Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 14: Kiểu dữ liệu danh sách - Xử lí danh sách

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Bài 14: Kiểu dữ liệu danh sách - Xử lí danh sách sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Tin 10.

Lý thuyết Tin 10 Cánh diều Bài 14: Kiểu dữ liệu danh sách - Xử lí danh sách

1. Kiểu dữ liệu danh sách

Quảng cáo

- Trong Python có kiểu dữ liệu danh sách (list) để lưu trữ dãy các đại lượng, ở các kiểu dữ liệu khác nhau và cho phép truy cập đến mỗi phần tử của dãy.

- Các phần tử trong danh sách của Python được đánh chỉ số bắt đầu từ 0.

Khởi tạo danh sách

Có nhiều cách khởi tạo danh sách, ba cách trong các cách đó là:

- Dùng phép gán:

dụ: ds = [1, 1, 2, 3, 5, 8]

- Dùng câu lệnh lặp for gán giá trị trong khoảng cho trước:

dụ: ds = [i for i in range(6)]

  Kết quả: ds = [0, 1, 2, 3, 4, 5]

Quảng cáo


- Khởi tạo danh sách số nguyên hay thực từ dữ liệu nhập vào:

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 14: Kiểu dữ liệu danh sách - Xử lí danh sách (ảnh 1)

Truy cập đến phần tử trong danh sách

- Để chỉ định phần tử trong danh sách cần nêu tên danh sách và chỉ số phần tử đó, chỉ số cần đặt trong dấu ngoặc vuông. Chỉ số có thể là một biểu thức số học.

2. Một số hàm và thao tác xử lí danh sách

Bảng 1. Một số hàm xử lí danh sách trong Python

Quảng cáo

Hàm xử lí danh sách

Ý nghĩa

a.append(x)

Bổ sung phần tử x vào cuối danh sách a.

a.pop(i)

Xóa phần tử đứng ở vị trí I trong danh sách a và đưa ra phần tử này.

a.insert(i,x)

Bổ sung phần tử x vào trước phần tử đứng vị trí i trong danh sách a.

a.insert(0,x) se bổ sung x vào đầu danh sách.

a.sort( )

Sắp xếp các phần tử của danh sách a theo thứ tự không giảm.

Ví dụ: Minh họa chương trình Python sử dụng một số hàm xử lí danh sách.

Quảng cáo

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 14: Kiểu dữ liệu danh sách - Xử lí danh sách (ảnh 2)

Hình 14.4: Một chương trình xử lí danh sách

Ghép các danh sách thành một danh sách

- Phép “+” được dùng để ghép nối hai danh sách.

Ví dụ: Chương trình thực hiện ghép hai danh sách.

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 14: Kiểu dữ liệu danh sách - Xử lí danh sách (ảnh 3)

Hình 14.5: Chương trình ghép nối hai danh sách

Duyệt các phần tử trong danh sách theo thứ tự lưu trữ

- Gọi a là một danh sách, câu lệnh duyệt danh sách có dạng:

for i in a:

Các câu lệnh xử lí

Ví dụ: Minh họa chương trình và kết quả duyệt danh sách bằng câu lệnh for.

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 14: Kiểu dữ liệu danh sách - Xử lí danh sách (ảnh 4)Hình 14.6: Chương trình duyệt danh sách bằng câu lệnh for

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên