15 Bài tập Tập hợp R các số thực (có đáp án) - Cánh diều Trắc nghiệm Toán 7

Với 15 bài tập trắc nghiệm Tập hợp R các số thực Toán lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Cánh diều sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 7.

15 Bài tập Tập hợp R các số thực (có đáp án) - Cánh diều Trắc nghiệm Toán 7

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Nếu a là số nguyên thì a cũng là số thực;

B. Nếu a là số tự nhiên thì a không phải là số vô tỉ;

C. Số 0 là số thực dương.

D. Tập hợp các số thực được kí hiệu là ℝ.

Quảng cáo

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mọi số thực đều là số vô tỉ;

B. Mỗi số hữu tỉ đều là số vô tỉ;

C. Mọi số thực đều là số hữu tỉ;

D. Số thực có thể là số vô tỉ hoặc số hữu tỉ.

Câu 3. Cho các phát biểu sau:

(I) Số thực dương lớn hơn số thực âm.

(II) Số 0 là số thực dương.

(III) Số thực dương là số tự nhiên.

(IV) Số nguyên âm là số thực.

Số phát biểu sai là:

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 4. Chọn cách viết sai.

A. 32;

B. 23;

C. 1,02;

D. 2.

Quảng cáo

Câu 5. Cho các phát biểu sau:

(I) Mỗi số thực đều được biểu diễn bởi một điểm trên trục số.

(II) Mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số hữu tỉ.

(III) Các điểm biểu diễn số thực lấp đầy trục số.

(IV) Trục số cũng được gọi là trục số thực.

Các phát biểu đúng là:

A. (I), (II) và (III);

B. (II), (III) và (IV);

C. (I), (III) và (IV);

D. (I), (II) và (IV).

Câu 6. Số đối của số 3 là:

A. 3 ;

B. -3;

C. 13;

D. -13 .

Quảng cáo

Câu 7. Điền từ còn thiếu hợp lí vào phát biểu sau: “Trên trục số, hai số thực (phân biệt) có điểm biểu diễn nằm về hai phía của điểm gốc 0 và cách đều điểm gốc 0 được gọi là …”

A. hai số bằng nhau;

B. hai số khác nhau;

C. hai số nghịch đảo;

D. hai số đối nhau.

Câu 8. Số đối của -52 là:

A. -52;

B. 52;

C. 25;

D. -25.

Quảng cáo

Câu 9. Trên trục số nằm ngang, điểm M và N lần lượt biểu biễn hai số thực m và n. Nếu m < n thì:

A. Điểm M nằm bên trái điểm N;

B. Điểm M nằm bên phải điểm N;

C. Điểm M nằm phía dưới điểm N;

D. Điểm M nằm phía trên điểm N.

Câu 10. So sánh hai số a = 0,123456…. và b = 0,(123) ta được:

A. a < b;

B. a = b;

C. a > b;

D. Không so sánh được.

Câu 11. Cho hai số a=-0,1416b=-0,1461. So sánh hai số a và b ta được:

A. a < b;

B. a = b;

C. a > b;

D. Không so sánh được.

Câu 12. Chữ số thích hợp điền cho ? trong phép so sánh -95,(112)<-95,?12112 là:

A. 0;

B. 1;

C. 2;

D. 3.

Câu 13. Sắp xếp các số -13;0,5;-2;2,1;-1 theo thứ tự tăng dần là:

A. -13;0,5;-2;2,1;-1;

B. -13;-2;-1;0,5;2,1;

C. -2;-1;-13;0,5;2,1;

D. -1;-2;-13;0,5;2,1.

Câu 14. Cho x2 = 5 thì giá trị x là:

A. -5;

B. 5;

C. -5 hoặc 5;

D. 25.

Câu 15. Giá trị của biểu thức 0,5.64-15.52là:

A. 3;

B. 13;

C. - 13;

D. 13.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Cánh diều khác