Các thẻ cũ (Deprecated) trong HTML
Thẻ HTML cũ, còn được gọi là Deprecated Tag, là các thẻ không còn được (hay ít được) sử dụng. Dưới đây là một danh sách đầy đủ các thẻ và các thuộc tính là cũ và không còn được sử dụng nữa. Tất cả các thẻ được sắp xếp theo thứ tự chữ cái song song với các tùy chọn tương đương có trong CSS thay thế cho thẻ đó.

Thẻ Miêu tả Thay thế
<applet> Thẻ cũ. Xác định một vi mã <object>
<basefont> Thẻ cũ. Xác định một font cơ sở  
<center> Thẻ cũ. Hiệu chỉnh văn bản trung tâm text-align
<dir> Thẻ cũ. Xác định một danh sách thư mục  
<embed> Thẻ cũ. Nhúng một ứng dụng vào một tài liệu <object>
<font> Thẻ cũ. Xác định màu, cỡ, font văn bản font-family, font-size
<isindex> Thẻ cũ. Xác định trường đầu vào dòng đơn  
<listing> Thẻ cũ. Xác định danh sách các mục <pre>
<menu> Thẻ cũ. Xác định một menu  
<plaintext> Thẻ cũ. Xác định dạng thuần văn bản <pre>
<strike> Thẻ cũ. Gạch ngang văn bản text-decoration
<u> Thẻ cũ. Gạch chân văn bản text-decoration
<xmp> Thẻ cũ. Xác định phần văn bản được định dạng trước <pre>
Quảng cáo

Các thuộc tính cũ trong HTML

Bảng dưới liệt kê danh sách các thuộc tính cũ song song với tùy chọn thay thế có trong CSS.

Thuộc tính Miêu tả Thay thế
align Xác định vị trí cho một phần tử text-align, float & vertical-align
alink Xác định màu của một link hoạt động hoặc link được chọn active
background Xác định ảnh nền background-image
bgcolor Xác định màu nền background-color
border Xác định độ rộng Border của bất kỳ phần tử border-width
clear Chỉ dẫn cách trình duyệt nên hiển thị dòng sau phần tử <br /> clear
height Xác định độ cao của phần thân và phần khác của phần tử height
hspace Xác định số lượng khoảng trống trắng nên xuất hiện bên trái hoặc phải một phần tử padding
language Xác định ngôn ngữ script đang được sử dụng type
link Xác định màu mặc định của tất cả các link trong tài liệu link
nowrap Ngăn cản văn bản tràn ra khỏi ô bảng white-space
start Chỉ dẫn một số mà trình duyệt nên bắt đầu trong danh sách được đánh số counter-reset
text Xác định màu của thân văn bản color
type Xác định kiểu của danh sách trong thẻ <li> list-style-type
vlink Xác định màu của link khách visited
vspace Xác định số lượng khoảng trống trắng nên xuất hiện bên trên hoặc bên dưới phần tử padding
width Xác định độ rộng của phần thân hoặc phần khác của phần tử width
Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên