Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 12: Kiểu dữ liệu xâu kí tự - xử lí xâu kí tự

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Bài 12: Kiểu dữ liệu xâu kí tự - xử lí xâu kí tự sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Tin 10.

Lý thuyết Tin 10 Cánh diều Bài 12: Kiểu dữ liệu xâu kí tự - xử lí xâu kí tự

1. Kiểu dữ liệu xâu kí tự

Quảng cáo

- Một xâu kí tự là một dãy các kí tự, trong Python xâu kí tự được đặt trong cặp nháy kép (“…”) hoặc nháy đơn (‘…’).

Ví dụ: Minh họa chương trình sử dụng kiểu dữ liệu xâu kí tự và một biến chứa xâu kí tự.

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 12: Kiểu dữ liệu xâu kí tự - xử lí xâu kí tự (ảnh 1)

Hình 12.1: Một chương trình với dữ liệu kiểu xâu

- Các kí tự trong xâu được đánh số bắt đầu từ 0. Python cung cấp hàm len() để đếm kí tự trong xâu kể cả kí tự dấu cách, số kí tự trong xâu được gọi là độ dài của xâu.

Quảng cáo


Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 12: Kiểu dữ liệu xâu kí tự - xử lí xâu kí tự (ảnh 2)

Hình 12.2: Một chương trình sử dụng hàm len()

2. Một số hàm xử lí xâu kí tự

a) Ghép xâu bằng phép +

Viết liên tiếp các xâu cần ghép theo thứ tự và đặt giữa hai xâu kề nhau dấu “+”.

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 12: Kiểu dữ liệu xâu kí tự - xử lí xâu kí tự (ảnh 3)

Hình 12.3: Một ví dụ về ghép xâu

b) Đếm số lần xuất hiện xâu con

- Hàm y.count(x) đếm số lần xuất hiện không giao nhau của x trong y.

Quảng cáo

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 12: Kiểu dữ liệu xâu kí tự - xử lí xâu kí tự (ảnh 4)

Hình 12.4: Số lần xuất hiện xâu con

- Có thể nêu các tham số xác định cụ thể phạm vi tìm kiếm. Ví dụ:

+ y.count (x, 3) cho biết số lần xuất hiện các xâu x không giao nhau trong xâu y nhưng chỉ trong phạm vi từ kí tự thứ ba đến kí tự cuối của xâu y.

+ y.count (x, 3, 5) cho biết số lần xuất hiện các xâu x không giao nhau trong xâu y nhưng chỉ trong phạm vi từ kí tự thứ ba đến kí tự thứ năm của xâu y.

c) Xác định xâu con

- Xác định xâu con của xâu y từ vị trí m đến trước vị trí n (m<n), có cú pháp: y[m:n]

Quảng cáo

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 12: Kiểu dữ liệu xâu kí tự - xử lí xâu kí tự (ảnh 5)

Hình 12.5: Xác định một xâu con

Các trường hợp đặc biệt:

- y[:m] là xâu con gồm m kí tự đầu tiên của xâu y.

- y[m:] là xâu con nhận được bằng cách bỏ m kí tự đầu tiên của xâu y.

d) Tìm vị trí xuất hiện lần đầu tiên của một xâu trong xâu khác

- Hàm y .find(x) trả về số nguyên xác định vị trí đầu tiên trong xâu y, từ đó xâu y xuất hiện như xâu con của y. Nếu xâu x không xuất hiện như xâu con kết quả trả về là -1.

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 12: Kiểu dữ liệu xâu kí tự - xử lí xâu kí tự (ảnh 6)

Hình 12.6: Tìm vị trí đầu tiên của một xâu con

e) Thay thế xâu con

- Hàm y .replace(x1, x2) tạo xâu mới từ xâu y bằng cách thay thế xâu con x1 của y bằng xâu x2. Tất cả xâu con bằng x1 và không giao nhau của y đều được thay bằng xâu x2.

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Cánh diều hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác