Top 4 Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 1 có đáp án, cực hayTop 4 Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 1 có đáp án, cực hay

Để học tốt Địa Lí lớp 10, phần dưới đây liệt kê Top 4 Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 1 có đáp án, cực hay. Bạn vào tên đề kiểm tra hoặc Xem đề kiểm tra để theo dõi chi tiết.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 1 (Đề số 1)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Theo phép chiếu phương vị đứng, mặt chiếu giấy vẽ bản đồ tiếp xúc với mặt địa cầu ở:

A. Cực. Trục địa cầu vuông góc với mặt chiếu.

B. Cực. Trục địa cầu song song với mặt chiếu.

C. Xích đạo. Trục địa cầu vuông góc với mặt chiếu.

D. Ý A và B đúng.

Câu 2: (0,5 điểm) Theo phép chiếu phương vị nghiêng thì mặt phẳng của giấy vẽ bản đồ tiếp xúc điểm nào trên mặt địa cầu.

A. Ở xích đạo

B. Ở cực bắc

C. Ở cực nam

D. Bất cứ điểm nào

Câu 3: (0,5 điểm) Theo phép chiếu đồ hình nón thì hệ thống vĩ tuyến và kinh tuyến là:

A. Vĩ tuyến là các đường cong đồng tâm.

B. Kinh tuyến chụm đầu ở cực.

Quảng cáo

C. Vĩ tuyến và kinh tuyến là những đường thẳng.

D. Ý A và B đúng.

Câu 4: (0,5 điểm) Theo phép chiếu đồ hình trụ đứng thì hệ thống kinh vĩ tuyến là:

A. Các đường thẳng song song với nhau. Các vĩ tuyến bằng nhau.

B. Các đường thẳng vuông góc với nhau .Các vĩ tuyến đều bằng nhau.

C. Các đường cong. Các vĩ tuyến khác nhau.

D. Các ý trên đều sai.

Câu 5: (0,5 điểm) Theo phép chiếu phương vị ngang, chỉ có xích đạo là đường thẳng, các vĩ tuyến còn lại khoảng cách:

A. Giảm dần khi càng xa xích đạo về 2 cực.

B. Tăng dần khi càng xa xích đạo về 2 cực.

C. Không thay đổi khi xa xích đạo.

D. Tăng hoặc giảm tùy thuộc 2 cực.

Câu 6: (0,5 điểm) Theo phép chiếu phương vị ngang, thì kinh tuyến gốc là đường:

A. Cong.

B. Nghiêng.

C. Thẳng.

D. Các ý trên đều đúng.

Quảng cáo

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Điền các nội dung thích hợp vào ô trống.

Đề kiểm tra Địa Lí 10 | Đề thi Địa Lí 10

Câu 2: (3 điểm)

- Bản đồ được phân loại thành những nhóm chính nào?

-Theo mục đích sử dụng, theo nội dung, theo lãnh thổ, người ta chia bản đồ thành những loại nào?

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6
Đáp án A D D B B C

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Điền các nội dung thích hợp.

Phép chiếu đồThể hiện trên bản đồ
Các đường kinh tuyếnCác đường vĩ tuyếnKhu vực chính xácKhu vực kém chính xác
Hình nón đứngLà các đường thẳng đồng qui tại chóp hình nónLà những đường cong tròn đồng tâmLà toàn bộ vĩ tuyến tiếp xúc với hình nónCàng xa vĩ tuyến tiếp xúc thì khoảng cách giữa đường chiếu và hình chiếu càng xa
Hình trụ đứngLà những đường thẳng vuông góc với vĩ tuyếnLà những đường thẳng vuông góc với kinh tuyến.Càng xa xích đạo khoảng cách các vĩ tuyến càng lớn Gần xích đạoCàng xa xích đạo, càng kém chính xác

Câu 2: (3 điểm)

* Bản đồ được phân loại thành những nhóm:

   - Ngày bay,bản đồ được sử dụng rộng rãi trong xã hội với những loại hình vô cùng phong phú.

   - Bản đồ có thể chia thành các nhóm chính:

+ Theo tỉ lệ.

+ Theo nội dung.

+ Theo mục đích sử dụng.

