MIME Audio trong HTML




Bảng dưới đây liệt kê các kiểu phụ cho loại MIME Audio trong HTML:

32kadpcmGSM-EFRvnd.3gpp.iufp
AMRL8vnd.cisco.nse
AMR-WBL16vnd.cns.anp1
basicL20vnd.cns.inf1
CNL24vnd.digital-winds
DAT12LPCvnd.everad.plj
dsr-es201108MPAvnd.lucent.voice
DVI4MP4A-LATMvnd.nokia.mobile-xmf
EVRCmpa-robustvnd.nortel.vbk
EVRC0mpegvnd.nuera.ecelp4800
EVRC-QCPmpeg4-genericvnd.nuera.ecelp7470
G722parityfecvnd.nuera.ecelp9600
G.722.1PCMAvnd.octel.sbc
G723PCMUvnd.qcelp.deprecated,use audio/qcelp
G726-16prs.sidvnd.rhetorex.32kadpcm
G726-24QCELPvnd.sealedmedia.softseal.mpeg
G726-32REDvnd.vmx.cvsd
G726-40SMVx-aiff
G728SMV0x-midi
G729SMV-QCPx-mod
G729Dtelephone-eventx-mp3
G729Etonex-wav
GSMVDVI 
Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.



cac_kieu_mime_trong_html.jsp