Nhúng đa phương tiện trong HTML - Thẻ embed trong HTML
Thẻ embed trong HTML

Đôi khi bạn cần thêm video hoặc nhạc vào trong trang web của mình. Cách đơn giản nhất để thêm video hay âm thanh vào site của bạn là bao nó trong một thẻ HTML gọi là <embed>.

Bạn cũng có thể sử dụng một thẻ <noembed> đối với các trình duyệt không nhận thẻ <embed>. Ví dụ, bạn có thể sử dụng thẻ <embed> để hiển thị một đoạn phim và sử dụng thẻ <noembed> để hiển thị các ảnh IPG nếu trình duyệt không hỗ trợ thẻ <embed>.

Ví dụ

Sau đây là một ví dụ đơn giản để chạy một file dạng midi được nhúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Thẻ embed trong HTML</title>
</head>
<body>
<embed src="../html/yourfile.mid" width="100%" height="60" >
  <noembed><img src="yourimage.gif" alt="Alternative Media" ></noembed>
</embed>
</body>
</html>

Nó sẽ tạo ra kết quả sau:

<img src="../html/images/html.jpg" alt="Alternative Media" />

Bạn có thể đặt bất kỳ file đa phương tiện nào trong thuộc tính src. Bạn hãy tự mình thực hành các kiểu đa phương tiện khác nhau.

Thuộc tính của thẻ <embed> trong HTML

Bảng dưới đây liệt kê danh sách các thuộc tính được sử dụng trong thẻ <embed>.

Thuộc tínhMiêu tả
alignCăn chỉnh đối tượng: center, left hoặc right.
autostartThuộc tính logic này xác định có hay không đa phương tiện nên khởi động tự động. Giá trị là true hoặc false.
loopXác định nếu âm thanh sẽ được tiếp tục chơi (thiết lập loop là true), hay chơi trong một thời gian nhất định (một giá trị xác định), hoặc không (false).
playcountXác định lượng thời gian để âm thanh được chơi. Đây là tùy chọn thay thế cho tùy chọn loop nếu bạn đang sử dụng IE.
hiddenXác định đối tượng đa phương tiện sẽ được hiển thị trên trang. Giá trị false nghĩa là không và true là có.
widthĐộ rộng của đối tượng thể hiện bằng pixel.
heightChiều cao của đối tượng thể hiện bằng pixel.
nameTên được sử dụng để tham chiếu của đối tượng.
srcĐịa chỉ URL của đối tượng được nhúng.
volumeĐiều khiển âm lượng của âm thanh. Giá trị từ 0 (tắt) đến 100 (âm lượng to nhất).
Quảng cáo

Các kiểu Video được hỗ trợ

Bạn có thể sử dụng các kiểu đa phương tiện khác nhau như Flash movies (.swf), AVI's (.avi), và MOV's (.mov) trong thẻ embed.

 • .swf files - là các file được tạo bởi chương trình Macromedia's Flash.
 • .wmv files - được tạo bởi Microsoft's Window's Media Video.
 • .mov files - được tạo bởi định dạng Apple's Quick Time Movie.
 • .mpeg files - được tạo bởi Moving Pictures Expert Group.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du the embed trong HTML</title>
</head>
<body>
<embed src="../html/yourfile.swf" width="200" height="200" >
  <noembed><img src="yourimage.gif" alt="Alternative Media" ></noembed>
</embed>
</body>
</html>

Đoạn code trên sẽ cho kết quả sau:

<img src="../html/images/html.jpg" alt="Alternative Media" />

Background Audio trong HTML

Bạn có thể sử dụng thẻ <bgsound> để chơi một bản soundtrack trong nền của trang web. Thẻ này chỉ được hỗ trợ bởi IE và hầu hết các trình duyệt khác bỏ qua thẻ này. Thẻ này tải về và chơi một tệp âm thanh khi tài liệu lưu trữ được tải về lần đầu tiên bởi người sử dụng và được hiển thị. Tệp âm thanh nền cũng sẽ chơi lại bất cứ khi nào người sử dụng tải lại trình duyệt.

Thẻ này chỉ có hai thuộc tính là loopsrc. Cả hai thuộc tính này đều có ý nghĩa như trên.

Sau đây là ví dụ để chơi một tệp mini nhỏ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du the embed trong HTML</title>
</head>
<body>
<bgsound src="../html/yourfile.mid">
  <noembed><img src="yourimage.gif" ></noembed>
</bgsound>
</body>
</html>
Quảng cáo

Nó sẽ tạo ra một màn hình trắng. Thẻ này không hiển thị bất kỳ yếu tố nào và bị ẩn đi.

<img src="../html/images/html.jpg" alt="Alternative Media" />

IE có thể cũng chỉ điều khiển 3 định dạng âm thanh khác nhau: wav (định dạng tự nhiên cho PCs); au (định dạng tự nhiên cho Unix); và MIDI.

Thẻ object trong HTML

HTML 4 giới thiệu phần tử <object>, mà cung cấp giải pháp chung dựa trên các đối tượng. Phần tử này cho phép lập trình viên HTML xác định mọi thứ cần thiết bởi một đối tượng để trình bày trên Client.

Dưới đây là các ví dụ:

Ví dụ - 1

Bạn có thể nhúng một tài liệu HTML trong một tài liệu HTML như sau:

<object data="data/test.htm" type="text/html" width="300" height="200">
 alt : <a href="data/test.htm">test.htm</a>
</object>

Tại đây thì thuộc tính alt sẽ được sử dụng cho hình ảnh nếu trình duyệt không hỗ trợ thẻ object.

Ví dụ - 2

Bạn có thể nhúng một tài liệu PDF trong một tài liệu HTML như sau:

<object data="data/test.pdf" type="application/pdf" width="300" height="200">
 alt : <a href="data/test.pdf">test.htm</a>
</object>

Ví dụ - 3

Bạn có thể xác định một số tham số liên quan tới thẻ <param>. Dưới đây là ví dụ về một tệp dạng wam được nhúng:

<object data="data/test.wav" type="audio/x-wav" width="200" height="20">
 <param name="src" value="data/test.wav">
 <param name="autoplay" value="false">
 <param name="autoStart" value="0">
 alt : <a href="data/test.wav">test.wav</a>
</object>

Ví dụ - 4

Bạn có thể thêm một tài liệu flash như sau:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="penguin" 
  codebase="someplace/swflash.cab" width="200" height="300">
  <param name="movie" value="flash/penguin.swf" />
  <param name="quality" value="high" />
  <img src="penguin.jpg" width="200" height="300" alt="Penguin" />
</object>

Ví dụ - 5

Bạn có thể thêm một mã Java vào trong tài liệu HTML như sau:

<object classid="clsid:8ad9c840-044e-11d1-b3e9-00805f499d93" 
  width="200" height="200">
  <param name="code" value="applet.class">
</object>

Thuộc tính classid xác định phiên bản của Java Plug-in được sử dụng. Bạn có thể sử dụng thuộc tính codebase để xác định nếu và cách tải JRE.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên