15 Bài tập Đường trung trực của một đoạn thẳng (có đáp án) - Cánh diều Trắc nghiệm Toán 7

Với 15 bài tập trắc nghiệm Đường trung trực của một đoạn thẳng Toán lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Cánh diều sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 7.

15 Bài tập Đường trung trực của một đoạn thẳng (có đáp án) - Cánh diều Trắc nghiệm Toán 7

Quảng cáo

Câu 1. Đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu:

A. xy đi qua trung điểm của AB;

B. xy vuông góc với AB;

C. xy vuông góc với AB tại trung điểm của AB;

D. xy cắt AB.

Câu 2. Cho hai điểm A, B nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng CD. Gọi M là trung điểm CD. Khẳng định nào sau đây đúng nhất?

A. ∆ABC = ∆ABD;

B. ∆BCM = ∆BDM;

C. ∆AMC = ∆AMD;

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 3. Cho đoạn thẳng AB. Dựng các tam giác PAB cân tại P và tam giác QAB cân tại Q như hình bên.

15 Bài tập Đường trung trực của một đoạn thẳng (có đáp án) | Cánh diều Trắc nghiệm Toán 7

Chọn khẳng định đúng nhất.

A. PQ đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB;

B. PQ vuông góc với AB;

C. PQ không vuông góc với AB;

D. PQ là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Quảng cáo

Câu 4. Cho xOy^=40°. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B. Lấy điểm C sao cho OB là đường trung trực của AC. Chọn khẳng định sai.

A. ∆OAB = ∆OCB;

B. AOC^=80°;

C. OCA^=60°;

D. ∆OAC cân tại O.

Câu 5. Cho đoạn thẳng AB = 5 cm. Vẽ đường tròn tâm A, bán kính 4 cm và đường tròn tâm B, bán kính 3 cm. Hai đường tròn này cắt nhau tại D và E. Khẳng định nào sau đây đúng nhất?

A. A thuộc đường trung trực của đoạn thẳng DE;

B. B thuộc đường trung trực của đoạn thẳng DE;

C. AB là đường trung trực của đoạn thẳng DE;

D. AB không là đường trung trực của đoạn thẳng DE.

Câu 6. Cho ∆MNP vuông tại M có P^=30°. Trên tia đối của tia MP, lấy điểm Q sao cho MQ = MP. Tính số đo QNP^.

A. 30°;

B. 120°;

C. 60°;

D. 180°.

Quảng cáo

Câu 7. Cho ∆ABC vuông tại A có C^=60°. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AC = AD. ∆BCD là tam giác gì?

A. Tam giác vuông;

B. Tam giác vuông cân;

C. Tam giác cân;

D. Tam giác đều.

Câu 8. Cho ∆DEF cân tại D. Lấy điểm K nằm trong ∆DEF sao cho KE = KF. Kẻ KP vuông góc với DE (P ∈ DE), KQ vuông góc DF (Q ∈ DF). Điểm K thuộc đường trung trực của đoạn thẳng:

A. PQ;

B. PE;

C. QF;

D. DP.

Câu 9. Cho đường thẳng d cắt đoạn thẳng AB tại một điểm khác trung điểm của AB. Xác định vị trí điểm M trên đường thẳng d sao cho M cách đều hai điểm A, B.

A. M là điểm bất kì trên đường thẳng d;

B. M là giao điểm của đường thẳng d với đường trung trực của đoạn thẳng AB;

C. M là giao điểm của d và AB;

D. Không có điểm M thỏa yêu cầu bài toán.

Quảng cáo

Câu 10. Cho ∆ABC nhọn có AB < AC. Xác định điểm D trên cạnh AC sao cho DA + DB = AC.

A. D là giao điểm của AC với đường trung trực của đoạn thẳng BC;

B. D trùng A;

C. D là điểm bất kỳ trên đường thẳng AC;

D. D là điểm bất kỳ trên đoạn thẳng AC.

Câu 11. Cho ∆ABC cố định, đường phân giác AI (I BC). Trên đoạn thẳng IC lấy điểm H. Từ H kẻ đường thẳng song song với AI, cắt AB kéo dài tại E và cắt AC tại F. Chọn khẳng định đúng.

A. Đường trung trực của đoạn thẳng EF không đi qua đỉnh A của ∆ABC;

B. Đường trung trực của đoạn thẳng EF luôn đi qua đỉnh A của ∆ABC;

C. ∆AEF cân tại E;

D. ∆AEF cân tại F.

Câu 12. Cho xOy^=90°. Trên các tia Ox, Oy lần lượt lấy hai điểm A, B (không trùng với O). Đường trung trực của các đoạn thẳng OA và OB cắt nhau tại H. Khẳng định nào sau đây đúng nhất?

A. ∆AHO cân tại H;

B. Ba điểm A, B, H thẳng hàng;

C. H là trung điểm của AB;

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 13. Cho xOy^0°<xOy^<90°, Ot là tia phân giác của xOy^ và H là một điểm bất kì thuộc tia Ot. Qua H, lần lượt vẽ đường thẳng vuông góc với Ox tại A, cắt Oy tại C và đường thằng vuông góc với Oy tại B, cắt Ox tại D. Hỏi OH là đường trung trực của đoạn thẳng:

A. BD;

B. AB;

C. CD;

D. Đáp án B, C đúng.

Câu 14. Một con đường quốc lộ có vị trí với hai điểm dân cư A và B như hình vẽ dưới đây.

15 Bài tập Đường trung trực của một đoạn thẳng (có đáp án) | Cánh diều Trắc nghiệm Toán 7

Hãy tìm trên đường quốc lộ đó một địa điểm C để xây dựng trạm y tế sao cho trạm y tế cách đều hai điểm dân cư A và B.

A. C là điểm bất kỳ nằm trên đường quốc lộ;

B. C là điểm bất kỳ thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB nối hai khu dân cư;

C. C là giao điểm giữa con đường quốc lộ và đường trung trực của đoạn thẳng AB nối hai khu dân cư;

D. Không có điểm C thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 15. Hai nhà máy được xây dựng tại hai địa điểm A và B cùng nằm về một phía của khúc sông thẳng. Lấy điểm mốc D ở phía bên kia bờ sông là điểm đối xứng của nhà máy A qua khúc sông thẳng.

15 Bài tập Đường trung trực của một đoạn thẳng (có đáp án) | Cánh diều Trắc nghiệm Toán 7

Tìm trên bờ sông một địa điểm C để xây dựng trạm bơm sao cho tổng chiều dài đường ống dẫn nước từ C đến A và đến B nhỏ nhất.

A. C là giao điểm của BD và bờ sông;

B. C là giao điểm của AB và bờ sông;

C. C hình chiếu của A lên bờ sông;

D. C là hình chiếu của B lên bờ sông.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Cánh diều khác