Giáo án Toán 12 Ôn tập cuối năm phần Hình học

Giáo án Toán 12 Ôn tập cuối năm phần Hình học

Xem thử

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Giáo án Toán 12 bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: Ôn tập toàn bộ kiến thức của hình học lớp 12 gồm: Khối đa diện, thể tích khối đa diện, mặt nón, mặt trụ, mặt cầu, hệ tọa độ trong không gian, phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng. Nắm được các dạng toán cơ bản trong từng mảng kiến thức.

2. Năng lực

- Năng lực tự học: Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập; tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót.

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.

Quảng cáo

- Năng lực tự quản lý: Làm chủ cảm xúc của bản thân trong quá trình học tập vào trong cuộc sống; trưởng nhóm biết quản lý nhóm mình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhóm, các thành viên tự ý thức được nhiệm vụ của mình và hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.

- Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ toán học.

Quảng cáo

3. Về phẩm chất

- Rèn luyện tư duy logic, thái độ học tập nghiêm túc.

- Tích cực, tự giác trong học tập, có tư duy sáng tạo.

- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

- Máy chiếu.

- Bảng phụ.

- Phiếu học tập.

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu

Quảng cáo

a) Mục tiêu: Học sinh nêu được toàn bộ lý thuyết cơ bản nhất của chương trình hình học 12 bằng cách vẽ sơ đồ tư duy

b) Nội dung:

1. Sơ đồ tư duy về khối đa diện

CH1: Định nghĩa khối đa diện

CH2: Định nghĩa khối đa diện đều

CH3: Nêu số cạnh, số đỉnh của 5 khối đa diện đều

CH4: Nêu số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương, hình bát diện đều, hình tứ diện đều, hình chóp tứ giác đều, hình lăng trụ tam giác đều, hình hộp đứng có đáy là hình thoi, hình hộp chữ nhật

2. Sơ đồ tư duy về thể tích khối chóp, khối lăng trụ

CH1: Công thức thể tích khối chóp, thể tích khối lăng trụ, thể tích khối chóp cụt

CH2: Công thức tính tỉ số thể tích

CH3: Một số công thức tính nhanh thể tích khối tứ diện đặc biệt

3. Sơ đồ tư duy về mặt nón

CH1: Định nghĩa mặt nón, hình nón, khối nón

CH2: Các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình nón, thể tích khối nón

CH3: Thiết diện của hình nón khi cắt bởi một mặt phẳng

4. Sơ đồ tư duy về mặt trụ

CH1: Định nghĩa mặt trụ , hình trụ, khối trụ.

CH2: Các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ, thể tích khối trụ

CH3: Thiết diện của hình trụ khi cắt bởi một mặt phẳng

5. Sơ đồ tư duy về mặt cầu

CH1: Định nghĩa mặt cầu, khối cầu

CH2: Các công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu

CH3: Vị trí tương đối của mặt cầu với mặt phẳng

CH4: Vị trí tương đối của mặt cầu với đường thẳng

6. Sơ đồ tư duy về hệ tọa độ trong không gian

7. Sơ đồ tư duy về phương trình mặt phẳng

8. Sơ đồ tư duy về phương trình đường thẳng

c) Sản phẩm học tập

d) Tổ chức thực hiện

Phần 1:

i) Giao nhiệm vụ:

Chia lớp thành 8 nhóm đủ trình độ học sinh làm các nhiệm vụ từ 1 đến 8

i) Chuyển giao nhiệm vụ

Mỗi nhóm trình bày ra giấy A­­0.

ii) Thực hiện nhiệm vụ

+) Các bạn trong nhóm trao đổi để thống nhất kiến thức sau đó thống nhất cách thiết kế sơ đồ tư duy. Các thành viên phân công nhiệm vụ để vẽ sơ đồ tư duy nhanh, chính xác và có tính thẩm mĩ

+) Treo sản phẩm lên vị trí của nhóm, trưng bày sản phẩm học tập như một phòng tranh.

iii) Báo cáo, thảo luận

+) Sau khi các nhóm đã hoàn thành bài làm của mình, các sản phẩm học tập được treo xung quanh lớp học như một phòng tranh. Giáo viên cho học sinh xếp hàng theo nhóm, sao đó cho học sinh di chuyển xung quanh lớp học để thăm quan phòng tranh. Trong quá trình “xem triển lãm”, học sinh đưa ra các ý kiến phản hồi hoặc bổ sung cho các sản phẩm.

+) Sau khi “xem triển lãm xong”, học sinh quay lại vị trí ban đầu, tổng hợp ý kiến đóng góp và hoàn thiện nhiệm vụ học tập của nhóm mình.

iv) Kết luận

+) Giáo viên tổ chức đánh giá mức độ hoàn thiện nhiệm vụ của nhóm bằng cách: Cho các nhóm đánh giá chéo nhau.

+) Cuối cùng, giáo viên nhận xét chung và đưa ra kết luận cuối cùng về độ chính xác của lời giải các nhóm.

+) Yêu cầu mỗi học sinh về hoàn thiện 8 sơ đồ tư duy vào sổ tay ghi nhớ

2. Hoạt động 2: HÌnh thành kiến thức mới

Hoạt động 1: ÔN TẬP LÝ THUYẾT CHƯƠNG 1.

a) Mục tiêu: Học sinh trình bày được nội dung kiến thức trọng tâm của chương 1 Hình học 12.

b) Nội dung: GV yêu cầu học sinh trình bày kiến thức đã được chuẩn bị ở nhà về nội dung kiến thức chương 1.

H1: Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thỏa mãn những tính chất nào?

H2: Thế nào là một khối đa diện lồi?

H3: Thế nào là một khối đa diện đều? Kể tên các loại khối đa diện đều.

H4: Nêu công thức tính thể tích hình chóp, hình lăng trụ.

c) Sản phẩm:

H1: Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thỏa mãn những tính chất nào?

Trả lời: Đa diện là hình tạo bởi một số hữu hạn các đa giác có tính chất:

+ Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không có điểm chung, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một cạnh chung.

+ Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.

H2: Thế nào là một khối đa diện lồi?

Trả lời: Khối đa diện được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của khối đa diện đó luôn thuộc khối đa diện đó.

H3: Thế nào là một khối đa diện đều? Kể tên các loại khối đa diện đều.

Trả lời: Khối đa diện đều loại {p; q} là khối đa diện lồi có tính chất sau đây:

+ Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh.

+ Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt.

Có 5 loại khối đa diện đều:

+ Khối đa diện đều loại {3; 3}: khối tứ diện đều.

+ Khối đa diện đều loại {4; 3}: khối lập phương.

+ Khối đa diện đều loại {3; 4}: khối bát diện đều.

+ Khối đa diện đều loại {5; 3}: khối mười hai mặt đều.

+ Khối đa diện đều loại {3; 5}: khối hai mươi mặt đều.

H4: Nêu công thức tính thể tích hình chóp, hình lăng trụ.

Trả lời:

Thể tích khối chóp bằng 13 diện tích đáy B nhân với chiều cao h: V = 13Bh

Thể tích khối lăng trụ bằng diện tích đáy B nhân với chiều cao h: V = Bh

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Giáo án Toán 12 năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập Tài liệu Giáo án, đề thi mới, chuẩn

Xem thử

Xem thêm các bài soạn Giáo án Toán lớp 12 mới nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên