Hàm user_error() trong PHPCú pháp

Hàm user_error() trong PHP có cú pháp như sau:

bool user_error ( string $error_msg [, int $error_type] );

Định nghĩa và cách sử dụng

Hàm này là alias của hàm trigger_error() và được sử dụng để kích hoạt một điều kiện lỗi do người dùng, nó có thể được sử dụng kết hợp với error handler có sẵn của PHP, hoặc với một hàm được định nghĩa bởi người dùng mà đã thiết lập như là error handler mới (set_error_handler()).

Tham số

Tham số Miêu tả
error_msg Bắt buộc. Xác định error message, với độ dài được giới hạn là 1024 ký tự
error_types

Tùy ý. Xác định kiểu lỗi cho error message

Các loại lỗi:

  • E_USER_ERROR − Run-time error nghiêm trọng do người dùng tạo. Sự thực thi script bị ngừng

  • E_USER_WARNING − Non-fatal user-generated run-time warning. Sự thực thi script không bị ngừng

  • E_USER_NOTICE − Mặc định. Run-time notice do người dùng tạo. Script tìm thấy cái gì đó là một lỗi, nhưng cũng có thể xảy ra khi đang chạy một script một cách bình thường

Quảng cáo

Trả về giá trị

Hàm này trả về FALSE nếu kiểu lỗi sai được xác định, nếu không là TRUE.

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của hàm user_error() trong PHP:

<?php
   if (assert($divisor == 0)) {
      user_error("Lỗi không thể chia cho số 0 :<br>", E_USER_ERROR);
   }
?> 

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Hàm user_error trong PHP

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học PHP phổ biến khác tại VietJack:


tong_hop_ham_trong_php.jsp