Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (nâng cao - Đề 4)    Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2

    Thời gian: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số , kết quả tính ...) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Phân số tối giản ở dãy các phân số là:

Quảng cáo
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

A. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

B. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

C. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

D. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 2 (0,5 điểm): Thứ tự các số 37,689; 27,989 ; 37,869; 27,686 ; 37,896 được xếp từ bé đến lớn là :

A. 27,686 ; 27,989 ; 37,869; 37,896 ; 37,689

B. 37,689; 27,989 ; 37,869; 27,686 ; 37,896

C. 27,686 ; 27,989 ; 37,689 ; 37,869; 37,896

D. 37,689 ; 37,869; 37,896 ; 27,989 ; 27,686

Câu 3 (0,5 điểm): Số dư của phép chia 22,44 : 18 ( nếu lấy 2 chữ số ở phần thập phân)là :

A. 12     B. 0,12

C. 1,24     D. 0,012

Câu 4 (1 điểm): Một người chạy bộ trong 1 phút 20 giây với vận tốc 5m/giây . Vậy quãng đường người đó đã chạy là :

A. 400m     B. 300m

C. 510m     D.500m

Câu 5 (0,5 điểm): Biết 95% của một số là 475 . Vậy 1/5 của số đó là :

Quảng cáo

A. 19     B. 95

C. 100     D. 500

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức :

a. 4,19 x 50 - 132: Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

b. 637,38 : 18 x 2,5

c. 56,32 - 13,4 x 2,4

d. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 2 (2,25 điểm): Một ô tô chở hàng xuất phát từ A lúc 6 giờ với vận tốc 40 km / giờ để đến B . Đến 9 giờ một ô tô du lịch đuổi theo với vận tốc 60 km / giờ . Hỏi ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc mấy giờ ?

Câu 3 (2,75 điểm): Cho tam giác ABC . Lấy I là điểm chính giữa cạnh AC. Trên cạnh BC lấy điểm N sao cho BN = 2/5BC các đoạn AN và BI cắt nhau tại M. Nối MC; NI.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

a) Tìm trên hình vẽ những cặp tam giác có diện tích bằng nhau.

b) Biết AN = 14 cm. Hãy tính độ dài đoạn MN

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh đúng mỗi câu cho 0,5 riêng câu 4 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D C B A C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm

a. 4,19 x 50 - 132 : Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (nâng cao - Đề 4) = 209,5 – 198 = 11,5

b. 637,38: 18 x 2,5 = 35,41 x2,5 =88,525

c. 56,32- 13,4x2,4 = 56,32 – 32,16 = 24,16

d. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 2 (2,25 điểm):

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch:

9 - 6 = 3 (giờ) ( 0,25 điểm)

Quãng đường ô tô chở hàng đi trong 3 giờ:

40 x 3 = 120 (km) ( 0,5 điểm)

Sau mỗi giờ ô tô du lịch đến gần ô tô chở hàng là:

60 – 40 = 20 (km) ( 0,25 điểm)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hànglà

120 : 20 = 6 (giờ) ( 0,5 điểm)

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc:

9 + 6 = 15 (giờ) ( 0,5 điểm)

Đáp số: 15 giờ hay 3 giờ chiều ( 0,25 điểm)

Câu 3 (2,75 điểm):

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

a) Các cặp tam giác có diện tích bằng nhau là:

   + SBIA = SBIC (chung chiều cao hạ từ B xuống AC, đáy IA = IC) (0,25 điểm)

   + SMIA = SMIC (chung chiều cao hạ từ M xuống AC, đáy IA = IC) (0,25 điểm)

   + SABM = SCBM (SABM = SBIA - SMIA; SCBM = SBIC - SMIC) (0,25 điểm)

   + SNIA = SNIC ( chung chiều cao hạ từ N xuống AC, đáy IA = IC) (0,25 điểm)

b) SBIN = 2/5 SBIC ( cùng chiều cao hạ từ I xuống BC, BN = 2/5 BC) (0,25 điểm)

Vì SBIC = SBIA nên SBIN = 2/5 SBIA. (0,25 điểm)

Tam giác BIN và tam giác BIA có chung đáy BI nên chiều cao hạ từ N xuống BI bằng 2/5 chiều cao hạ từ A xuống BI. (0,25 điểm)

SMIN = 2/5 SMIA ( chung đáy MI và chiều cao hạ từ N xuống MI bằng 2/5 chiều cao hạ từ A xuống MI) (0,25 điểm

Mặt khác, hai tam giác này lại có chung chiều cao hạ từ I xuống đáy AN nên MN = 2/5 AM hay MN = 2/7 AN (0,25 điểm)

Vậy độ dài đoạn thẳng MN là 14 : 7 x 2 = 4 (cm) (0,25 điểm)

Đáp số : a. 4 cặp tam giác

b. 4 cm (0,25 điểm)

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Mục lục Đề kiểm tra Toán lớp 5 có đáp án:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-5-cuoi-ki-2.jsp