Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the best option for each gap to complete the sentences.

1. _____the chicken in white wine for one hour before roasting.

 A. Slice

 B. Chop

 C. Marinate

 D. Grate

Quảng cáo

2. _____ Thames runs through London.

 A. The

 B. A

 C. An

 D. ɸ

3. There isn’t _____ milk in the fridge.

 A. a

 B. an

 C. some

 D. any

4. Where are _____ tickets I gave you yesterday?

 A. ɸ

 B. a

 C. an

 D. the

5. ABS is _____ unreliable travel agency.

 A. ɸ

 B. a

 C. an

 D. the

Quảng cáo

6. She bought a _____ of bananas in the supermarket yesterday.

 A. loaf

 B. bunch

 C. stick

 D. clove

7. _____ is a traditional dish made from layers of pasta, meat sauce and tomato sauce. It’s popular all over the world.

 A. Lasagna

 B. Curry

 C. Fajitas

 D. Sushi

8. _____ means frying food in oil that covers it completely.

 A. Stir-fry

 B. Deep-fry

 C. Steam

 D. Stew

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

II. Make meaningful sentences using the words or phrases given.

1. If/ my mother/ eat/ less fat food/ may/ lose weight.

__________________________________.

2. You/ should / brush/ teeth/ regularly/ if/ you/ not want/ have toothache.

____________________________________.

3. Lake Baikal/ be/ deepest lake/ the world.

____________________________________.

III. Use the following compound nouns to complete the sentences below.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

1. _______________ is a popular time of the year for holidays.

2. _______________ is the place you go first when you arrive at an airport to show your ticket.

3. _______________ is a place at the side of a road marked with a sign, where buses stop.

4. The motorway was blocked because there had been a _______________.

5. After _______________, please remain seated until the aircraft comes to a standstill outside the terminal building.

6. At the hotel, you can choose between bed and breakfast, and _______________.

Đáp án

I.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

II.

1. If my mother eat less fast food, she may lose weight.

2. You should brush your teeth if you do not want to have toothache.

3. Lake Baikal is the deepest lake in the world.

III.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-9-thi-diem-hoc-ki-2.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6