Giáo án Hóa học 10 Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học mới nhất

Với mục đích giúp các Thầy / Cô giảng dạy môn Hóa học dễ dàng biên soạn Giáo án Hóa học lớp 10, VietJack biên soạn Bộ Giáo án Hóa học 10 Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học phương pháp mới theo hướng phát triển năng lực theo 5 bước bám sát mẫu Giáo án môn Hóa học chuẩn của Bộ Giáo dục. Hi vọng tài liệu Giáo án Hóa học 10 này sẽ được Thầy/Cô đón nhận và đóng góp những ý kiến quí báu.

Tải xuống

Mục lục Giáo án Hóa học 10 Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Giáo án Hóa học 10 Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học

I - MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức,kĩ năng, thái độ:

* Kiến thức:

HS biết: Định nghĩa tốc độ phản ứng, tốc độ trung bình, biểu thức tính tốc độ trung bình.

HS hiểu: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề mặt chất rắn và chất xúc tác.

* Kĩ năng:

- Quan sát thí nghiệm cụ thể, hiện tượng thực tế về tốc độ phản ứng, rút ra được nhận xét.

- Vận dụng được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để làm tăng hoặc giảm tốc độ của một số phản ứng trong thực tế đời sống, sản xuất theo hướng có lợi.

- Sử dụng chất xúc tác để làm tang tốc độ phản ứng.

+ Trọng tâm

- Tốc độ phản ứng hóa học. Biểu thức liên hệ giữa tốc độ và nồng độ chất phản ứng.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

* Thái độ:

Chủ động, tích cực tìm hiểu về tự nhiên, và những ứng dụng của hóa học trong đời sống hằng ngày.

2/Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển:

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác (trong hoạt động nhóm).

- Năng lực thực hành hóa học: Làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng, giải thích các hiện tượng xảy ra khi tiến hành thí nghiệm về oxi.

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cuộc sống.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.

- Năng lực tính toán qua việc giải các bài tập hóa học có bối cảnh thực tiễn.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

1/ Phương pháp dạy học:

Phương pháp dạy học nhóm,dạy học nêu vấn đề.

2/ Các kỹ thuật dạy học:

- Hỏi đáp tích cực

- Khăn trải bàn

- Nhóm nhỏ

- Thí nghiệm trực quan

III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Dụng cụ thí nghiệm: Cốc thí nghiệm loại 100 ml, ống đong, đèn cồn.

- Hóa chất: Các dung dịch BaCl2, Na2S2O3, H2SO40, 1M, Zn (hạt), H2O2, MnO2. Nam châm

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Tìm hiểu về bài học và những phản ứng hóa học trong đời sống.

- Học bài cũ,bảng,bút lông,hoạt động nhóm.

IV. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

A. Hoạt động trải nghiệm, kết nối (10 phút)

Mục tiêu

Phương thức tổ chức

Kết quả

Đánh giá

Huy động các kiến thức đã được học, tạo nhu cầu tiếp tục tìm hiểu kiến thức mới.

- Tìm hiểu về khái niệm tốc độ phản ứng thông qua việc làm thí nghiệm.

- Rèn năng lực thực hành hóa học, năng lực hợp tác và năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.

HĐ nhóm: Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành nội dung trong phiếu học tập số 1.

- GV chia lớp thành 4 nhóm, các dụng cụ thí nghiệm và hóa chất được giao đầy đủ về cho từng nhóm.

- GV giới thiệu hóa chất, dụng cụ và cách tiến hành các thí nghiệm

BaCl2 tác dụng với H2SO4 và Na2S2O3 tác dụng với H2SO4

(Nếu HS chưa rõ cách tiến hành thí nghiệm, GV nhắc lại một lần nữa để các nhóm đều nắm được).

Phiếu học tập số1: Cho 2 phản ứng

BaCl2 + H2SO4

Na2S2O3 + H2SO4

Quan sát hiện tượng xảy ra, viết các PTHH ,so sánh hai phản ứng.

Để đánh giá mức độ nhanh chậm của hai phản ứng.

Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: tiến hành thí nghiệm, quan sát và thống nhất để ghi lại hiện tượng xảy ra, viết các PTHH, …. vào bảng phụ, viết ý kiến của mình vào giấy và kẹp chung với bảng phụ.

- Hiện tượng:

TN1: Xuất hiện ngay kết tủa trắng.

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl (1)

TN2: Một lát sau mới thấy màu trắng đục của S xuất hiện.

Na2S2O3 + H2SO4

S↓ + SO2 + Na2SO4 + H2O (2)

⇒ Phản ứng (1) xảy ra nhanh hơn phản ứng (2).

+ Qua quan sát: Trong quá trình hoạt động nhóm làm thí nghiệm, GV quan sát tất cả các nhóm, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của HS và có giải pháp hỗ trợ hợp lí.

+ Qua báo cáo các nhóm và sự góp ý, bổ sung của các nhóm khác, GV biết được HS đã có được những kiến thức nào, những kiến thức nào cần phải điều chỉnh, bổ sung ở các hoạt động tiếp theo.

...........................................................................................

Tài liệu còn nhiều, mời bạn tải xuống để xem đầy đủ.

Giáo án Hóa học 10 Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học

I - MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ

Về kiến thức

- Củng cố kiến thức lý thuyết về:

+ Tốc độ phản ứng hóa học.

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hoá học (ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt độ và diện tích bề mặt)

Về kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng thực hành: Chuẩn bị dụng cụ hóa chất, tiến hành thí nghiệm, quan sát, so sánh các hiện trượng xảy ra trong thí nghiệm và rút ra kết luận giải thích.

- Sử dụng dụng cụ và hoá chất tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm về tốc độ phản ứng hóa học.

- Dọn dẹp Vệ sinh (khử hóa chất dư, rửa dụng cụ, lau bàn TN, cất dụng cụ đúng nơi quy định).

- Viết bài tường trình thí nghiệm.

Về thái độ

- Ý thức say mê, hứng thú, tự chủ trong thực hành, yêu thích khoa học.

- Rèn luyện về tính chính xác, tính nguyên tắc, tính an toàn và biết bảo vệ sức khoẻ trong thực hành-tiếp xúc hóa chất.

- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn dụng cụ thực hành.

2. Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác (trong hoạt động nhóm).

- Năng lực thực hành hóa học: Làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng, giải thích các hiện tượng xảy ra khi tiến hành thí nghiệm về tốc độ phản ứng hóa học.

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cuộc sống.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC

1.Phương pháp dạy học:

- Hoạt động nhóm.

- Dạy học nêu vấn đề.

2.Các kĩ thuật dạy học

- Đàm thoại.

- Khăn trải bàn.

- Hoạt động nhóm.

- Thí nghiệm trực quan.

III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1.Chuẩn bị của GV

* Dụng cụ: (4 nhóm thực hành)

- 24 ống nghiệm, 4 giá để ống nghiệm, 8 ống nhỏ giọt, 4 cốc 100ml, 4 đèn cồn, 4 kẹp ống nghiệm, 4 kẹp hóa chất, 4 bao diêm.

- Phiếu học tập số 1, 2.

* Hóa chất:

- Dung dịch HCl 18% và 6%, dung dịch H2SO4 15%, Zn (các kích thước), nước cất (mỗi thứ 4 lọ).

2.Chuẩn bị của HS

- Ôn tập kiến thức các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hoá học, giải thích.

- Đọc bài thực hành 6, chuẩn bị phiếu thực hành theo yêu cầu bộ môn.

IV. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Hoạt động trải nghiệm, kết nối.

Mục tiêu

Phương thức tổ chức

Kết quả

Đánh giá

Tái hiện được kiến thức lý thuyết về thực hành hóa học.

GV đàm thoại. - Nêu nội dung tiết thực hành. - Những điểm cần chú ý khi thực hiện thí nghiệm (về nguyên tắc tiến hành an toàn, ý thức kỷ luật, cách quan sát thí nghiệm). - Các thí nghiệm với hóa chất thông thường, ít nguy hiểm. - Cho hóa chất rắn trượt theo thành nghiêng ống nghiệm. - Quan sát tốc độ khí thoát ra trong từng cặp thí nghiệm đồng thời.

- GV nhận xét bổ sung và vị trí quan sát hiện tượng.

Huy động các kiến thức đã được học của HS về tốc độ phản ứng hóa học, sử dụng trong thực hiện các thí nghiệm.

HĐ nhóm: Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành nội dung trong phiếu học tập số 1.

- GV chia lớp thành 4 nhóm.

- HS chuẩn bị dụng cụ, hóa chất.

Phiếu học tập số 1

HS chọn dụng cụ, ghi nồng độ dung dịch của dd HCl, H2SO4 vào mỗi ống nghiệm.

Ghi tên từng TN, nội dung chuẩn bị vào bài thu hoạch thực hành.

- Mỗi nhóm cử 2 HS làm thí nghiệm, 1 HS ghi bài thu hoạch thực hành của nhóm sau khi đã thống nhất nội dụng.

Hoàn thành nội dụng:

+ Dung dịch HCl 18% và 6%.

+ Dung dịch H2SO4 15%.

+ Zn viên (các kích thước lớn-nhỏ).

...........................................................................................

Tài liệu còn nhiều, mời bạn tải xuống để xem đầy đủ.

Tải xuống

Xem thêm các bài soạn Giáo án Hóa học lớp 10 theo hướng phát triển năng lực mới nhất, hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Vật Lí lớp 10 chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Vật Lí 10 theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học