Tích phân của hàm trị tuyệt đối - Toán lớp 12

Tích phân của hàm trị tuyệt đối

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Muốn tính tích phân của hàm có chứa dấu giá trị tuyệt đối, ta cần lập bảng xét dấu của biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối. Từ đó, phá dấu giá trị tuyệt đối.

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tính tích phân Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

A. 3.     B. 4.     C. 2.     D. 5.

Lời giải

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Ví dụ 2. Tính Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

A. 6.     B. 4.     C. 10.     D. 8.

Lời giải

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Ví dụ 3. Tính Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Lời giải

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Ví dụ 4. Tính Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Lời giải

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Ví dụ 5. Tính Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Lời giải

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Ví dụ 6. Tính Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

A. 2 - 2√2.     B. 4 - √2.     C. 2 + √2.     D. 2 - √2.

Lời giải

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Ví dụ 7. Tính Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Lời giải

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Ví dụ 8. Tính Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

A. 2.     B. 3.     C. 4.     D. 5.

Lời giải

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12
Quảng cáo

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Tính Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

A. 2√2 - 4.     B. 2√2 - 2.     C. 2√2 + 2.     D. √2 - 2.

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Câu 2: Tính tích phân Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

A. 13.     B. 14.     C. 12.     D. 17.

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Câu 3: Tính Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

A. 6.     B. 14.     C. 13.     D. 8.

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Câu 4: Tính Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

A. 8.     B. 12.     C. 16.     D. 10.

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Câu 5: Tính Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12
Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12
Quảng cáo

Câu 6: Tính Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12
Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Câu 7: Tính Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12
Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Câu 8: Tính Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12

Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12
Tích phân của hàm trị tuyệt đối | Toán lớp 12
Quảng cáo

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12