Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the best answer.

1. Islam is the official (region/ language/ area/ religion) in Malaysia.

Quảng cáo

2. They (go/ went/ have gone) to Hanoi since last week.

3. Ao dai has been the (inspiration/subject/ tradition) of songs, poems, and novels.

4. My father didn’t (used to read/ use to read/ use to reading) newspapers in the morning.

5. Nam wishes he (was/ is/ has been/ had been) in Kuala Lumpur now.

6. Are you used (to do/ do / to doing/ did) morning exercises?

7. He has known Mary for two years and they still (have/ get/ keep) in touch.

8. His collection (consists/ comprises/ is comprised/ is consisted) 1345 stamps.

Quảng cáo

II. Complete the sentences.

1. He usually flew a kite when he was a child.

→ He used to __________________________________________________

2. Maryam is sorry she can’t stay in Vietnam longer.

→ Maryam wishes __________________________________________________

3. She doesn’t take part in the game.

→ I wish __________________________________________________

4. They have gone to Singapore for two weeks.

→__________________________________________________ two weeks ago.

5. Nam (arrive) ___________when we (hold) ___________ a farewell party for Maryam.

6. My mother/ used/ go/ super market/ when/ live/ city.

→ _____________________________________________________________

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án

I.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

II.

1. He used to fly a kite when he was a child.

2. Maryam wishes she could stay in Vietnam longer.

3. I wish she took part in the game.

4. They went to Singapore two weeks ago.

5. arrived - when we were holding

6. My mother used to go to the supermarket when she lived in the city.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-9-thi-diem-hoc-ki-2.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6