Mã hóa các ngôn ngữ chuẩn ISO trong HTML
Bảng dưới đây liệt kê các mã hóa ngôn ngữ tương ứng giữa mã ISO, mã hóa Microsoft, và mã hóa Macintosh. Nguồn của thông tin này là Unicode Consortium.

Mã hóa ngôn ngữ: ISO 639, Microsoft

Ngôn ngữ Mã ISO Tên trong Windows Mã trong Win
Abkhazian ab    
Afar aa    
Afrikaans af LANG_AFRIKAANS 0x36
Albanian sq LANG_ALBANIAN 0x1c
Amharic am (không định nghĩa) 0x5e
Arabic ar LANG_ARABIC 0x01
Armenian hy LANG_ARMENIAN 0x2b
Assamese as LANG_ASSAMESE 0x4d
Aymara ay    
Azerbaijani az LANG_AZERI 0x2c
Bashkir ba    
Basque eu LANG_BASQUE 0x2d
Bengali (Bangla) bn LANG_BENGALI 0x45
Bhutani dz    
Bihari bh    
Bislama bi    
Breton br    
Bulgarian bg LANG_BULGARIAN 0x02
Burmese my (không định nghĩa) 0x55
Byelorussian (Belarusian) be LANG_BELARUSIAN 0x23
Cambodian km (không định nghĩa) 0x53
Catalan ca LANG_CATALAN 0x03
Cherokee   (không định nghĩa) 0x5c
Chewa      
Chinese (Simplified) zh LANG_CHINESE (SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED) 0x04 (0x0804)
Chinese (Traditional) zh LANG_CHINESE (SUBLANG_CHINESE_TRADITIONAL) 0x04 (0x0404)
Corsican co    
Croatian hr LANG_CROATIAN 0x1a
Czech cs LANG_CZECH 0x05
Danish da LANG_DANISH 0x06
Divehi   LANG_DIVEHI 0x65
Dutch nl LANG_DUTCH 0x13
Edo   (không định nghĩa) 0x66
English en LANG_ENGLISH 0x09
Esperanto eo    
Estonian et LANG_ESTONIAN 0x25
Faeroese fo LANG_FAEROESE 0x38
Farsi fa LANG_FARSI 0x29
Fiji fj    
Finnish fi LANG_FINNISH 0x0b
Flemish   LANG_DUTCH (SUBLANG_DUTCH_BELGIAN) 0x13 (0x0813)
French fr LANG_FRENCH 0x0c
Frisian fy (không định nghĩa) 0x62
Fulfulde   (không định nghĩa) 0x67
Galician gl LANG_GALICIAN 0x56
Gaelic (Scottish) gd (không định nghĩa) 0x3c (0x043c)
Gaelic (Manx) gv    
Georgian ka LANG_GEORGIAN 0x37
German de LANG_GERMAN 0x07
Greek el LANG_GREEK 0x08
Greenlandic kl    
Guarani gn (không định nghĩa) 0x74
Gujarati gu LANG_GUJARATI 0x47
Hausa ha (không định nghĩa) 0x68
Hawaiian   (không định nghĩa) 0x75
Hebrew he, iw* LANG_HEBREW 0x0d
Hindi hi LANG_HINDI 0x39
Hungarian hu LANG_HUNGARIAN 0x0e
Ibibio   (không định nghĩa) 0x69
Icelandic is LANG_ICELANDIC 0x0f
Igbo   (không định nghĩa) 0x70
Indonesian id, in* LANG_INDONESIAN 0x21
Interlingua ia    
Interlingue ie    
Inuktitut iu (không định nghĩa) 0x5d
Inupiak ik    
Irish ga (không định nghĩa) 0x3c (0x083c)
Italian it LANG_ITALIAN 0x10
Japanese ja LANG_JAPANESE 0x11
Javanese jv    
Kannada kn LANG_KANNADA 0x4b
Kanuri   (không định nghĩa) 0x71
Kashmiri ks LANG_KASHMIRI 0x60
