Hai Bà Trưng lớp 3 | Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

Lời giải Tiếng Việt lớp 3 Hai Bà Trưng trang 69, 70, 71 sách Cánh diều giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 2.

Hai Bà Trưng lớp 3 | Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

Bài đọc 2: Hai bà Trưng

Hai Bà Trưng lớp 3 | Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng chỉ vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng…Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược.

Bấy giờ, ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách cùng cùng chí hướng với vợ. Tướng giặc Tô Định biết vậy, lập mưu giết chết Thi Sách.

Nhận được tin dữ, Hai Bà Trưng liền kéo quên về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù. Trước lúc trẩy quân, có người xin nữ chủ tướng cho mặc đồ tang. Trưng Trắc trả lời:

- Không! Ta sẽ mặc giáp phục thật đẹp để dân chúng thêm phấn khích, còn giặc trông thấy thì kinh hồn. 

Hai Bà Trưng bước lên bành voi. Đoàn quân rùng rùng lên đường. Giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân. 

Thành trì quân giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà.

Theo Văn Lang

Nội dung chính: Thể hiện tinh thần chống giặc ngoại xâm hào hùng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng. 

Đọc hiểu

Câu 1 trang 71 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2: Tìm đoạn văn ứng với mỗi ý sau:

a) Tội ác của giặc ngoại xâm

b) Chí lớn giành lại non sông

c) Khí thế của nghĩa quân

d) Khởi nghĩa thắng lợi

Trả lời:

a) Tội ác của giặc ngoại xâm. Từ Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm… đến… đuổi quân xâm lược. 

b) Chí lớn giành lại non sông. Từ Bấy giờ, ở huyện Mê Linh… đến giết chết Thi Sách. 

c) Khí thế của nghĩa quân. Từ Nhận được tin dữ… đến suốt đường hành quân. 

d) Khởi nghĩa thắng lợi. Từ Thành trì quân giặc lần lượt sụp đổ…đến trong lịch sử nước nhà. 

Câu 2 trang 71 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2: Giặc ngoại xâm gây ra những tội ác như thế nào đối với nhân dân ta?

Trả lời:

Giặc ngoại xâm gây ra những tội ác đối với nhân dân ta: 

- Thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ.

- Bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng chỉ vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng…

Câu 3 trang 71 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2: Tìm những chi tiết thể hiện:

a) Tài năng và chí lớn của Hai Bà Trưng

b) Khí phách hiên ngang của Hai Bà Trưng

Trả lời:

a) Tài năng và chí lớn của Hai Bà Trưng

- Giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông.

b) Khí phách hiên ngang của Hai Bà Trưng

- Khi chồng của bà Trưng Trắc là Thi Sách bị giết chết, có người xin mặc áo tang bà trả lời: - Không! Ta sẽ mặc giáp phục thật đẹp để dân chúng thêm phấn khích, còn giặc trông thấy thì kinh hồn. 

Câu 4 trang 71 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2: Những hình ảnh nào nói lên khí thế oai hùng và thắng lợi vang dội của đoàn quân khỏi nghĩa?

Trả lời:

- Đoàn quân rùng rùng trên đường. Giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộc tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà, tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi.

Luyện tập 

Câu 1 trang 71 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2: Tìm các tên người, tên địa lí trong bài.

Trả lời:

Mê Linh, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Hai Bà Trưng, Tô Định, Thi Sách.

Câu 2 trang 71 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2: Các tên người, tên địa lí được viết hoa như thế nào?

Trả lời:

- Các tên người, tên địa lí được viết hoa chữ cái đầu mỗi từ: Mê Linh

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên