Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 29 Bài 7 Tiết 1 | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 29 Bài 7 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 29 Bài 7 Tiết 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2.

Bài 1 Trang 29 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

a) Tính 8 + 5.

          bài 7

Tách: 5 = …… + ……

8 + …… = ……

10 + …… = ……

8 + 5 = ……

b) Tính 9 + 3.

Đếm tiếp: 9, …, …, …             9 + 3 = ……

Trả lời: 

a)

Tách: 5 = 2 + 3

8 + 2 = 10 

10 + 3 = 13

8 + 5 = 13

b) Đếm tiếp: 9, 10, 11, 12                9 + 3 = 12

Bài 2: Trang 29 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

a) Tính 8 + 4.

bài 7

Tách: 4 = …… + ……

8 + …… = ……

10 + …… = ……

8 + 4 = ……

b) Tính.

9 + 4 = ……            8 + 6 = ……            9 + 2 = ……

Trả lời:

a) Tách: 4 = 2 + 2

8 + 2 = 10

10 + 2 = 12

8 + 4 = 12

Em thực hiện cộng tương tự và được kết quả như sau:

b) 9 + 4 = 13            8 + 6 = 14            9 + 2 = 11

Bài 3 Trang 29 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

a) 8 + 5 = ……                b) 8 + 4 = ……

5 + 8 = ……                    4 + 8 = ……

c) 9 + 3 = ……                d) 9 + 4 = ……

3 + 9 = ……                     4 + 9 = ……

Trả lời:

Em thực hiện cộng và được kết quả như sau:

a) 8 + 5 = 13              b) 8 + 4 = 12

5 + 8 = 13                4 + 8 = 12 

c) 9 + 3 = 12              d) 9 + 4 = 13

3 + 9 = 12                4 + 9 = 13

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên