Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Giáo dục công dân

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Giáo dục công dân

Xem: Đề minh họa năm 2019 môn Giáo dục công dân

Đề minh họa năm 2019 môn Giáo dục công dân | Đề minh họa năm 2019 Đề minh họa năm 2019 môn Giáo dục công dân | Đề minh họa năm 2019 Đề minh họa năm 2019 môn Giáo dục công dân | Đề minh họa năm 2019 Đề minh họa năm 2019 môn Giáo dục công dân | Đề minh họa năm 2019 Đề minh họa năm 2019 môn Giáo dục công dân | Đề minh họa năm 2019 Đề minh họa năm 2019 môn Giáo dục công dân | Đề minh họa năm 2019 Đề minh họa năm 2019 môn Giáo dục công dân | Đề minh họa năm 2019 Đề minh họa năm 2019 môn Giáo dục công dân | Đề minh họa năm 2019

Đáp án:

81 - A82 - D83 - C84 - B85 - B
86 - C87 - D88 - A89 - C90 - D
91 - D92 - A93 - C94 - A95 - D
96 - B97 - D98 - D99 - A100 - B
101 - C102 - A103 - B104 - B105 - C
106 - A107 - B108 - A109 - B110 - B
111 - D112 - C113 - A114 - C115 - B
116 - B117 - D118 - B119 - D120 - C

Xem thêm đề thi minh họa năm 2019 các môn học có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85