Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 7: Thực hành câu lệnh rẽ nhánh

Với tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Bài 7: Thực hành câu lệnh rẽ nhánh sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Tin 10.

Lý thuyết Tin 10 Cánh diều Bài 7: Thực hành câu lệnh rẽ nhánh

Quảng cáo

Bài 1. Lấy ví dụ về câu lệnh if

Bảng sau đây cho một ví dụ về câu lệnh if tương ứng với mô tả điều kiện đưa ra một thông báo trên màn hình. Trong bảng biến age là biến số nguyên chứa giá trị tuổi của một người. Em hãy cho thêm hai ví dụ nữa tương tự ví dụ đã có trong bảng.

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 7: Thực hành câu lệnh rẽ nhánh (ảnh 5)

Hướng dẫn:

- Ví dụ 1: Minh đi mua đồ, nếu tổng số tiền nhỏ hơn hoặc bằng 200 nghìn, đưa ra thông điệp “Minh đủ tiền mua đồ”.

- Ví dụ 2: Cô giáo giao cho An năm bài tập về nhà. Nếu An không làm đủ năm bài, đưa ra thông điệp “An không làm đủ bài tập về nhà”.

Quảng cáo


Bài 2. Chia kẹo

Có n chiếc kẹo và m em bé. Hãy viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương n, m và kiểm tra n chiếc kẹo có chia đều được cho m em bé hay không (thông báo ra màn hình “Có” hoặc “Không”). Chạy chương trình ba lần, mỗi lần với bộ dữ liệu n, m khác nhau.

Gợi ý: Để có thể chia đều số kẹo thì n phải chia hết cho m, như vậy ở đây cần kiểm tra số dư của phép chia n cho m có bằng 0 hay không, tức là kiểm tra điều kiện n % m == 0.

Hướng dẫn:

n = int(input("Nhập số kẹo: "))

m = int(input("Nhập số em bé: "))

if n % m == 0:

print("Chia hết")

else:

print("Không chia hết")

Quảng cáo

Bài 3. Tìm lỗi sai

Ba bạn Bình, An, Phúc thảo luận với nhau để viết chương trình Python nhập vào từ bàn phím ba số thực khác nhau và in ra màn hình số đứng giữa trong ba số (số đó không là lớn nhất và cũng không là nhỏ nhất).

Mỗi bạn soạn thảo chương trình và chạy thử trên máy tính của mình, nhưng mỗi bạn đề gặp báo lỗi của Python. (Hình 7.1. Hình 7.2, Hình 7.3). Em hãy xác định lỗi ở chương trình của mỗi bạn, sửa lỗi cho từng bạn sao cho chương trình chạy được và đưa ra kết quả đúng.

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 7: Thực hành câu lệnh rẽ nhánh (ảnh 1)

Hình 7.1: Báo lỗi ở chương trình của bạn Bình

Quảng cáo

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 7: Thực hành câu lệnh rẽ nhánh (ảnh 2)

Hình 7.2: Báo lỗi ở chương trình của bạn An

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 7: Thực hành câu lệnh rẽ nhánh (ảnh 3)

Hình 7.3: Báo lỗi ở chương trình của bạn Phúc

Hướng dẫn:

Cả ba bạn đều bị báo lỗi sai về ngữ pháp cấu trúc câu lệnh

- Bạn Bình: Sai do biểu thức điều kiện chưa đúng: Thêm “<” tạo thành biểu thức điều kiện đúng: a < b

- Bạn An: Sai do thụt sai dòng, else thẳng hàng với if

- Bạn Phúc: sửa điều kiện của hai câu lệnh if như sau

if c < u:

if c > v:

Bài 4. Tìm số lớn nhất

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím ba số nguyên mỗi số ghi trên một dòng và đưa ra màn hình giá trị lớn nhất trong các số đã nhập. Em hãy chạy chương trình bộ dữ liệu vào khác nhau

Em hãy đọc hiểu sơ đồ khối và chương hình ở hình 4.1, thực hiện chương trình và cho nhận xét

Lý thuyết Tin học 10 Cánh diều Bài 7: Thực hành câu lệnh rẽ nhánh (ảnh 4)

Hình 7.4 Sơ đồ khối và chương trình giải Bài 4

Hướng dẫn:

Chương trình:

a = int(input("a = "))

b = int(input("b = "))

c = int(input("c = "))

max = a

if max < b:

max = b

if max < c:

max = c

print("Max = ", max)

Nhận xét: chương trình ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Tin học lớp 10 Cánh diều hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác