Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra Vật Lí 11 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Chiếu một tia sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới 45˚ thì góc khúc xạ bằng 30˚. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này là:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Một tia sáng truyền từ không khí tới bề mặt môi trường trong suốt có chiết suất Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) sao cho tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau. Khi đó góc tới I có giá trị là

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần là:

A. Tia sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém và i < igh.

B. Tia sáng đi từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn và i > igh.

C. Tia sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém và i ≥ igh.

D. Tia sáng đi từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn và i < igh.

Câu 4: Trong hiện tượng khúc xạ

A. góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc tới.

B. mọi tia sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt đều bị đổi hướng.

C. khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

D. khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới

Câu 5: Một người nhìn thẳng góc xuống mặt nước thấy ảnh của con cá ở dưới nước bị

A. dịch ngang song song với mặt nước một đoạn

B. dịch lại gần mặt nước một đoạn.

C. dịch ra xa mặt nước một đoạn

D. không bị dịch chuyển

Câu 6: Chiếu ánh sáng từ không khí vào môi trường có chiết suất Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3). Tính góc tới, biết góc tạo bởi tia tới và tia khúc xạ là 300.

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới 45˚ thì góc khúc xạ bằng 30˚. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Chiếu một tia sáng đơn sắc từ môi trường trong suốt có chiết suất n1 đến mặt phân cách với môi trường trong suốt có chiết suất n2 (n2 < n1). Góc giới hạn phản xạ toàn phần xác định theo công thức

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 9: Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng

A. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

B. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi gặp bề mặt nhẵn.

C. ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

D. cường độ sáng bị giảm khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Câu 10: Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ với môi trường tới

A. luôn nhỏ hơn 1.

B. bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.

C. bằng hiệu số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.

D. luôn lớn hơn 1.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1:

Đáp án D

+ Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 2:

Đáp án D

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

+ Ta có Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 3:

Đáp án C

+ Điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần là tia sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sáng môi trường chiết quang kém là Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 4:

Đáp án C

+ Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Câu 5:

Đáp án D

+ Do hiện tượng khúc xạ ánh sáng chỉ xảy ra khi tia sáng truyền xuyên góc đến mắt → người nhìn thẳng góc → không có hiện tượng khúc xạ → ảnh của con cá không bị dịch chuyển.

Câu 6:

Đáp án A

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 7:

Đáp án A

+ Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 8:

Đáp án C

+ Góc tới giới hạn để có phản xạ toàn phần được xác định bằng biểu thức Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 9:

Đáp án A

+ Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiên tượng ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Câu 10:

Đáp án C

+ Chiết suất tỉ đối với môi trường khúc xạ và môi trường tới bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ so với chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Vật Lí 11 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-vat-li-11-hoc-ki-2.jsp


Khóa học 11