Các thực thể HTML
Một vài ký tự được dành riêng trong HTML và chúng có ý nghĩa đặc biệt khi sử dụng trong tài liệu HTML. Ví dụ, bạn không thể sử dụng nhiều hơn hay ít hơn các dấu ngoặc móc ôm trong tài liệu HTML bởi vì trình duyệt sẽ đối xử chúng theo một cách khác và sẽ cố gắng để vẽ ra một nghĩa nào đó liên quan đến các thẻ trong HTML.

Các bộ xử lý trong HTML phải hỗ trợ 5 ký tự đặc biệt được liệt kê ở bảng dưới đây:

Biểu tượng Miêu tả Tên thực thể Mã hóa
" Dấu trích dẫn kép " "
' Dấu trích dẫn đơn ' '
& Dấu và & &
< Dấu nhỏ hơn &lt; &#60;
> Dấu lớn hơn &gt; &#62;
Quảng cáo

Ví dụ

Nếu bạn muốn viết <div id="character"> như là một code thì khi đó bạn sẽ phải viết như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HTML Entities</title>
</head>
<body>
&lt;div id=&quot;character&quot;&gt;
</body>
</html>

Nó sẽ tạo ra kết quả sau:

<div id="character">

Cũng có một danh sách dài các ký tự đặc biệt trong HTML 4.0. Để biểu diễn các ký tự này trong tài liệu, bạn có thể sử dụng hoặc mã số hoặc tên thực thể của chúng. Ví dụ, để chèn một ký tự bản quyền (copyright), bạn có thể sử dụng một trong hai cách sau:

&copy; 2007
or
&#169; 2007

Các thực thể biểu tượng ISO 8859-1

Kết quả Miêu tả Tên thực thể Mã hóa
  Khoảng trống không ngắt &nbsp; &#160;
¡ Dấu chấm than nghịch đảo &iexcl; &#161;
¤ Tiền tệ &curren; &#164;
¢ Đồng Cen &cent; &#162;
£ Đồng Bảng &pound; &#163;
¥ Đồng Yên &yen; &#165;
¦ Thanh dọc bị ngắt &brvbar; &#166;
§ Khu vực &sect; &#167;
¨ Dấu chấm đôi &uml; &#168;
© Dấu chấm đôi &copy; &#169;
ª Ký hiệu chỉ phái nữ &ordf; &#170;
« Dấu trích dẫn nhọn trái &laquo; &#171;
¬ Sự phủ định &not; &#172;
­ Dấu nối mềm &shy; &#173;
® Thương hiệu đăng ký &reg; &#174;
Thương hiệu &trade; &#8482;
¯ Dấu gạch ngang &macr; &#175;
° Ký hiệu nhiệt độ &deg; &#176;
± Cộng hoặc trừ &plusmn; &#177;
² Mũ 2 &sup2; &#178;
³ Mũ 3 &sup3; &#179;
Đoạn văn &para; &#182;
· Dấu chấm &middot; &#183;
¼ Phân số 1/4 &frac14; &#188;
½ Phân số 1/2 &frac12; &#189;
¾ Phân số 3/4 &frac34; &#190;
¿ Dấu hỏi ngược &iquest; &#191;
× Dấu nhân &times; &#215;
÷ Dấu chia &divide; &#247;

Một số thực thể khác được hỗ trợ bởi các Trình duyệt HTML

Kết quả Miêu tả Tên thực thể Mã hóa
Dấu gạch nối ngắn &ndash; &#8211;
Dấu gạch nối dài &mdash; &#8212;
Dấu nháy đơn trái &lsquo; &#8216;
Dấu nháy đơn phải &rsquo; &#8217;
Dấu nháy kép trái &ldquo; &#8220;
Dấu nháy kép phải &rdquo; &#8221;
Phần nghìn &permil; &#8240;
Dấu trích dẫn đơn trái dạng mũi tên &lsaquo; &#8249;
Dấu trích dẫn đơn phải dạng mũi tên &rsaquo; &#8250;
euro &euro; &#8364;
Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.