Cách mạng tháng Hai ở Nga (1917).

   B. Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam (1945).

   C. Cách mạng tháng Mười ở Nga (1917).

   D. Cách mạng tháng Tám ở Inđônêxia (1945).

Câu 24. Bao trùm trong xã hội các nước châu Phi ở cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là mâu thuẫn giữa

   A. giai cấp nông dân với địa chủ.

   B. giai cấp tư sản bản địa với chính quyền thực dân.

   C. giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.

   D. nhân dân các nước châu Phi với thực dân phương Tây.

Câu 25. Nội dung nào không phản ánh đúng những hạn chế của Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911?

   A. Không thủ tiêu triệt để giai cấp phong kiến.

   B. Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

   C. Không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược.

   D. Không đưa đất nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Câu 26. Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga mang tính chất của một cuộc

   A. cách mạng vô sản.

   B. chiến tranh giải phóng dân tộc.

   C. cách mạng tư sản.

   D. cách mạng tư sản kiểu mới.

Câu 27. Quan hệ quốc tế trong hệ thống Vécxai - Oasinhtơn không tồn tại mâu thuẫn giữa

   A. các nước tư bản thắng trận với các nước bại trận.

   B. hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

   C. các nước đế quốc với các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc.

   D. các nước tư bản thắng trận vì những bất đồng về quyền lợi.

Câu 28. Nội dung nào không phản ánh đúng những nội dung chủ yếu được thể hiện trong văn học của các nước phương Đông vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

   A. Thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

   B. Ca ngợi tinh thần bất khuất, dũng cảm đấu tranh cho độc lập, tự do.

    C. Phản ánh cuộc sống cơ cực của nhân dân dưới ách thực dân, phong kiến.

   D. Ca ngợi tiến bộ của văn minh phương Tây và hành động “khai hóa” của các nước đế quốc.

Câu 29. Nội dung nào không phản ánh đặc điểm nổi bật của tình hình sản xuất nông nghiệp ở Liên Xô trong những năm 1925 - 1941?

   A. Nền nông nghiệp tập thể hóa.

   B. Nông nghiệp có quy mô sản xuất lớn.

   C. Tiến hành cuộc “cách mạng xanh”.

   D. Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.

Câu 30. Đặc điểm nổi bật của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là gì?

   A. Là cuộc khủng hoảng thiếu, kéo dài nhất trong lịch sử các nước tư bản.

   B. Là cuộc khủng hoảng thừa, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.

   C. Là cuộc khủng hoảng thiếu, có quy mô lớn nhất trong lịch sử các nước tư bản.

   D. Là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đầu tiên, để lại hậu quả nặng nề cho các nước tư bản.

Câu 31. Nội dung nào không phản ánh đúng tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đến Nhật Bản?

   A. Nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng.

   B. Số công nhân thất nghiệp lên tới 3 triệu người.

   C. Mâu thuẫn xã hội, phong trào đấu tranh của nhân dân quyết liệt.

   D. Đe dọa sự tồn tại của nền quân chủ chuyên chế ở Nhật Bản.

Câu 32. Chính phủ Mĩ có thái độ như thế nào đối với các vấn đề quốc tế, đặc biệt là nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh đang đến gần?

   A. Kêu gọi các nước Anh, Pháp, Liên Xô thành lập liên minh chống phát xít.

   B. Giữ thái độ trung lập - không can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài châu Mĩ.

   C. Hợp tác với Anh, Pháp để thành lập Mặt trận Đồng minh chống phát xít.

   D. Ủng hộ, hợp tác với thế lực phát xít để phát động chiến tranh, chia lại thị trường, thuộc địa.

Câu 33. Nội dung nào không phản ánh đúng thành tựu của Liên Xô trên lĩnh vực ngoại giao trong những năm 1925 - 1941?

   A. Phá vỡ chính sách bao vây, cô lập về kinh tế và ngoại giao của các nước đế quốc.

   B. Đầu năm 1925, Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với trên 20 quốc gia.

   C. Liên Xô là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

   D. Liên Xô trở thành thành viên chính thức của Hội Quốc liên.

Câu 34. Nội dung nào không phản ánh đúng đặc điểm của quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản?

   A. Diễn ra trong suốt thập niên 30 của thế kỉ XX.

   B. Diễn ra thông qua các cuộc đảo chính quân sự đẫm máu.

   C. Gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài.

   D. Chuyển đổi từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ độc tài phát xít.

Câu 35. Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến cho quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước ở Đức diễn ra nhanh?

   A. Thiếu thống nhất trong đấu tranh chống phát xít giữa Đảng Cộng sản và Đảng Xã hội dân chủ.

   B. Đảng Quốc xã có ảnh hưởng lớn trong quần chúng nhân dân Đức.

   C. Lực lượng phát xít nhận được sự ủng hộ của giới đại tư sản.

   D. Lực lượng phát xít nhận được sự ủng hộ của Đảng Cộng sản.

Câu 36. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Người ta sinh ra tự do, nhưng rồi đâu đâu con người cũng sống trong xiềng xích”?

   A. Rút-xô.

   B. Vôn-te.

   C. Mông-te-xki-ơ.

   D. Mê-li-ê.

Câu 37. Bản chất của “Chính sách kinh tế mới” (NEP) của nước Nga Xô viết là gì?

   A. Thả nổi nền kinh tế cho thị trường tự do điều chỉnh.

   B. Nhà nước nắm độc quyền, chi phối toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

   C. Loại bỏ hoàn toàn vai trò của nhà nước trong việc quản lí, điều tiết nền kinh tế.

   D. Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần song vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Câu 38. Điểm giống nhau cơ bản giữa hai khối đế quốc Anh, Pháp, Mĩ và Đức, Italia, Nhật Bản là gì?

   A. Cải cách kinh tế - xã hội để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933).

   B. Mong muốn duy trì nguyên trạng hệ thống Vécxai – Oasinhtơn có lợi cho mình.

   C. Thống nhất trong âm mưu chống lại Liên Xô và phong trào cách mạng thế giới.

   D. Phát xít hóa bộ máy nhà nước để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933).

Câu 39. Quá trình phát xít hóa ở Đức có thể bị ngăn chặn không? Tại sao?

   A. Không thể ngăn chặn, do thế lực của Đảng Quốc xã quá mạnh.

   B. Có thể ngăn chặn, nếu như Tổng thống Hin-đen-bua không chỉ định Hít-le làm Thủ tướng Đức.

    C. Không thể ngăn chặn, do đây là sự phát triển tất yếu của nước Đức.

   D. Có thể ngăn chặn, nếu Đảng Cộng sản và Đảng Xã hội dân chủ Đức đoàn kết đấu tranh.

Câu 40. “Giống như mặt trời chói lọi … chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có một cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế.” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tập 12, trang 300). Nhận định trên của Hồ Chí Minh đề cập đến cuộc cách mạng nào?

    A. Cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỉ XVIII).

   B. Cách mạng tháng Mười Nga (1917).

   C. Cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII).

   D. Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam (1945).

Đáp án

Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 11 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra Lịch Sử 11 có đáp án

Các đề kiểm tra Lịch Sử lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

de-kiem-tra-hoc-ki-1-lich-su-11.jsp

2004 - Toán Lý Hóa