Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 10: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Bài 10: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Tin 10.

Lý thuyết Tin 10 Cánh diều Bài 10: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn

1. Khái niệm chương trình con

Quảng cáo

- Khi lập trình để giải bài toán có thể chia bài toán đó thành các chương trình con, viết các đoạn chương trình giải các bài toán con.

- Ngôn ngữ lập trình bậc cao cho phép người lập trình tạo ra chương trình con bằng cách đặt tên một đoạn chương trình gồm các câu lệnh thực hiện việc nào đó.

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 10: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn (ảnh 1)

Hình 10.1: Một chương trình Python có chương trình con Hello

Sử dụng các chương trình con là một trong những cách giúp việc lập trình trở nên dễ dàng hơn.

Quảng cáo


2. Khai báo và gọi thực hiện một hàm trong Python

- Có thể gọi một chương trình con trong Python là một hàm. Để sử dụng hàm cần khai báo hàm và viết lời gọi thực hiện.

- Hàm trong Python được khai báo theo mẫu sau:

def tên_hàm (tham số):

Các lệnh mô tả hàm

Trong đó:

+ Tên hàm phải đặt theo quy tắc đặt tên trong Python.

+ Theo sau tên hàm có thể có hoặc không có các tham số.

+ Phần thân hàm (gồm các lệnh mô tả hàm) phải viết lùi vào theo quy định của Python.

Quảng cáo

Ví dụ:

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 10: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn (ảnh 2)

Hình 10.2: Một chương trình Python có sử dụng hàm

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 10: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn (ảnh 3)

Hình 10.3: Một số kết quả chạy chương trình ở Hình 10.2

3. Chuyển dữ liệu cho hàm thực hiện

Một hàm có thể thực hiện với những giá trị do chương trình truyền vào qua lời gọi hàm, tương ứng với danh sách tham số. Có hai cách truyền dữ liệu cho hàm thực hiện:

Quảng cáo

- Cách thứ nhất, chương trình gọi thực hiện với các giá trị cụ thể.

Ví dụ: Ở chương trình “Try1_ptb1.py”, lời gọi ptbl(5, 4) đã làm hàm ptbl(a, b) được thực hiện với a = 5, b = 4.

- Cách thứ hai, chương trình gọi thực hiện hàm với giá trị tham số truyền vào.

Ví dụ: Chương trình ở Hình 10.4 khai báo và sử dụng BMI (h, w) tính chỉ số sức khỏe BMI theo hai tham số chiều cao và cân nặng. Lời gọi BMI (cao, nặng) đã làm hàm BMI (h, w) được thực hiện với h có giá trị biến cao, w có giá trị của biến nặng. Giá trị của hai biến cao và nặng của chương trình đã được nhập vào từ bàn phím trước khi chương trình gọi thực hiện hàm BMI (h, w).

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 10: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn (ảnh 4)

Hình 10.4: Một ví dụ về lời gọi hàm và truyền dữ liệu cho hàm

4. Lời gọi hàm

- Trong nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao, hàm trả về chương trình một giá trị qua tên của nó, như vậy hàm được sử dụng như một biến trong chương trình gọi nó.

- Trong Python, một hàm có thể trả về một giá trị qua tên của nó nếu như có lệnh return <Giá_trị> trước khi ra khỏi hàm.

Ví dụ: Minh họa một ví dụ khai báo hàm có trả về giá trị và lời gọi hàm.

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 10: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn (ảnh 5)

Hình 10.5: Một ví dụ về giá trị của hàm qua tên hàm

5. Các hàm được xây dựng sẵn

- Mỗi tập hợp gồm một số hàm được xây dựng sẵn thường gọi là một thư viện.

- Trong chương trình, người lập trình chỉ cần gọi hàm có sẵn, thực hiện mà không cần phải tự xây dựng lại hàm.

- Để có thể sử dụng các hàm trong thư viện cần kết nối thư viện hoặc hàm đó với chương trình.

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 10: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn (ảnh 6)

Hình 10.6: Ví dụ về hai cách kết nối thư viện

Ví dụ: Chương trình ở Hình 10.7 kết nối hàm gcd trong thư viện math.

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 10: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn (ảnh 7)

Hình 10.7: Chương trình tìm ước chung lớn nhất

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Cánh diều hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác