Ví dụ về Unix Fonts trong HTML
Dưới đây là các dòng ví dụ về các Font được hỗ trợ bởi Unix System. Bạn có thể không có tất cả các Font trong máy tính của bạn.

 • Ví dụ này chỉ cách Charter font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Clean font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Courier font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Fixed font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Helvetica font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Lucida font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Lucida bright font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Lucida Typewriter font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách New Century Schoolbook font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Symbol font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Terminal font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Times font sẽ trông như
 • Ví dụ này chỉ cách Utopia font sẽ trông như
Quảng cáo
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.mot_so_font_tham_khao_trong_html.jsp