Kazakh kk LANG_KAZAK 0x3f
Kinyarwanda (Ruanda) rw    
Kirghiz ky LANG_KYRGYZ 0x40
Kirundi (Rundi) rn    
Konkani   LANG_KONKANI 0x57
Korean ko LANG_KOREAN 0x12
Kurdish ku    
Laothian lo (không định nghĩa) 0x54
Latin la (không định nghĩa) 0x76
Latvian (Lettish) lv LANG_LATVIAN 0x26
Limburgish ( Limburger) li    
Lingala ln    
Lithuanian lt LANG_LITHUANIAN 0x27
Macedonian mk LANG_MACEDONIAN 0x2f
Malagasy mg    
Malay ms LANG_MALAY 0x3e
Malayalam ml LANG_MALAYALAM 0x4c
    LANG_MANIPURI 0x58
Maltese mt (không định nghĩa) 0x3a
Maori mi    
Marathi mr LANG_MARATHI 0x4e
Moldavian mo    
Mongolian mn LANG_MONGOLIAN 0x50
Nauru na    
Nepali ne LANG_NEPALI 0x61
Norwegian no LANG_NORWEGIAN 0x14
Occitan oc    
Oriya or LANG_ORIYA 0x48
Oromo (Afan, Galla) om (không định nghĩa) 0x72
Papiamentu   (không định nghĩa) 0x79
Pashto (Pushto) ps (không định nghĩa) 0x63
Polish pl LANG_POLISH 0x15
Portuguese pt LANG_PORTUGUESE 0x16
Punjabi pa LANG_PUNJABI 0x46
Quechua qu    
Rhaeto-Romance rm (không định nghĩa) 0x17
Romanian ro LANG_ROMANIAN 0x18
Russian ru LANG_RUSSIAN 0x19
Sami (Lappish)   (không định nghĩa) 0x3b
Samoan sm    
Sangro sg    
Sanskrit sa LANG_SANSKRIT 0x4f
Serbian sr LANG_SERBIAN (SUBLANG_SERBIAN_LATIN or SUBLANG_SERBIAN_CYRILLIC) 0x1a (0x081a or 0x0c1a)
Serbo-Croatian sh    
Sesotho st    
Setswana tn    
Shona sn    
Sindhi sd LANG_SINDHI 0x59
Sinhalese si (không định nghĩa) 0x5b
Siswati ss    
Slovak sk LANG_SLOVAK 0x1b
Slovenian sl LANG_SLOVENIAN 0x24
Somali so (không định nghĩa) 0x77
Spanish es LANG_SPANISH 0x0a
Sundanese su    
Swahili (Kiswahili) sw LANG_SWAHILI 0x41
Swedish sv LANG_SWEDISH 0x1d
Syriac   LANG_SYRIAC 0x5a
Tagalog tl (không định nghĩa) 0x64
Tajik tg (không định nghĩa) 0x28
Tamazight   (không định nghĩa) 0x5f
Tamil ta LANG_TAMIL 0x49
Tatar tt LANG_TATAR 0x44
Telugu te LANG_TELUGU 0x4a
Thai th LANG_THAI 0x1e
Tibetan bo (không định nghĩa) 0x51
Tigrinya ti (không định nghĩa) 0x73
Tonga to    
Tsonga ts (không định nghĩa) 0x31
Turkish tr LANG_TURKISH 0x1f
Turkmen tk (không định nghĩa) 0x42
Twi tw    
Uighur ug    
Ukrainian uk LANG_UKRAINIAN 0x22
Urdu ur LANG_URDU 0x20
Uzbek uz LANG_UZBEK 0x43
Venda   (không định nghĩa) 0x33
Vietnamese vi LANG_VIETNAMESE 0x2a
Volap?k vo    
Welsh cy (không định nghĩa) 0x52
Wolof wo    
Xhosa xh (không định nghĩa) 0x34
Yi   (không định nghĩa) 0x78
Yiddish yi, ji* (không định nghĩa) 0x3d
Yoruba yo (không định nghĩa) 0x6a
Zulu zu (không định nghĩa) 0x35 
Quảng cáo

Mã ngôn ngữ: ISO 639, Macintosh

Ngôn ngữ Mã ISO Tên trong Mac Mã trong Mac
Abkhazian ab    
Afar aa    
Afrikaans af langAfricaans 141
Albanian sq langAlbanian 36
Amharic am langAmharic 85
Arabic ar langArabic 12
Armenian hy langArmenian 51
Assamese as langAssamese 68
Aymara ay langAymara 134
Azerbaijani az langAzerbaijani(Cyrllic), langAzerbaijanAr(Arabic) 49(C), 50(A)
Bashkir ba    
Basque eu langBasque 129
Bengali (Bangla) bn langBengali 67
Bhutani dz langDzongkha 137
Bihari bh    
Bislama bi    
Breton br langBreton 142
Bulgarian bg langBulgarian 44
Burmese my langBurmese 77
Byelorussian (Belarusian) be langByelorussian 46
Cambodian km langKhmer 78
Catalan ca langCatalan 130
Cherokee      
Chewa   langChewa 92
Chinese (Simplified) zh langSimpChinese 33
Chinese (Traditional) zh langTradChinese 19
Corsican co    
Croatian hr langCroatian 18
Czech cs langCzech 38
Danish da langDanish 7
Divehi      
Dutch nl langDutch 4
Edo      
English en langEnglish 0
Esperanto eo langEsperanto 94
Estonian et langEstonian 27
Faeroese fo langFaeroese 30
Farsi fa langFarsi, langPersian 31
Fiji fj    
Finnish fi langFinnish 13
Flemish   langFlemish 34
French fr langFrench 1
Frisian fy    
Fulfulde      
Galician gl langGalician 140
Gaelic (Scottish) gd langScottishGaelic 144
Gaelic (Manx) gv langManxGaelic 145
Georgian ka langGeorgian 52
German de langGerman 2
Greek el langGreek (monotonic), langGreekPoly (polytonic) 14(m), 148(p)
Greenlandic kl    
Guarani gn langGuarani 133
Gujarati gu langGujarati 69
Hausa ha    
Hawaiian      
Hebrew he, iw* langHebrew 10
Hindi hi langHindi 21
Hungarian hu langHungarian 26
Ibibio      
Icelandic is langIcelandic 15
Igbo      
Indonesian id, in* langIndonesian 81
Interlingua ia    
Interlingue ie    
Inuktitut iu langInuktitut 143
Inupiak ik    
Irish ga langIrishGaelic (normal), langIrishGaelicScr (dots above) 35, 146
Italian it langItalian 3
Japanese ja langJapanese 11
Javanese jv langJavaneseRom 138
Kannada kn langKannada 73
Kanuri      
Kashmiri ks langKashmiri 61
Kazakh kk langKazakh 48
Kinyarwanda (Ruanda) rw langKiryarwanda (langRuanda) 90
Kirghiz ky langKirghiz 54
Kirundi (Rundi) rn langRundi 91
Konkani      
Korean ko langKorean 23
Kurdish ku langKurdish 60
Laothian lo langLao 79
Latin la langLatin 131
Latvian (Lettish) lv langLatvian 28
Limburgish ( Limburger) li    
Lingala ln    
Lithuanian lt langLithuanian 24
Macedonian mk langMacedonian 43
Malagasy mg langMalagasy 93
Malay ms langMalayRoman(Latin), langMalayArabic(Arabic) 83(L), 84(A)
Malayalam ml langMalayalam 72
       
Maltese mt langMaltese 16
Maori mi    
Marathi mr langMarathi 66
Moldavian mo langMoldavian 53
Mongolian mn langMongolian(Mongolian), langMongolianCyr(Cyrillic) 57(M), 58(C)
Nauru na    
Nepali ne langNepali 64
Norwegian no langNorwegian 9
Occitan oc    
Oriya or langOriya 71
Oromo (Afan, Galla) om langOromo (langGalla) 87
Papiamentu      
Pashto (Pushto) ps langPashto 59
Polish pl langPolish 25
Portuguese pt langPortuguese 8
Punjabi pa langPunjabi 70
Quechua qu langQuechua 132
Rhaeto-Romance rm    
Romanian ro langRomanian 37
Russian ru langRussian 32
Sami (Lappish)   langSami (langLappish) 29
Samoan sm    
Sangro sg    
Sanskrit sa langSanskrit 65
Serbian sr langSerbian 42
Serbo-Croatian sh    
Sesotho st    
Setswana tn    
Shona sn    
Sindhi sd langSindhi 62
Sinhalese si langSinhalese 76
Siswati ss    
Slovak sk langSlovak 39
Slovenian sl langSlovenian 40
Somali so langSomali 88
Spanish es langSpanish 6
Sundanese su langSundaneseRom 139
Swahili (Kiswahili) sw langSwahili 89
Swedish sv langSwedish 5
Syriac      
Tagalog tl langTagalog 82
Tajik tg langTajiki 55
Tamazight      
Tamil ta langTamil 74
Tatar tt langTatar 135
Telugu te langTelugu 75
Thai th langThai 22
Tibetan bo langTibetan 63
Tigrinya ti langTigrinya 86
Tonga to langTongan 147
Tsonga ts    
Turkish tr langTurkish 17
Turkmen tk langTurkmen 56
Twi tw    
Uighur ug langUighur 136
Ukrainian uk langUkrainian 45
Urdu ur langUrdu 20
Uzbek uz langUzbek 47
Venda      
Vietnamese vi langVietnamese 80
Volap?k vo    
Welsh cy langWelsh 128
Wolof wo    
Xhosa xh    
Yi      
Yiddish yi, ji* langYiddish 41
Yoruba yo    
Zulu zu    
Quảng cáoTài liệu giáo viên