Style Sheet trong HTML
CSS miêu tả cách mà tài liệu được hiển thị trên màn hình, trong khi in. W3C đã tích cực đẩy mạnh sự sử dụng của Style Sheet trên Web từ khi hiệp hội được thành lập năm 1994.

CSS cung cấp các cách dễ dàng và hiệu quả để xác định các thuộc tính khác nhau cho các thẻ HTML. Sử dụng CSS, bạn có thể xác định số lượng các thuộc tính kiểu cho một phần tử HTML đã cho. Mỗi thuộc tính có một tên và một giá trị, ngăn cách nhau bởi dấu hai chấm (:). Mỗi thuộc tính ngăn cách bởi dấu chấm phảy (;).

Nếu bạn còn chưa học về CSS, bạn có thể tham khảo loạt bài Học CSS cơ bản và nâng cao.

Ví dụ

Hãy cùng chúng tôi xem xét một ví dụ về cách sử dụng thẻ <font> và các thuộc tính liên kết để xác định màu và cỡ font.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du HTML - CSS</title>
</head>
<body>
<p><font color="green" size="5">Hello, World!</font></p>
</body>
</html>

Chúng ta có thể viết lại ví dụ trên với sự giúp đỡ của Style Sheet như sau::

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du HTML - CSS</title>
</head>
<body>
<p style="color:green;font-size:24px;">Hello, World!</p>
</body>
</html>
Quảng cáo

Kết quả như sau:

Hello, World!

Bạn có thể sử dụng CSS theo ba cách trong tài liệu HTML:

  • External CSS - Xác định các quy tắc của Style Sheet trong một file riêng rẽ và sau đó bao gồm file đó trong tài liệu HTML bằng cách sử dụng thẻ <link>.

  • Internal CSS - Xác định các quy tắc của khu vực Header của tài liệu HTML bằng cách sử dụng thẻ <style>.

  • Inline CSS - Xác định các quy tắc của Style Sheet một cách trực tiếp song song với các phần tử HTML bằng cách sử dụng thuộc tính style.

Theo từng ví dụ phù hợp, bạn có thể quan sát 3 trường hợp trên như dưới đây.

Sử dụng External CSS trong HTML

Nếu bạn muốn sử dụng chung một Style Sheet nào đó cho các trang khác nhau thì bạn nên tạo một file với đuôi là .css và sau đó bao trong HTML bằng cách sử dụng thẻ <link>.

Ví dụ

Giả sử chúng ta xác định một tệp Style Sheet là style.css mà có các quy tắc sau:

.red{
   color: red;
}
.thick{
   font-size:20px;
}
.green{
   color:green;
}

Tại đây chúng ta xác định 3 quy tắc CSS mà sẽ được áp dụng cho 3 lớp khác nhau được xác định cho các thẻ HTML. Tôi đề nghị bạn không nên lo lắng về cách những quy tắc này được xác định bởi vì bạn sẽ học về chúng trong khi học về CSS ở một chương riêng. Bây giờ chúng ta sử dụng tệp CSS ngoại vi ở trên trong tài liệu HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Su dung External CSS trong HTML</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../html/style.css">
</head>
<body>
<p class="red">This is red</p>

<p class="thick">This is thick</p>

<p class="green">This is green</p>

<p class="thick green">This is thick and green</p>
</body>
</html>
Quảng cáo

Đoạn code trên sẽ tạo ra kết quả sau:

This is red

This is thick

This is green

This is thick and green

Sử dụng Internal CSS trong HTML

Nếu bạn muốn áp dụng các quy tắc Style Sheet chỉ cho một tài liệu riêng lẻ, thì khi đó bạn có thể bao gồm những quy tắc này trong khu vực Header của tài liệu HTML bằng cách sử dụng thẻ <style>.

Những quy tắc được xác định trong style sheet bên trong (Internal CSS) có quyền ưu tiên cao hơn những quy tắc được xác định trong tệp CSS bên ngoài (External CSS).

Ví dụ

Chúng ta viết lại ví dụ trên một lần nữa, nhưng lần này chúng ta sẽ viết các quy tắc Style Sheet trong cùng một tài liệu HTML bằng cách sử dụng thẻ <style>:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Su dung Internal CSS trong HTML</title>
<style type="text/css">
.red{
   color: red;
}
.thick{
   font-size:20px;
}
.green{
   color:green;
}
</style>
</head>
<body>
<p class="red">This is red</p>

<p class="thick">This is thick</p>

<p class="green">This is green</p>

<p class="thick green">This is thick and green</p>
</body>
</html>

Kết quả là:

This is red

This is thick

This is green

This is thick and green

Sử dụng Inline CSS trong HTML

Bạn có thể áp dụng các quy tắc style sheet một cách trực tiếp tới bất kỳ một phần tử HTML nào bằng cách sử dụng thuộc tính style của thẻ đó. Điều này sẽ được làm chỉ khi bạn quan tâm tới một thay đổi riêng của bất kỳ một phần tử HTML nào.

Các quy tắc xác định nội tuyến (Inline CSS) có quyền ưu tiên cao hơn các quy tắc xác định bởi một tệp CSS bên ngoài (External CSS) cũng như các quy tắc xác định trong phần tử <style> (Internal CSS).

Ví dụ

Chúng ta viết lại ví dụ trên một lần nữa, nhưng lần này chúng ta sẽ viết các quy tắc style sheet song song với các phần tử HTML bằng cách sử dụng thuộc tính style trong các phần tử đó.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Su dung Inline CSS trong HTML</title>
</head>
<body>
<p style="color:red;">This is red</p>

<p style="font-size:20px;">This is thick</p>

<p style="color:green;">This is green</p>

<p style="color:green;font-size:20px;">This is thick and green</p>
</body>
</html>

Sau đây là kết quả:

This is red

This is thick

This is green

This is thick and green

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.