Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Circle the best answer.

1. What is the (area/ religion/ population/ region) of Malaysia?

- Over 22 million people.

Quảng cáo

2. Did you (used to live/ use to living/ use to live) in the country when you were a child?

3. Nguyen Du is a famous (poem/ poet/ poetry/ poetic).

4. Maryam wishes she (can/ could/ were) stay in Ha Noi longer.

5. We get used (to go/ go / to going/ going) jogging in the morning.

6. I don’t (write/ correspond/ exchange) with my pen pal very often.

7. She divided the cake (on/ in/ to/ into) four then give each child one piece.

8. Many people (die/ died/ were die/ had been died) when the Can Tho bridge collapsed some years ago.

Quảng cáo

II. Complete the sentences.

1. My father usually went fishing when we were in the countryside.

→ My father used to ____________________________.

2. What a pity he doesn’t come with us.

→ We wish ______________________________________.

3. They don’t study hard.

→ Their teacher wishes ________________________.

4. He has written this novel for six months.

→ ____________________________________ six months ago.

5. We (know)____________ him since we (be)________ in primary school.

6. He / used/ get up/ late/ when/ child.

→ ____________________________________.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án

I.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

II.

1. My father used to go fishing when we were in the countryside

2. We wish he came with us.

3. Their teacher wishes they studied hard.

4. He wrote this novel six years ago.

5. have known – were

6. He used to get up late when he was a child.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-9-thi-diem-hoc-ki-2.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6