Các loại MIME Media trong HTML
Các loại MIME Media (Multipurpose Internet Mail Extension) được phát minh đầu tiên với mục đích để một email có thể bao thông tin khác ngoài các thông tin thuần văn bản. Các loại MIME Media chỉ dẫn:

  • Làm sao để các phần khác nhau của thông tin như văn bản và các đính kèm kết nối được với nhau trong một thông báo.
  • Cái cách mà trong đó mỗi phần của thông tin được xác nhận.
  • Cái cách mà các mục khác nhau được mã hóa để phục vụ cho việc truyền tin tức để mà ngay cả khi các phần mềm chỉ được thiết kế với văn bản ASCII có thể xử lý thông báo.

Ngày nay, các loại MIME không chỉ sử dụng với email, nó đã được chấp nhận bởi các máy chủ như là cách để nói cho các trình duyệt về kiểu của nguồn thông tin được gửi tới nó để mà nó có thể xử lý một cách chính xác với kiểu thông báo đó.

Các kiểu nội dung MIME chứa đựng hai phần:

  • Một kiểu chính

  • Một kiểu phụ

Kiểu chính được phân biệt với kiểu phụ bởi một ký tự gạch chéo ở phía trước. Ví dụ như là text/html.

Quảng cáo

Chương này chuẩn bị cho các kiểu chính sau:

Ví dụ, kiểu chính của văn bản chứa đựng các kiểu của các tệp văn bản thuần túy là:

  • text/plain cho tệp văn bản thuần túy

  • text/html cho các tệp HTML

  • text/rtf cho các tệp văn bản sử dụng định dạng giàu tính văn bản

các loại MIME được chính thức ấn định và liệt kê bởi Internet Assigned Number Authority (IANA).

Rất nhiều các loại MIME phổ biến trong danh sách này (tất cả được bắt đầu với "x") không được ấn định bởi IANA và không có các biểu tượng chính thức. Bạn có thể thấy danh sách các kiểu chính thức tại http://iana.org/assignments/media-types/.

Khi xác định loại MIME của trường nội dung, bạn có thể cũng chỉ dẫn bộ ký tự cho phần văn bản được sử dụng. Nếu bạn không xác định cái bộ ký tự, thì nó được mặc định là US-ASCII. Ví dụ:

content-type:text/plain; charset=iso-8859-1

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.