Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí lớp 7 Học kì 2 có đáp án (Lần 2) (4 đề)Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí lớp 7 Học kì 2 có đáp án (Lần 2) (4 đề)

Phần dưới là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí lớp 7 Học kì 2 có đáp án, cực hay (Lần 2). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Địa Lí lớp 7.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2

Môn: Địa Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Lần 2 - Đề số 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Vùng tập trung đông dân nhất Ôt-xtrây-li-a:

A. Vùng phía đông, đông nam và tây nam.

B. Vùng tây bắc và tây nam.

C. Vùng trung tâm.

D. Vùng phía tây và tây bắc.

Câu 2. Mưa vào thu – đông là đặc điểm của kiểu môi trường nào trong các kiểu môi trường dưới đây?

A. Ôn đới lục địa.            B. Địa trung hải.            C. Ôn đới hải dương.            D. Núi cao.

Câu 3. Các nước châu Âu có hình thức sản xuất nông nghiệp chủ yếu nào?

A. Trang trại và các vùng nông nghiệp.

B. Trang trại và hợp tác xã.

C. Hộ gia đình và các trang trại.

D. Hộ gia đình và hợp tác xã.

Câu 4. Dạng địa hình băng hà cổ là dạng địa hình phổ biến ở khu vực nào của châu Âu?

A. Nam Âu            B. Đông Âu            C. Tây Âu            D. Bắc Âu

Câu 5. Cảng biển Rôt-tec-đam là một hải cảng lớn của thế giới nằm ở quốc gia nào?

Quảng cáo

A. Liên Bang Nga            B. Hà Lan            C. I-ta-li-a            D. Anh

Câu 6. Trong các con sông dưới đây sông dài nhất châu Âu là sông nào?

A. Sông Von-ga.            B. Sông U-ran.            C. Sông Đni-ep.            D. Sông Đôn.

Phần tự luận

Câu 7. (4 điểm).

a) Lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu phát triển đa dạng như thế nào?

b) Vì sao sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao?

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Mỗi câu hỏi trắc nghiệm tương ứng với 1 điểm

Câu 1. Vùng phía đông, đông nam và tây nam là vùng tập trung đông dân nhất Ôt-xtrây-li-a.

Chọn: A.

Câu 2. Ở các nước Nam Âu, ven Địa Trung Hải, vào mùa thu – đông thời tiết không lạnh lắm và có mưa, thường là những trận mưa rào. Mùa hạ nóng, khô.

Chọn: B.

Câu 3. Quy mô sản xuất nông nghiệp thường không lớn và được tổ chức sản xuất theo các hộ gia đình và các trang trại.

Chọn: C.

Câu 4. Địa hình băng hà cổ phổ biến ở khu vực Bắc Âu.

Chọn: D.

Câu 5. Rôt-tec-đam là một hải cảng lớn của thế giới nằm ở nước Hà Lan.

Chọn: D.

Câu 6. Sông Von-ga thuộc khu vực Đông Âu là con sông dài nhất châu Âu.

Chọn: A.

Phần tự luận

Câu 7. (4 điểm).

Quảng cáo

a) Sự phát triển đa dạng của lĩnh vực dịch vụ châu Âu

- Hoạt động dịch vụ ở châu Âu thâm nhập rộng khắp và phục vụ cho sự phát triển của mọi ngành kinh tế.   (1 điểm)

- Phát triển nhất là các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giao thông vận tải, giáo dục, xuất nhập khẩu, thương mại và du lịch.  (1 điểm)

b) Nguyên nhân chính làm cho sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao

- Nền nông nghiệp thâm canh, phát triển ở trình độ cao.  (0,75 điểm)

- Áp dụng các tiến bộ khoa học - kĩ thuật tiên tiến.  (0,75 điểm)

- Nông nghiệp gắn chặt với công nghiệp chế biến.  (0,5 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2

Môn: Địa Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Lần 2 - Đề số 2)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Các nước nào dưới đây có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương?

A. Ô-xtray-li-a và Niu Di-len.

B. Ô-xtray-li-a và Pa-pua-niu-ghi-nê.

C. Niu Di-len và Dac-Uyn.

D. Niu Di-len và Pa-pua-niu-ghi-nê.

Câu 2. Dãy núi U-ran là ranh giới giữa hai châu lục nào?

A. Bắc Mĩ và Nam Mĩ

B. châu Phi và châu Á

C. châu Âu và châu Á

D. châu Âu và châu Phi

Câu 3. Châu Âu có 4 kiểu khí hậu đó là những kiểu khí hậu nào dưới đây?

A. Ôn đới hải dương, ôn đới gió mùa, hàn đới, địa trung hải.

B. Ôn đới lục địa, ôn đới hải dương, cực đới, địa trung hải.

C. Ôn đới gió mùa, ôn đới lục địa, hàn đới, địa trung hải.

D. Ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, hàn đới, địa trung hải.

Câu 4. Dãy núi An Pơ và Các Pat thuộc dạng địa hình nào ở châu Âu?

A. Miền núi trẻ ở phía nam.                    B. Miền núi trẻ ở giữa.

C. Miền đồng bằng phía bắc.                    D. Miền núi già ở giữa.

Câu 5. Tài nguyên rừng ở châu Âu tập trung chủ yếu ở các nước nào?

A. Latvia, Thổ Nhĩ Kỹ và Hi Lạp.

B. Liên Bang Nga, Bê-la-rút và U-crai-na.

C. Liên Bang Nga, Bê-la-rút và Hi Lạp.

D. Hi Lạp, Liên Bang Nga và Thổ Nhĩ Kì.

Câu 6. Khu vực kinh tế dẫn đầu thế giới về thương mại hiện nay là khu vực nào dưới đây?

A. EU               B. ASEAN               C. APEC               D. NAFTA

Phần tự luận

Câu 7. (4 điểm). Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới?

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Mỗi câu trắc nghiệm tương ứng với 1 điểm

Câu 1. Các nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương là Ô-xtray-li-a và Niu Di-len.

Chọn: A.

Câu 2. Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là dãy núi U-ran.

Chọn: C.

Câu 3. Châu Âu có 4 kiểu khí hậu, đó là ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, hàn đới và khí hậu Địa Trung Hải.

Chọn: D.

Câu 4. Dãy núi An Pơ và Các Pat thuộc dạng địa hình miền núi trẻ ở phía Nam của Tây Trung Âu.

Chọn: A.

Câu 5. Rừng tập trung chủ yếu ở các nước Liên Bang Nga, Bê-la-rút và phía Bắc U-crai-na.

Chọn: B.

Câu 6. EU là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới. Liên minh châu Âu chiếm tỉ trọng 40% hoạt động ngoại thương của thế giới.

Chọn: A.

Phần tự luận

Câu 7. (4 điểm).

Nguyên nhân Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới là do:

- Số lượng thành viên đông nhất trong các tổ chức kinh tế.  (1 điểm)

- Có chính sách kinh tế chung, hệ thống tiền tệ chung.  (1 điểm)

- Tự do lưu thông hàng hóa, vốn, dịch vụ.  (1 điểm)

- Công dân có chung quốc tịch chung châu Âu, đi lại giữa các nước rất thuận lợi.  (0,5 điểm)

- Là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới, tỉ lệ hoạt động thương mại của Liên minh châu Âu chiếm tỉ trọng lớn nhất thế giới, lên tời 40%.  (0,5 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2

Môn: Địa Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Lần 2 - Đề số 3)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Châu Đại Dương có những loại khoáng sản chính nào?

A. Boxit, niken, sắt, than đá, dầu mỏ.

B. Dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, đồng, manga.

C. Sắt, niken, đồng, sắt, apatit, kim cương.

D. Boxit, dầu mỏ, vàng, đồng, apatit.

Câu 2. Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc nào trong các chủng tộc nào dưới đây?

A. Môn-gô-lô-ít.

B. Ơ-rô-pê-ô-ít.

C. Nê-grô-ít.

D. Ôt-xtra-lô-ít.

Câu 3. Ngành chiếm tỉ trọng cao hơn trong nền kinh tế châu Âu là ngành nào trong các ngành dưới đây?

A. Thương mại                B. Nông nghiệp                C. Công nghiệp                D. Dịch vụ

Câu 4. Các dân tộc ở Bắc Âu nổi tiếng về nghề nào dưới đây?

A. Luyện kim màu và khai khoáng.

B. Khai khoáng và đánh bắt thủy sản.

C. Hàng hải và đánh cá.

D. Hàng hải và khai khoáng.

Câu 5. Nước nào trong các nước dưới đây có vựa lúa mì lớn nhất châu Âu hiện nay?

A. U-crai-na                 B. Pháp                 C. Liên Bang Nga                D. Anh

Câu 6. Đồng tiền Ơ – rô được tổ chức nào sử dụng là đồng tiền chung?

A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

B. Tổ chức thương mại thế giới

C. Hiệp định thương mại tự do Bắc Mĩ

D. Liên minh châu Âu

Phần tự luận

Câu 7.

a) Tại sao nói kinh tế Nam Âu chưa phát triển bằng Bắc Âu, Tây và Trung Âu?

b) Trình bày những tiềm năng phát triển của ngành du lịch ở Nam Âu?

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Mỗi câu trắc nghiệm tương ứng với 1 điểm

Câu 1. Các khoảng sản chính của châu Đại Dương là Boxit (chiếm 1/3 trữ lượng thế giới), niken (1/5 trữ lượng thế giới), sắt, than đá, dầu mỏ, khí đốt, vàng, đồng, thiếc, uranium,…

Chọn: A.

Câu 2. Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít (da trắng).

Chọn: B.

Câu 3. Ngành dịch vụ là ngành chiếm tỉ trọng cao hơn trong nền kinh tế châu Âu. Có những nước ngành dịch vụ chiếm trên 70% GDP.

Chọn: D.

Câu 4. Các dân tộc ở Bắc Âu từ xưa đã nổi tiếng về nghề hàng hải và đánh cá. Na Uy và Ai-xơ-len có đội tàu thuyền hung mạnh và đội tàu đánh cá hiện đại.

Chọn: C.

Câu 5. Nhờ có đất đen màu mỡ, rộng lớn mà U-crai-na trở thành một trong những vựa lúa mì lớn nhất châu Âu.

Chọn: A.

Câu 6. Đồng tiền chung được Liên Minh Châu Âu đưa vào sử dụng là Ơ – rô.

Chọn: D.

Phần tự luận

Câu 7 (4 điểm).

a) Kinh tế Nam Âu

- Nông nghiệp còn chiếm khoảng 20% lực lượng lao động; sản xuất theo quy mô nhỏ.  (1 điểm)

- Trình độ sản xuất công nghiệp chưa cao. I-ta-li-a có nền công nghiệp phát triển nhất trong khu vực nhưng công nghiệp cũng chỉ tập trung ở phía bắc đất nước.  (1 điểm)

b) Nam Âu là nơi có nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đặc sắc

- Nhiều công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hóa và nghệ thuật cổ đại.  (1 điểm)

- Bờ biển đẹp, khí hậu địa trung hải đặc sắc.  (1 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2

Môn: Địa Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Lần 2 - Đề số 4)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm:

A. Mức độ đô thị hóa cao

B. Mức độ đô thị hóa rất thấp

C. Mức độ đô thị hóa thấp

D. Chủ yếu là đô thị hóa tự phát

Câu 2. Vùng công nghiệp Ham-bua là vùng công nghiệp nổi tiếng của châu Âu nằm ở quốc gia nào?

A. Pháp               B. Hoa Kì               C. LB Đức               D. I-ta-li-a

Câu 3. Quốc gia nào ở châu Âu được coi là xứ sở của băng tuyết?

A. Anh               B. Pháp                C. Thụy Sỹ               D. Ai-xơ-len

Câu 4. Khu vực Tây và Trung Âu có đặc điểm địa hình như thế nào?

A. Miền đồng bằng phía Bắc, núi già ở giữa và núi trẻ ở phía Nam.

B. Miền núi già ở phía Bắc, núi trẻ ở giữa và đồng bằng ở phía Nam.

C. Miền núi trẻ ở phía Bắc, đồng bằng ở giữa và núi trẻ ở phía Nam.

D. Đồng bằng ở phía Bắc, núi trẻ ở giữa và núi già ở phía Nam.

Câu 5. Một số nước ở Nam Âu có nguồn thu ngoại tệ lớn từ ngành kinh tế nào?

A. Hoạt động thương mại.

B. Hoạt động du lịch.

C. Hoạt động nông nghiệp.

D. Hoạt động công nghiệp.

Câu 6. Tiền thân của Liên minh châu Âu có tên gọi là gì?

A. Cộng đồng kinh tế châu Âu.

B. Khối thị trường chung châu Âu.

C. Cộng đồng châu Âu.

D. Liên minh châu Âu.

Phần tự luận

Câu 7 (4 điểm). So sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa, giữa khí hậu ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải?

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Mỗi câu hỏi trắc nghiệm tương ứng với 1 điểm

Câu 1. Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm mức độ đô thị hóa thấp.

Chọn: C.

Câu 2. Vùng Ham-bua là vùng công nghiệp nổi tiếng của châu Âu nằm ở Liên Bang Đức.

Chọn: C.

Câu 3. Ai-xơ-len là nước ở Bắc Âu được coi là xứ sở của băng tuyết.

Chọn: D.

Câu 4. Khu vực Tây và Trung Âu có đặc điểm địa hình là miền đồng bằng ở phía Bắc, miền núi già ở giữa và miền núi trẻ ở phía Nam.

Chọn: A.

Câu 5. Nguồn thu ngoại tệ chính của nhiều nước Nam Âu là từ hoạt động du lịch.

Chọn: B.

Câu 6. Lúc mới thành lập (1957) Liên minh châu Âu có tên gọi là cộng đồng kinh tế châu Âu.

Chọn: A.

Phần tự luận

Câu 7 (4 điểm).

- So sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa

    + Nhiệt độ: Khí hậu ôn đới hải dương có nhiệt độ tháng nóng nhất khoảng 18°C, nhiệt độ tháng lạnh nhất khoảng 8°C. Khí hậu ôn đới lục địa có nhiệt độ tháng nóng nhất khoảng 30°C, nhiệt độ tháng lạnh nhất là -12°C. Như vậy, khí hậu ôn đới hải dương ấm hơn khí hậu ôn đới lục địa.  (1 điểm)

    + Lượng mưa: Khí hậu ôn đới hải dương có lượng mưa hàng năm khoảng l.000mm, khí hậu ôn đới lục địa lượng mưa hàng năm từ 400 - 600mm. Như vậy, khí hậu ôn đới hải dương có lượng mưa lớn hơn khí hậu ôn đới lục địa.  (1 điểm)

- So sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải.

    + Nhiệt độ: Khí hậu địa trung hải có nhiệt độ tháng nóng nhất khoảng 25°C, nhiệt độ tháng lạnh nhất khoảng 10°C. Khí hậu ôn đới lục địa có nhiệt độ tháng nóng nhất là 30°C, nhiệt độ tháng lạnh nhất khoảng -12°C. Như vậy, khí hậu địa trung hải có mùa hạ nóng, mùa đông không lạnh và ấm hơn khí hậu ôn đới lục địa.  (1 điểm)

    + Lượng mưa: Khí hậu địa trung hải có lượng mưa trung bĩnh năm gần l.000mm, nhưng tập trung vào thu - đông, mùa khô là mùa hạ. Khí hậu ôn đới lục địa có lượng mưa hàng năm từ 400 - 600mm mưa vào mùa hạ. Như vậy, khí hậu địa trung hải và khí hậu ôn đới có mùa mưa khác nhau.  (1 điểm)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Địa lí lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 7 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tuyển tập Đề thi Địa Lí lớp 7 năm học 2021 - 2022 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Địa Lí lớp 7 và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.