Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 8: Câu lệnh lặp

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Bài 8: Câu lệnh lặp sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Tin 10.

Lý thuyết Tin 10 Cánh diều Bài 8: Câu lệnh lặp

1. Cấu trúc lặp trong mô tả thuật toán

Quảng cáo

- Khi có một thao tác cần được thực hiện lặp lại một số lần liên tiếp trong quá trình thực hiện thuật toán thì cần dùng cấu trúc lặp.

Có hai kiểu cấu trúc lặp:

- Thuật toán biết trước số lần lặp.

Ví dụ: Thuật toán của việc in ra màn hình máy tính 10 dòng “Xin chào Python”.

- Thuật toán không biết trước số lần lặp.

Ví dụ: Khi mô tả thuật toán cho máy tính hỏi và kiểm tra mật khẩu thì ta không tính trước được số lần máy tính yêu cầu nhập lại mật khẩu, vì chừng nào mật khẩu nhập vào chưa đúng thì máy tính còn hỏi lại.

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 8: Câu lệnh lặp (ảnh 1)

Quảng cáo


2. Câu lệnh lặp với số lần lặp biết trước trong Python

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 8: Câu lệnh lặp (ảnh 2)

Hình 8.1: Cấu trúc câu lệnh lặp dạng for

Trong câu lệnh for, hàm range(m,n) dùng để khởi tạo dãy số nguyên từ m đến n-1 (với m < n). Trường hợp m = 0, range(m, n) viết gọn là range(n).

Ví dụ: Minh họa một câu lệnh for trong Python và kết quả thực hiện.

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 8: Câu lệnh lặp (ảnh 3)

Hình 8.2: Ví dụ câu lệnh for

Quảng cáo

3. Câu lệnh lặp với số lần lặp không biết trước trong Python

- Trong Python, câu lệnh lặp với số lần không biết trước có dạng là:

while <điều kiện>:

Câu lệnh hay nhóm câu lệnh

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 8: Câu lệnh lặp (ảnh 4)

Ví dụ: Các phần mềm ứng dụng mang tính cá nhân thường dùng mật khẩu để xác nhận quyền sử dụng. Chương trình ở Hình 8.4 yêu cầu người dùng cập nhập mật khẩu. Người dùng sẽ được yêu cầu nhập lại cho đến khi nhập đúng mật khẩu (là HN123). Khi dữ liệu nhập vào đúng là “HN123” thì thông điệp “Bạn đã nhập đúng mật khẩu” xuất hiện trong màn hình.

Quảng cáo

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 8: Câu lệnh lặp (ảnh 5)

Hình 8.4: Chương trình nhập mật khẩu

- Các ngôn ngữ lập trình cung cấp cả hai lệnh for while tương ứng thể hiện lặp với số lần biết trước và không biết trước. Câu lệnh While cũng thể hiện cấu trúc lặp với số lần biết trước.

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên