Top 2 Đề thi Địa Lí 10 Chương 6 có đáp án, cực hayTop 2 Đề thi Địa Lí 10 Chương 6 có đáp án, cực hay

Để học tốt Địa Lí lớp 10, phần dưới đây liệt kê Top 2 Đề thi Địa Lí 10 Chương 6 có đáp án, cực hay. Bạn vào tên đề kiểm tra hoặc Xem đề kiểm tra để theo dõi chi tiết.

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra chương 6 Học kì 2

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Dựa vào tính chất nào sau đây để phân loại nguồn lực:

A. Tính sản xuất của vật chất

B. Tính chính trị - xã hội

C. Ý A và B đúng

D. Ý A và B sai

Câu 2: (0,5 điểm) Căn cứ vào nguồn gốc , có thể phân loại nguồn lực thành nguồn lực nào sau đây?

A. Vị trí địa lí

B. Tài nguyên thiên nhiên

C. Kinh tế- Xã hội

D. Các ý trên đúng.

Câu 3: (0,5 điểm) Đề phân biệt nội lực và ngoại lực thì cần căn cứ vào yếu tố nào?

A. Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ

B. Căn cứ vào nguồn gốc.

C. Dựa vào tính sản xuất của vật chất

D. Tính chính trị- xã hội.

Câu 4: (0,5 điểm) Việc trao đổi, tiếp cận cùng phát triển giữa các vùng trong một nước, giữa các nước , là vai trò của nguồn lực nào?

A. Vị trí địa lí

B. Tài nguyên thiên nhiên.

C. Kinh tế - xã hội

D. Lực lượng lao động.

Câu 5: (0,5 điểm) Vốn là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các nước đang phát triển. Vậy vốn có vai trò gì?

A. Là yếu tố đầu vào cho sản xuất

B. Là kết quả đầu ra cho quá trình sản xuất.

C. Là động lực phát triển một nước.

D. Các ý trên đúng.

Câu 6: (0,5 điểm) Đất, biển, khoáng sản, khí hậu, sinh vật là loại tài nguyên thuộc nhóm nguồn lực nào?

A. Vị trí địa lí

B. Tự nhiên

C. Vị trí địa lí và tự nhiên.

D. Kinh tế- xã hội

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Nguồn lực là gì? Phân biệt các nguồn lực.

Câu 2: (3 điểm) Giữa nội lực và ngoại lực có mỗi quan hệ như thế nào?

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 123456
Đáp ánC D A A D B
Quảng cáo

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm)

   - Nguồn lực là tổng thể: vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia, nhân lực, vốn, thị trường, đường lối, chính sách,… ở trong và ngoài nước.

   - Phân biệt nguồn lực có 2 loại sau:

   +Căn cứ vào nguồn gốc có nguồn lực: Vị trí địa lí, tự nhiên và kinh tế - xã hội.

   +Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ: có nguồn lực trong nước (nội lực) và nguồn lực nước ngoài( ngoại lực).

Câu 2: (3 điểm) Nội lực và ngoại lực có mỗi quan hệ sau:

   - Dù có các vai trò khác nhau, song giữa nội lực và ngoại lực có quan hệ mật thiết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau.

   - Ngoại lực có vai trò quan trọng nhất là ở các nước đang phát triển, nhưng ở từng giai đoạn cụ thể .

   - Nội lực có tính chất quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra chương 6 Học kì 2

Môn: Địa Lí 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Cơ cấu nền kinh tế gồm có cơ cấu nào sau đây?

A. Cơ cấu ngành kinh tế

B. Cơ cấu thành phần kinh tế

C. Cơ cấu lãnh thổ

D. Các ý trên đúng.

Câu 2: (0,5 điểm) Trong cơ cấu kinh tế, thì cơ cấu nào có vai trò quan trọng hơn cả?

A. Cơ cấu lãnh thổ

B. Cơ cấu ngành kinh tế

C. Cơ cấu thành phần kinh tế

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 3: (0,5 điểm) Hiện nay ở nước ta có bao nhiêu thành phần kinh tế?

A. 3      B. 4

C. 5      D. 6

Câu 4: (0,5 điểm) Cơ cấu thành phần kinh tế đang diễn ra theo chiều hướng nào sau đây?

A. Phát huy nhiều hình thức sở hữu

B. Nhiều hình thức tổ chức kinh doanh

C. Tập trung vào một số công ty Nhà nước

D. Ý A và B đúng.

Câu 5: (0,5 điểm) Nguồn vốn việ trợ phát triển chính thức (ODA) được chuyển từ:

A. Nước đang phát triển cho nước phát triển

B. Nước phát triển cho nước phát triển.

C. Nước phát triển cho nước đang phát triển

D. Ý B và C đúng.

Câu 6: (0,5 điểm) Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế từ khu vực sản xuất vật chất sang khu vực sản xuất phi vật chất là đặc điểm nhóm nước nào?

A. Các nước công nghiệp mới

B. Các nước phát triển.

C. Các nước đang phát triển

D. Các ý trên đúng

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Hãy phân biệt các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế.

Câu 2: (3 điểm) Để đánh giá nền kinh tế của một nước thì căn cứ vào những tiêu chí nào?

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 123456
Đáp ánD B D D C B
Quảng cáo

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Phân biệt các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế.

   - Cơ cấu nền kinh tế có 3 bộ phận hợp thành

   - Cụ thể:

   +Cơ cấu ngành kinh tế: Gồm 3 khu vực:

• Khu vực 1: Nông – Lâm – Ngư.

• Khu vực 2: Công nghiệp và xây dựng

• Khu vực 3: Dịch vụ

   +Cơ cấu thành phần kinh tế:

• Huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài nước

• Khai thác tốt tiềm lực đề phát triển đất nước

   +Cơ cấu lãnh thổ:

• Thường có cơ cấu lãnh thổ khác nhau.

• Có cách phân công lao động theo lãnh thổ khác nhau.

Câu 2: (3 điểm) Những tiêu chí đánh giá kinh tế một quốc gia là:

   - Tổng sản phầm trong nước (GDP).

   - Tổng thu nhập quốc gia (GNI).

   - GNI và GDP trung bình/người/năm.

   - Tỉ trọng các ngành kinh tế trong GDP.

Xem thêm đề thi Địa Lí lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên