Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 1: Hệ nhị phân và ứng dụng

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Bài 1: Hệ nhị phân và ứng dụng sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Tin 10.

Lý thuyết Tin 10 Cánh diều Bài 1: Hệ nhị phân và ứng dụng

1. Các phép toán bit

Quảng cáo

a) Định nghĩa

Các phép toán bit là nền tảng hoạt động của máy tính. Bốn phép toán bit cơ sở là NOT, AND, OR và XOR.

Phép toán NOT

Phép toán NOT là phép toán có một số hạng và cho kết quả ngược với đầu vào.

Bảng 1: Bảng phép toán NOT

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 1: Hệ nhị phân và ứng dụng (ảnh 1)

Phép toán AND (phép nhân logic)

Phép toán AND cho kết quả là 1 khi và chỉ khi cả hai bit toán hạng đều là 1; kết quả là 0 trong những trường hợp còn lại.

Quảng cáo


Bảng 2: Bảng phép toán AND

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 1: Hệ nhị phân và ứng dụng (ảnh 2)

Phép toán OR (phép cộng logic) hay XOR (phép OR loại trừ)

Phép toán OR cho kết quả là 0 khi và chỉ khi cả hai bit toán hạng đều là 0.

Phép toán XOR cho kết quả là 1 khi và chỉ khi hai bit toán hạng trái ngược nhau.

Bảng 3: Bảng phép toán OR và XOR

Quảng cáo

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 1: Hệ nhị phân và ứng dụng (ảnh 3)

b) Các phép toán bit với dãy bit

Bốn phép toán cơ sở NOT, AND, OR và XOR được áp dụng cho các dãy bit theo cách như sau:

- Phép toán một toán hạng NOT được thực hiện với từng bit trong dãy. Phép toán NOT cũng gọi là phép bù (complement). Bit chit nhận hai giá trị 0 hoặc 1, nên phần bù của 0 là 1, phần bù của 1 là 0.

- Các phép toán hai hạng AND, OR và XOR được thực hiện với từng cặp bit từ hai toán hạng dòng cột tương ứng với nhau. Các dãy bít có cùng độ dài.

Ví dụ:

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 1: Hệ nhị phân và ứng dụng (ảnh 4)

Quảng cáo

2. Hệ nhị phân và ứng dụng

a) Hệ nhị phân

Hệ nhị phân (hệ đếm cơ số 2): chỉ dùng hai kí số 0 và 1, giá trị của kí số tăng gấp 2 lần khi dịch sang trái một vị trí cột.

Cơ số trong một hệ đếm

- Số tự nhiên quen thuộc là cách biểu diễn số trong hệ thập phân (hệ cơ số 10). Một dãy kí số biểu diễn một giá trị số lượng. Cứ dịch thêm một vị trí cột, từ phải sang trái thì giá trị kí số được tăng thêm 10 lần, 10 là cơ số của hệ đếm thập phân.

- Số nhị phân là cách biểu diễn số trong hệ nhị phân (hệ đếm cơ số 2). Cứ dịch thêm một vị trí cột thì giá trị của kí số được tăng thêm 2 lần. Hệ nhị phân chỉ dùng hai kí số 0 và 1. Mỗi số nhị phân đều là một dãy bit.

Ví dụ:

101101 (cơ số 2) → 1 × 25 + 0 × 24 + 1 × 23 + 1 × 22 + 0 × 21 + 1 × 20 = 45 (cơ số 10)

b) Chuyển đổi số nguyên dương ở hệ thập phân sang hệ nhị phân

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 1: Hệ nhị phân và ứng dụng (ảnh 5)

Hình 16.1 Chuyển một số thập phân thành dãy bit là số nhị phân tương ứng

Chú ý:

- Khi phần nguyên của kết quả là 0 thì kết thúc. Dãy các kí số 0 và 1 ghi lại phần dư các phép chia sẽ tạo thành số nhị phân cần tìm.

- Để chuyển số nguyên dương n bất kì ở hệ thập phân sang hệ nhị phân, ta làm tương tự.

c) Phép cộng và phép nhân hai số nguyên trong hệ nhị phân

Phép cộng

- Phép cộng hai số trong hệ nhị phân thực hiện với hai dãy bit theo quy tắc cộng hai số trong hệ thập phân và “viết 0, ghi nhớ 1, nếu có” trước khi cộng cột bên trái.

- Bảng cộng cơ sở giống phép toán XOR, những trường hợp cả hai toán hạng đều bằng 1 thì kết quả là “viết 0 nhớ 1”.

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 1: Hệ nhị phân và ứng dụng (ảnh 6)

Bảng cộng cơ sở

Phép nhân

- Phép nhân hai số trong hệ nhị phân thực hiện với hai dãy bit biểu diễn toán hạng và theo quy tắc tương tự như hệ thập phân.

Bảng nhân cơ sở giống với phép toán AND

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 1: Hệ nhị phân và ứng dụng (ảnh 7)

Bảng nhân cơ sở

Ví dụ: Minh họa từng bước làm phép tính nhân x = 100101 với y 101.

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 1: Hệ nhị phân và ứng dụng (ảnh 8)

d) Vai trò của hệ nhị phân trong tin học

- Nhờ có hệ nhị phân máy tính có thể tính toán, xử lí thông tin định lượng, tương tự như con người dùng hệ thập phân.

- Hệ nhị phân đặt cơ sở cho sự ra đời của máy tính điện tử, là cơ sở của các thiết bị xử lí thông tin kĩ thuật số.

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Cánh diều hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác