MIME Text trong HTML
Bảng dưới đây liệt kê các kiểu phụ của loại MIME Text trong HTML:

calendar css directory
enriched html parityfec
plain vnd.curl prs.lines.tag
rfc822-headers richtext rtf
sgml t140 tab-separated-values
uri-list vnd.abc prs.fallenstein.rst
vnd.DMClientScript vnd.fly vnd.fmi.flexstor
vnd.in3d.3dml vnd.in3d.spot vnd.IPTC.NewsML
vnd.IPTC.NITF vnd.latex-z vnd.motorola.reflex
vnd.ms-mediapackage vnd.wap.wml vnd.sun.j2me.app-descriptor
vnd.wap.si vnd.wap.sl vnd.net2phone.commcenter.command
vnd.wap.wmlscript xml xml-external-parsed-entityvnd.wap.wml
Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.cac_kieu_mime_trong_html.jsp