Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 69 - 70 Bài 19 Tiết 2 | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 69 - 70 Bài 19 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 69 - 70 Bài 19 Tiết 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2.

Bài 1 Trang 69 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Đặt tính rồi tính.

46 + 4          63 + 7          25 + 7          15 + 9

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số thẳng cột với nhau, rồi thực hiện cộng lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục, chú ý có nhớ.

46 + 4             63 + 7

25 + 7             15 + 9

bài 19

Bài 2 Trang 70 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Nối phép tính với kết quả của phép tính đó.

bài 19

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính:

56 + 8 = 64, 16 + 9 = 25, 77 + 4 = 81

Em nối như sau:

bài 19

Bài 3 Trang 70 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Trong hộp bút có 24 cái bút chì và 6 cái bút mực. Hỏi trong hộp có tất cả bao nhiêu cái bút?


Trả lời:

Trong hộp bút có 24 cái bút chì và 6 cái bút mực. Tính tất cả bút trong hộp nên em thực hiện phép tính cộng 24 + 6 = 30. Em trình bày như sau:

Bài giải

Trong hộp có tất cả số bút là:

24 + 6 = 30 (cái)

Đáp số: 30 cái bút.

Bài 4 Trang 70 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Số?

bài 19 

Trả lời:

Em nhận thấy, số hàng trên bằng tổng hai số hàng dưới: 7 = 3 + 4, 9 = 4 + 5,

Vậy các số còn trống tiếp theo là:

5 + 6 = 11, em điền số 11 vào ô trống hàng trên số 5 và số 6.

9 + 11 = 20, em điền số 20 vào ô trống hàng trên số 9 và số 11.

7 + 9 = 16, em điền số 16 vào ô trống hàng trên số 7 và số 9

16 + 20 = 36, em điền số 36 vào ô trống hàng trên số 16 và số 20

Em có thể điền như sau:

bài 19

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên