Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 9 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 9 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 9 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Nối cột A (tên phương châm hội thoại) với cột B( khái niệm) cho đúng:

Cột A Cột B
1. Phương châm về chất a. Khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề.
2. Phương châm về lượng b. Khi giao tiếp, cần chú ý nói ngắn gọn, rành mạch ; tránh cách nói mơ hồ.
3. Phương châm về quan hệ c. Khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung ; nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa.
4. Phương châm về cách thức d. Khi giao tiếp, cần tế nhị và tôn trọng người khác.
e. Khi giao tiếp, đừng nói những điều mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực.

Câu 2: Chuyển lời dẫn trực tiếp sau thành lời dẫn gián tiếp:

“Nó đưa cho tôi ba đồng và bảo: “Con biếu thầy ba đồng để thỉnh thoảng thầy ăn quà; xưa nay con ở nhà mãi cũng chẳng nuôi thầy được bữa nào, thì con đi cũng chẳng phải lo; thầy bòn vườn đất với làm thuê làm mướn thêm cho người ta thế nào cũng đủ ăn; con đi chuyến này cố chí làm ăn, bao giờ có bạc trăm con mới về; không có tiền sống khổ sống sở ở cái làng này, nhục lắm!...”. (Lão Hạc - Nam Cao)

Đáp án và thang điểm

Câu 1: 1-e; 2-c;3-a; 4-b

Câu 2: Chú ý khi chuyển lời dẫn trực tiếp thành lời dẫn gián tiếp, phải bỏ dấu ngoặc kép, có thể thêm từ “rằng” hoặc “là” và cần thay các từ xưng hô cho phù hợp.

“Nó đưa cho tôi ba đồng và bảo rằng nó biếu tôi ba đồng để thỉnh thoảng tôi ăn quà; xưa nay nó ở nhà mãi cũng chẳng nuôi tôi được bữa nào, thì nó đi cũng chẳng phải lo; tôi bòn vườn đất với làm thuê làm mướn thêm cho người ta thế nào cũng đủ ăn; nó đi chuyến này cố chí làm ăn, bao giờ có bạc trăm nó mới về; không có tiền sống khổ sống sở ở cái làng này, nhục lắm!...”. (Lão Hạc - Nam Cao)

Các đề kiểm tra Ngữ Văn 9 Học kì 1 có đáp án khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 9 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 9 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 9 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-ngu-van-lop-9-hoc-ki-1.jsp