+ Theo lãnh thổ,…

+ Theo từng nhóm chính lại chia thành các nhóm nhỏ với những bản đồ khác.

* Theo mục đích sử dụng: gồm có bản đồ tra cứu, bản đồ giáo khoa, quân sự, hàng hải.

* Theo nội dung: bản đồ địa lí nói chung, bản đồ chuyên đề.

* Theo lãnh thổ: bản đồ thế giới, nửa cầu, các châu, các đại dương.

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 1 (Đề số 2)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Phép chiều đồ phương vị, nếu điểm tiếp xúc nằm trên đường xích đạo thì đường kinh tuyến gốc và đường xích đạo là:

A. Hai đường cong

B. Hai đường thẳng

C. Kinh tuyến gốc là đường thẳng, xích đạo là đường cong

D. Xích đạo là đường thẳng, kinh tuyến gốc là đường cong

Câu 2: (0,5 điểm) Theo phép chiếu đồ phương vị ngang, thì kinh tuyến gốc là đường:

A. Cong.      B. Thẳng.

C. Nghiêng.      D. Ý A và B đúng.

Câu 3: (0,5 điểm) Phép chiếu hình nón là cách thể hiện mạng lưới kinh, vĩ tuyến của Địa cầu lên mặt chiếu là hình nón. Sau đó được triển khai mặt chiếu hình nón thành:

A. Hình tròn.   B. Hình nón.

C. Mặt phẳng.      D. Mặt nghiê   ng.

Câu 4: (0,5 điểm) Theo phép chiếu phương vị ngang (ngoài kinh tuyến gốc)thì các kinh tuyến là những đường cong. Vậy khoảng cách giữa các kinh tuyến:

A. Giữ nguyên khi càng xa kinh tuyến gốc.

B. Tăng dần khi càng xa kinh tuyến gốc.

C. Giảm dần khi càng xa kinh tuyến gốc.

D. Ý A và C đúng.

Câu 5: (0,5 điểm) Trong ngành hàng hải và hàng không thường dùng bản đồ có các đường kinh – vĩ tuyến là những đường thẳng. Vì bản đồ đó được vẽ theo phép chiếu đồ:

A. Phương vị.      B. Hình trụ.

C. Hình nón.      D. Hình trụ và hình nón.

Câu 6: (0,5 điểm) Khi triển khai phép chiếu hình nón ra mặt phẳng sẽ có một lưới chiếu có dạng:

A. Hình nón.      B. Hình trụ.

C. Hình chữ nhật.      D. Hình quạt.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm) Vì sao khi vẽ bản đồ phải dùng phép chiếu hình bản đồ? Vì sao lại phải sử dụng nhiều phép chiếu hình khác nhau?

Câu 2: (3 điểm) Nêu ba loại phép chiếu đồ hình nón, tùy theo vị trí của hình nón so với địa cầu.

Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6
Đáp án C D C A B B

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (4 điểm)

* Khi vẽ bản đồ phải dùng phép chiếu hình bản đồ, vì:

   - Phép chiếu hình bản đồ là phép chiếu hình kinh – vĩ tuyến từ mặt e-lip-xô-ít lên mặt phẳng bằng phương pháp toán học.

   - Thể hiện các hiện tượng địa lí tự nhiên, kinh tế - xã hội và các mối quan hệ giữa chúng với nhau thông qua các nội dung được trình bày các kí hiệu bản đồ.

* Phải sử dụng phép chiếu hình khác nhau, vì:

   - Phép chiếu hình bản đồ là cách biểu thị mặt cong của Trái Đất lên mặt phẳng.

   - Do bề mặt Trái Đất cong nên khi thể hiện lên mặt phẳng, các khu vực trên bản đồ không hoàn toàn chính xác như nhau.

Câu 2: (3 điểm)

Có 3 phép chiếu hình nón:

   - Phép chiếu hình nón đứng: trục của hình nón trùng với trục quay của địa cầu .

   - Phép chiếu hình nón ngang: trục của hình nón trùng với đường kính của xích đạo và vuông góc với trục quay của địa cầu.

   - Phép chiếu hình nón nghiêng: trục hình nón đi qua tâm của địa ccầu nhưng không trùng với trục địa cầu, không trùng với đường kính của xích đạo.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Địa Lí lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa