Các phần tử HTMLMột phần tử HTML được xác định bằng một thẻ mở. Nếu phần tử này bao hàm nội dung khác, nó kết thúc với một thẻ đóng. Trong thẻ đóng, tên của phần tử được đứng trước bởi dấu gạch chéo. Bảng dưới hiển thị một số thẻ:

Thẻ mởNội dungThẻ đóng
<p>Nội dung đoạn văn</p>
<h1>Nội dung tiêu đề</h1>
<div>Nội dung khu vực</div>
<br />

Như vậy ở đây <p>....</p> là một phần tử HTML, <h1>...</h1> là một phần tử HTML khác. Bên cạnh đó còn có các phần tử HTML khác mà không cần đóng, như các phần tử <img.../>, <hr /> và <br /> . Nó được biết đến như là các phần tử trống.

Các tài liệu HTML bao gồm một cây của các phần tử này và nó xác định cách tài liệu HTML được xây dựng, và loại nội dung nên được đặt trong một phần của tài liệu HTML.

Thẻ và phần tử HTML

Một yếu tố HTML được xác định bằng một thẻ mở. Nếu phần tử này bao hàm nội dung khác, nó kết thúc với một thẻ đóng.

Ví dụ, thẻ <p> là thẻ mở của đoạn văn và thẻ </p> là thẻ đóng của đoạn văn đó, nhưng <p>Đây là một đoạn văn</p> là một phần tử đoạn văn.

Quảng cáo

Các phần tử HTML được lồng vào nhau

Nó cho phép một phần tử HTML giữ trong một phần tử khác.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du long phan tu</title>
</head>
<body>
<h1>Vi du mot dau de  co dang <i>in nghieng</i></h1>
<p>Vi du phan van ban <u>bi gach chan</u></p>
</body>
</html>

Nó sẽ hiển thị kết quả sau khi bạn chạy code trên:

Vi du mot dau de co dang in nghieng

Vi du phan van ban bi gach chan

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.