Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 13: Thực hành dữ liệu kiểu xâu

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Bài 13: Thực hành dữ liệu kiểu xâu sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Tin 10.

Lý thuyết Tin 10 Cánh diều Bài 13: Thực hành dữ liệu kiểu xâu

Quảng cáo

Bài 1. Xóa kí tự trong xâu

a) Em hãy viết chương trình tạo một xâu mới từ xấu s đã cho bằng việc xóa những kí tự được chỉ định trước.

Gợi ý: Xóa kí tự tương đương với việc thay kí tự đó bằng kí tự rỗng

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 13: Thực hành dữ liệu kiểu xâu (ảnh 1)

Hình 13.1 Chương trình xóa ký tự trong xâu

b) Em hãy chạy thử chương trình và kiểm tra kết quả.

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 13: Thực hành dữ liệu kiểu xâu (ảnh 2)

Hướng dẫn:

a) Bước 1. Tạo xâu s bằng lệnh str(input())

Bước 2. Tạo xâu c bằng lệnh input()

Quảng cáo


Bước 3. Trong xâu s, dùng lệnh replace để thay thế ký tự được nhập vào từ xâu c, bằng ký tự trống ‘’.

Bước 4. Hiển thị kết quả bằng lệnh print().

b) Chạy chương trình và kiểm tra kết quả

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 13: Thực hành dữ liệu kiểu xâu (ảnh 3)

Bài 2. Giúp bạn tìm và sửa lỗi chương trình

Tên tệp thường gồm hai phần: phần tên và phần mở rộng được ngăn cách nhau bởi dấu chấm. Ví dụ, các tập chương trình Python có phần mở rộng là “py”, các tệp văn bản có phần mở rộng là “dọc” hoặc “docx”. Trong hệ điều hành Windows, tên tệp không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Bạn Khánh Linh muốn viết chương trình (Hình 13.2) nhập vào một xâu là tên của một tệp và kiểm tra xem tên tệp đó có phải là tên của tập chương trình Python trong hệ điều hành Windows không.

Quảng cáo

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 13: Thực hành dữ liệu kiểu xâu (ảnh 4)

Hình 13.2 Chương trình Khánh Linh viết

Khánh Linh đã nghĩ ra thuật toán, bằng cách lấy ra hai kí tự cuối cùng của xâu rồi So sánh với câu “py”. Tuy nhiên, chương trình do Khánh Linh viết vẫn còn có lỗi. Em hãy giúp bạn Khánh Linh tìm và sửa lỗi để chương trình chạy được và đưa ra kết quả đúng.

Gợi ý: Nếu Python báo lỗi cú pháp, em hãy sửa hết lỗi cú pháp để chương trình chạy được. Sau đó hãy chạy thử với một số dữ liệu vào khác nhau, ví dụ “Hello.py", “introPython.doc”, “Hello.PY” và kiểm tra xem kết quả nhận được có đúng không.

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Nếu nhập vào một xâu có độ dài nhỏ hơn 20 thì khi chạy chương trình sẽ báo lỗi.

Nếu nhập vào 1 xâu, ví dụ như “baitap.PY’ thì chương trình của Linh cũng chạy không đúng. Do đó, chương trình cần sửa lại như sau:

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 13: Thực hành dữ liệu kiểu xâu (ảnh 5)

Bài 3. Xác định toạ độ

a) Tìm hiểu bài toán: Robot thám hiểm Sao Hỏa đang ở điểm có toạ độ (0, 0) nhận được dòng lệnh điều khiển từ Trái Đất. Dòng lệnh chỉ chứa các kí tự từ tập kỉ tự {E, S, W, N}, mỗi kí tự là một lệnh di chuyển với quãng đường bằng một đơn vị độ dài. Lệnh E-đi về hướng đông, lệnh S- đi về hướng nam, lệnh W - đi về hướng tây và lệnh N- đi về hướng bắc. Trục Ox của hệ toạ độ chạy từ tây sang đông, trục Oy - chạy từ nam lên bắc. Em hãy xác định toạ độ của robot sau khi thực hiện lệnh di chuyển nhận được.

Ví dụ: Với dòng lệnh “ENENWWWS”, sau khi thực hiện robot sẽ tới vị trí (-1;1) (Hình 13.3)

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 13: Thực hành dữ liệu kiểu xâu (ảnh 7)

Hình 13.3 Đường đi của robot

Gợi ý: Toạ độ x của đích tới bằng số lượng kí tự 'E' trừ số lượng kí tự "W".

Toạ độ y của đích tới bằng số lượng kí tự N' trừ số lượng kí tự 'S".

b) Em hãy đọc hiểu và chạy thử chương trình ở Hình 4 và cho biết chương trình đó có giải quyết được bài toán ở mục a) hay không.

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 13: Thực hành dữ liệu kiểu xâu (ảnh 8)

Hình 13.3 Đường đi của robot

Hướng dẫn:

a) Vì “E” và “W” ngược nhau, nên tọa độ x của đích tới bằng số lượng ký tự “E” trừ số lượng ký tự “W”. “N” và “S” ngược nhau nên tọa độ y của đích tới bằng số lượng ký tự “N” trừ số lượng ký tự “S”.

b) Chạy thử chương trình với một vài bộ test, ta thấy chương trình đã giải quyết được bài toán ở mục a)

Chương trình thực hiện như sau:

- Nhập vào dòng lệnh (chính là hướng đi của robot)

- Đếm số lượng ký tự “E”, “W”, ”N”, “S”.

- Lấy số lượng ký tự “E” trừ “W” và “N” trừ “S” sẽ ra tọa độ của robot

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 13: Thực hành dữ liệu kiểu xâu (ảnh 9)

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên