Thẻ applet trong HTMLMiêu tả

Thẻ HTML <applet> xác định một vi mã. Nó được sử dụng để bao một vi mã Java trong một tài liệu HTML. Nó không được hỗ trợ bởi HTML5.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du the applet trong HTML</title>
</head>
<body>
<applet code="newClass.class" width="300" height="200">
</applet>
</body>
</html>
Quảng cáo

Và đây là nội dung của newClass.java file:

import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class newClass extends Applet
{
 public void paint (Graphics gh)
   {
      g.drawString("Tutorialspoint.com", 300, 150);
   }
}

Nó sẽ cho kết quả sau:

Các thuộc tính Global

Thẻ này hỗ trợ tất cả các thuộc tính Global được miêu tả trong chương: Tổng hợp thuộc tính trong HTML

Các thuộc tính đặc trưng

Thẻ HTML <> cũng hỗ trợ các thuộc tính sau:

Thuộc tínhGiá trịMiêu tả
align URLThuộc tính cũ - Định nghĩa sự căn chỉnh văn bản xung quanh vi mã.
alt URLVăn bản thay thế để được hiển thị trong trường hợp các trình duyệt không hỗ trợ vi mã.
archive URLĐường truyền (path) vi mã khi nó được lưu giữ trong một Java Archive, ví dụ: jar file.
code URLMột URL mà chỉ tới lớp của vi mã.
codebase URLChỉ URL cơ sở của vi mã nếu thuộc tính code là quan hệ.
height pixelsChiều cao hiển thị vi mã.
hspace pixelsThuộc tính cũ - Định nghĩa khoảng trống trái và phải xung quanh vi mã.
name TênĐịnh nghĩa tên duy nhất của vi mã.
object TênXác định nguồn mà chứa trạng thái vi mã.
title testThông tin bổ sung để được hiển thị trong tool tip của con chuột.
vspace Giá trị pixelThuộc tính cũ - Số lượng của khoảng trống trắng để được chèn bên trên và dưới của đối tượng.
width pixelsĐộ rộng hiển thị vi mã.
Quảng cáo

Các thuộc tính sự kiện

Thẻ này hỗ trợ tất cả các thuộc tính sự kiện được miêu tả trong chương: Tổng hợp sự kiện (Event) trong HTML

Trình duyệt hỗ trợ

ChromeFirefoxIEOperaSafariAndroid
KhôngKhôngKhông
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


tong_hop_cac_the_html_co_ban.jsp