Tổng hợp thuộc tính trong HTML
Trong HTML, có một số thuộc tính đóng vai trò là thuộc tính chung, thuộc tính chuẩn và có thể sử dụng cho tất cả các thẻ trong HTML. Bảng dưới đây liệt kê tất cả các thuộc tính này kèm theo miêu tả ngắn gọn về thuộc tính.

Các thuộc tính chung trong HTML

Không có hiệu lực với các phần tử base, head, html, meta, param, script, style và title.

Thuộc tính HTML-5 Miêu tả
accesskey   Xác định một phím tắt cho một phần tử.
class   Xác định hạng của phần tử
contenteditable Thuộc tính logic này để xác định có hay không phần tử được chỉnh sửa
contextmenu Xác định một menu ngữ cảnh cho một phần tử
data-* Sử dụng để chứa đựng dữ liệu bạn nhập vào mà liên kết với phần tử
draggable Thuộc tính giá trị để xác định có hay không phần tử có thể được kéo
dropzone Xác định có hay không phần dữ liệu được kéo có thể được sao chép, di chuyển, hoặc liên kết khi được thả xuống.
hidden Xác định có hay không phần tử nên được nhìn thấy hay bị ẩn đi.
id   Một id duy nhất cho một phần tử
spellcheck Xác định nếu phần tử phải được kiểm tra chính tả hoặc ngữ pháp
style   Xác định một định nghĩa kiểu nội tuyến
tabindex   Xác định thứ tự tab của một phần tử
title   Xác định tiêu đề
translate Thuộc tính giá trị xác định có hay không nội dung của một phần tử được dịch.
Quảng cáo

Thuộc tính liên quan tới ngôn ngữ trong HTML

Thuộc tính lang xác định ngôn ngữ được sử dụng cho phần nội dung được bao. Ngôn ngữ này được xác định bằng cách sử dụng bảng viết tắt các ngôn ngữ tiêu chuẩn ISO, như fr đại diện cho French, en cho English, và ... RFC 1766 (http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt) miêu tả mã và định dạng của các ngôn ngữ này.

Thuộc tính này không có giá trị trong các phần tử base,br,frame, frameset, hr, iframe, param, script.

Thuộc tính Giá trị Miêu tả
dir ltr | rtl Thiết lập hướng của văn bản
lang language_code Thiết lập mã ngôn ngữ
Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên