Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 67 - 68 Bài 18 Tiết 1 | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 67 - 68 Bài 18 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 67 - 68 Bài 18 Tiết 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2.

Bài 1 Trang 67 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 20 kg + 50 kg = …… kg

31 kg + 22 kg = ……. kg

70 kg – 20 kg = …… kg

53 kg – 22 kg = …… kg

b) 40 l + 30 = …… l              23 l + 14 = …… l

  70 l – 30 = …… l              37 l – 23 = …… l

Trả lời:

Em thực hiện phép tính, kết quả như sau:

a) 20 kg + 50 kg = 70 kg

31 kg + 22 kg = 53 kg

70 kg – 20 kg = 50 kg

53 kg – 22 kg = 31 kg

b) 40 l + 30 = 70 l                                                       23 l + 14 = 37 l

     70 l – 30 = 40 l                                                        37 l – 23 = 14 l

Bài 2 Trang 67 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Thỏ, gà, chó chơi cầu thăng bằng. Biết cả hai trường hợp dưới đây cầu đều thăng bằng.

 bài 18

a) Một con thỏ nặng bằng …… con gà.

b) Một con chó nặng bằng …… con thỏ.

c) Một con chó nặng bằng …… con gà.

Trả lời:

Hình đầu tiên, khi cầu thăng bằng thì 1 con gà và một con thỏ nặng bằng 3 con gà, nên 1 con thỏ nặng bằng 2 con gà.

Hình thứ hai, một con chó và một con thỏ nặng bằng 3 con thỏ, nên 1 con chó nặng bằng 2 con thỏ.

Một con chó nặng bằng 2 con thỏ, một con thỏ nặng bằng hai con gà nên một con chó nặng bằng 2 + 2 bằng 4 con gà.

Em điền như sau:

a) Một con thỏ nặng bằng 2 con gà.

b) Một con chó nặng bằng 2 con thỏ.

c) Một con chó nặng bằng 4 con gà.

Bài 3 Trang 68 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Tại cửa hàng bán xăng, một người đi ô tô vào mua 30 l xăng, một người đi xe máy vào mua 3 l xăng. Hỏi cả hai người vào mua bao nhiêu lít xăng?

Trả lời:

Người đi ô tô mua 30 l xăng, người đi xe máy mua 3 l xăng, tính tổng số xăng hai người mua nên em thực hiện phép tính cộng 30 + 3 = 33. Em trình bày như sau:

Bài giải

Cả hai người vào mua số lít xăng là:

30 + 3 = 33 (l)

Đáp số: 33 lít xăng.

Bài 4 Trang 68 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Có năm túi gạo sau: 

bài 18

a) Muốn lấy hai túi gạo để được 11 kg gạo thì phải lấy ra hai túi gạo nào?

A. Túi N và túi P

B. túi Q và túi S

C. túi N và túi S

b) Muốn lấy ba túi để được 17 kg gạo thì phải lấy ra ba túi gạo nào?

A. Túi N, túi P và túi Q

B. Túi N, túi P và túi S

C. Túi P, túi Q và túi S

Trả lời:

a) Muốn lấy hai túi gạo để được 11 kg gạo thì phải lấy ra hai túi gạo nào?

Túi N và túi P chứa được số ki-lô-gam gạo là: 4 + 6 = 10 (kg) => không chọn.

Túi N và túi S chứa được số ki-lô-gam gạo là: 4 + 7 = 11 (kg) => chọn.

Túi Q và túi S chứa được số ki-lô-gam gạo là: 3 + 7 = 10 (kg) => không chọn.

Em chọn đáp án C.

bài 18 

b) Muốn lấy ba túi để được 17 kg gạo thì phải lấy ra ba túi gạo nào?

Em thấy 3 túi có khối lượng lớn nhất là túi 4 kg, 6 kg, 7 kg có tổng số gạo là 4 + 6 + 7 = 17 (kg)

Vậy em chọn túi N, túi P và túi S. Em khoanh B.

bài 18

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên