Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 5)

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 (Đề 5)

    Môn Vật Lí lớp 11

    Thời gian làm bài: 45 phút

A. Lý thuyết (5 điểm)

Câu 1: Phát biểu định luật Cu-lông. Viết công thức và nêu ý nghĩa các đại lượng trong công thức và đơn vị. Cho biết đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích điểm.

Câu 2: Bản chất của dòng điện trong chất điện phân? Viết công thức tổng quát của định luật Fa-ra-day, ý nghĩa các đại lượng và đơn vị trong công thức.

B. Bài toán (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Tại hai điểm A, B cách nhau 5cm trong không khí có hai điện tích điểm q1 = +16.10-8 C và q2 = - 9.10-8C. Tính cường độ điện trường tổng hợp và vectơ điện trường tại điểm C nằm cách A 4cm, cách B 3cm.

Câu 2: (3 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động ξ = 15 V và điện trở trong là r = 1,5Ω. Điện trở R1 = 12Ω, đèn R2 (6V-3W), R3 = 7,5 Ω là bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có dương cực tan. (cho biết A = 64, n = 2).

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án

    a. Tính cường độ định mức và điện trở của đèn.

    b. Tìm khối lượng đồng thu được ở catốt trong 16 phút 5 giây.

    c. Tìm công suất của nguồn.

Đáp án và Thang điểm

A. Lý thuyết (5 điểm)

Câu 1:

* Phát biểu định luật Cu-lông. (0,5 điểm)

Trả lời: “Lực tương tác giữa hai điện tích điểm có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.”

Công thức: Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (N) (0,5 điểm)

Trong hệ SI: (0,5 điểm)

    + là hằng số điện: Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án

    + r là khoẳng cách của hai điện tích (m);

    + q là điện tích (C-Culông)

    + Ɛ: là hằng số điện môi phụ thuộc vào môi trường đặt các điện tích.

* Đặc điểm của lực tĩnh điện:

- lực hút nếu 2 điện tích trái dấu;

- lực đẩy nếu 2 điện tích cùng dấu (0,5 điểm)

- Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân không có: (0,5 điểm)

    + Phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó

    + Có chiều là lực hút nếu hai điện tích trái dấu, có chiều là lực đẩy nếu hai điện tích cùng dấu

    + Có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng

Câu 2:

* Bản chất dòng điện trong chất điện phân (0,5 điểm)

Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường

* Định luật Fa-ra-đây về điện phân

Định luật I: Phát biểu – Biểu thức (1,0 điểm)

Khối lượng chất giải phóng ra ở điện cực tỉ lệ với điện lượng q di chuyển qua bình điện phân

    m = K.q

    K (g/C) đương lượng điện hóa của chất giải phóng

    m (g) là khôi lượng chất giải phóng ở các điện cực

    q (C) Điện lượng di chuyển qua bình điện phân

Định luật II: (1,0 điểm)

Khối lượng m của chất được giải phóng ra ở các điện cực tỉ lệ với đương lượng gam Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án của chất đó và với điện lượng q đi qua dung dịch điện phân.

Biểu thức của định luật Fa-ra-đây: Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án

    m: khối lượng của chất được giải phóng ở điện cực tính bằng (g)

    F ≈ 96500 (C/mol): Hằng số Faraday

    n: Hóa trị chất điện phân.

    A: Nguyên tử lượng chất điện phân.

    I: Cường độ dòng điện (A)

    t: Thời gian tính bằng (s)

B. Bài toán (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Hình vẽ biểu diễn: (0,5 điểm)

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án

Điện trường do hai điện tích q1 và q2 gây ra tại C được biểu diễn như hình vẽ.

Ta có: Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án

Trong đó:

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,25 điểm)

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,25 điểm)

Vì AB = 5cm; AC = 4cm và BC = 3cm ⇒ ΔABC vuông tại C ⇒ Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,25 điểm)

Suy ra Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án = 12,7.105 V/m (0,5 điểm)

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án hợp với cạnh CB một góc 45ºm. (0,25 điểm)

Câu 2: (3 điểm)

a) Mạch ngoài có các điện trở R1//R2 nt R3

ξ = 15 V, r = 1,5 , R1 = 12 , Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,5 điểm)

R1 // R2 ⇒ R12 Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án = 6 (0,5 điểm)

R12 nt R3 ⇒ RN = R12 + R3 = 6 + 7,5 = 13,5Ω (0,5 điểm)

b) Áp dụng định luật Ôm toàn mạch:

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,5 điểm)

Khối lượng đồng thu được ở catốt trong 16 phút 5 giây là:

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 5) | Đề thi Vật Lí 11 có đáp án | Đề kiểm tra Vật Lí 11 có đáp án (0,5 điểm)

c) Công suất của nguồn: Png = ξ.I = 15.1 = 15W (0,5 điểm)

Ghi chú:

- Nếu không ghi đơn vị, hoặc ghi sai đơn vị - 0,25 điểm (cả bài trừ tối đa 0,5đ)

- Nếu tính ra kết quả sai, phép toán ghi đúng công thức cho 0,25đ

Các đề kiểm tra Vật Lí lớp 11 có đáp án và thang điểm khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

de-thi-vat-li-11-hoc-ki-1.jsp

Khóa học 11