Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 5)Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the best option for each gap to complete the sentences.

1. To make this cake successfully, you should _____ the eggs lightly.

 A. marinate

 B. whisk

 C. dip

 D. grate

Quảng cáo

2. We visited _____ Lake Victoria in East Africa.

 A. ɸ

 B. a

 C. an

 D. the

3. There is _____ milk in the fridge.

 A. a

 B. an

 C. some

 D. any

4. I visit my grandparents on _____ New Year’s Day.

 A. the

 B. a

 C. an

 D. ɸ

5. K2 is _____ peak in the Himalayas.

 A. the

 B. a

 C. an

 D. ɸ

Quảng cáo

6. He bought a _____ of bread in the supermarket yesterday.

 A. bunch

 B. clove

 C. loaf

 D. pinch

7. _____ is a dish of meat and vegetables cut into strips. It is cooked and wrapped inside a flatbread.

 A. Lasagna

 B. Curry

 C. Fajitas

 D. Sushi

8. _____ means cooking something slowly in liquid in a closed pot.

 A. Stir-fry

 B. Deep-fry

 C. Steam

 D. Stew

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

II. Make meaningful sentences using the words or phrases given.

1. If/ my father/ sleep/ earlier/ have/ dark eye circles.

_____________________________________________.

2. If/ you/ not want/ get/ skin diseases/ bath/ regularly.

_______________________________________________.

3. Son Doong Cave/ be/ largest cave/ the world.

_______________________________________________.

III. Use the following compound nouns to complete the sentences below.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

1. _______________ is a feeling of tiredness and confusion about time after a long plane journey.

2. _______________ is a disadvantage or problem that makes something a less attractive idea.

3. _______________ is a short stay somewhere between two parts of a journey.

4. The _______________ time is 12 noon at this hotel.

5. Let’s make sure that we stay at a hotel with a _______________.

6. There was a _______________ with our tickets – we were charged for one-way tickets and not a round trip.

Đáp án

I.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

II.

 1. If my father slept earlier, he wouldn’t have dark eye circles.

 2. If you do not want to get skin diseases, bath regularly.

 3. Son Doong Cave is the largest cave in the world.

III.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-9-thi-diem-hoc-ki-2.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6