Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the correct answer:

1. A: Would you like to go on a trip to Sa Pa with me?

B: __________. I’m working on my coming exam.

 A. Sorry, I can’t

 B. Sorry, thanks

 C. Sorry, OK

 D. Yes, please

Quảng cáo

2. People in this remote village have ___________ contact with the outside world.

 A. little

 B. many

 C. amount

 D. a little

3. UFOs are ____________ objects that some people report they have seen in the sky.

 A. flied

 B. flies

 C. flying

 D. flown

4. Japan has a very big _____________ of making cars.

 A. agriculture

 B. industry

 C. business

 D. tourism

Quảng cáo

5. The man asked me _________ I __________ the way to The Great Wall.

 A. if - know

 B. will - knew

 C. that - knew

 D. whether - knew

6. The astronauts are looking forward ____________ to the Earth.

 A. to returning

 B. to return

 C. to returned

 D. return

7. In order to have an excellent physical condition, astronauts must have ____________ training before their space trip.

 A. so many

 B. a lot of

 C. no

 D. not

8. What would you do if you _____________ a UFO?

 A. saw

 B. to see

 C. see

 D. could see

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

II. Choose the correct form of verbs.

1. Everyone has a number of _________________, but no one has many true friends. (acquaint)

2. Do you understand the saying: “________________ is better than cure”? (prevent)

3. Stories about UFOs are always __________________. (mystery)

4. They are watching _______________ programmes on TV. (entertain)

5. They are trying to look for another __________________. (explain)

6. UFOs are just the _______________ of some writers. (imagine)

7. UFOs means _______________ Flying Objects. (identify)

8. That plan can’t be developed without the ______________ of the Republic. (cooperate)

Đáp án

I.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

II.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-9-thi-diem-hoc-ki-2.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6