Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức có đáp án (15 đề)

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 2 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc năm 2023 mới nhất sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 2 Toán lớp 2.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức có đáp án (15 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số năm trăm chín mươi lăm viết là:

A. 595                      B. 559

C. 995                      D. 955

Câu 2. Số 728 được viết thành:

A. 700 + 80 + 2       B. 700 + 2

C. 700 + 20 + 8       D. 800 + 70 + 2

Quảng cáo

Câu 3. Hình vẽ bên có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (15 đề)

A. 3 hình tứ giác      B. 4 hình tứ giác

C. 5 hình tứ giác      D. 6 hình tứ giác

Câu 4. Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (15 đề)

A. 5 ´ 4 = 20 (m)        B. 4 ´ 5 = 20 (m)

C. 5 ´ 3 = 15 (m)        D. 3 ´ 5 = 15 (m)

Quảng cáo

Câu 5. Giờ vào học buổi sáng là 7 giờ 15 phút. Sáng nay, Phong vào học muộn 15 phút. Vậy sáng nay Phong vào học lúc:

A. 7 giờ                   B. 7 giờ 30 phút

C. 6 giờ 15 phút                   D. 6 giờ 30 phút

Câu 6. Em Hà và Phong tan học lúc:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (15 đề)

A. 4 giờ 6 phút        B. 4 giờ 30 phút

C. 16 giờ 6 phút        D. 16 giờ rưỡi

II. Phần tự luận

Câu 7. Nối tổng với số thích hợp:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (15 đề)

Quảng cáo

Câu 8. Đặt tính rồi tính.

646 + 29

…………

…………

…………

769 + 5

…………

…………

…………

548 – 329

…………

…………

…………

751 – 61

…………

…………

…………

Câu 9. Quan sát biểu đồ tranh sau rồi trả lời các câu hỏi:

Vật nuôi yêu thích nhất của các bạn lớp 2C

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (15 đề)

a) Có bao nhiêu bạn thích nuôi mèo?

……………………………………………………………………………………………..

b) Có bao nhiêu bạn thích nuôi cá?

……………………………………………………………………………………………..

c) Con vật nào được các bạn thích nuôi nhất?

……………………………………………………………………………………………..

d) Có 4 bạn thích nuôi con vật nào?

……………………………………………………………………………………………..

Câu 10. Trường Tiểu học Kim Đồng có 182 học sinh nam và 209 học sinh nữ.

a) Hỏi Trường Tiểu học Kim Đồng có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Câu 11. Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được phép tính đúng.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (15 đề)

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1.

Đáp án đúng là: A

Số năm trăm chín mươi lăm viết là: 595

Câu 2.

Đáp án đúng là: C

728 = 700 + 20 + 8

Câu 3.

Đáp án đúng là: B

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (15 đề)

Hình trên có 4 hình tứ giác gồm:

Hình 1

Hình 3

Hình (1 + 2)

Hình (2 + 3)

Câu 4.

Đáp án đúng là: A

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (15 đề)

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là: 5 + 5 + 5 + 5 = 20 (m)

Hoặc 5 × 4 = 20 (m)

Câu 5.

Đáp án đúng là: B

7 giờ 15 phút + 15 phút = 7 giờ 30 phút

Vậy sáng nay Phong vào học lúc: 7 giờ 30 phút

Câu 6.

Đáp án đúng là: D

Kim ngắn (màu đỏ) chỉ giữa số 4 và số 5

Kim dài (màu xanh) chỉ số 6 thể hiện 30 phút

Mà em Hà và Phong tan học là buổi chiều

Vậy đồng hồ chỉ 16 giờ 30 phút hay 16 giờ rưỡi.

II. Phần tự luận

Câu 7.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (15 đề)

Câu 8.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (15 đề)

Câu 9.

a) Có 10 bạn thích nuôi mèo.

b) Có 7 bạn thích nuôi cá.

c) Con vật được các bạn thích nuôi nhất là chó (14 bạn thích).

d) Có 4 bạn thích nuôi thỏ.

Câu 10

Bài giải

Trường Tiểu học Kim Đồng có tất số học sinh là:

182 + 209 = 391 (học sinh)

Đáp số: 391 học sinh.

Câu 11.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức năm 2023 có đáp án (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1:Phép so sánh nào dưới đây là đúng?

A. 237 > 273

B. 310 < 300

C. 690 = 609

D. 821 < 841

Câu 2: Đồ vật sau đây có dạng khối nào?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức có đáp án (15 đề)

A. Khối lập phương

B. Khối hộp chữ nhật

C. Khối cầu

D. Khối trụ

Câu 3:Trong hộp có 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ. Nam nhắm mắt và lấy ra 2 quả bóng ở trong hộp. Hỏi khả năng cả 2 quả bóng Nam lấy ra đều là bóng màu xanh là có thể, không thể hay chắc chắn xảy ra?

A. Không thể

B. Có thể

C. Chắc chắn

Câu 4: Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

A. 5 × 3

B. 2 × 7

C. 2 × 10

D. 5 × 2

Câu 5: Chọn câu trả lời thích hợp.

Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng:

A. 2km

B. 2mm

C. 2cm

D. 2dm

Câu 6: Kết quả của phép tính 132 + 419 bằng bao nhiêu?

A. 551

B. 541

C. 540

D. 451

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số.

Câu 2: Có bao nhiêu hình tứ giác trong hình sau?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức có đáp án (15 đề)

Câu 3:Khu vườn A có 125 cây vải, khu vườn B có nhiều hơn khu vườn A 68 cây vải. Hỏi khu vườn B có bao nhiêu cây vải?

Câu 4:Quan sát biểu đồ tranh sau rồi trả lời các câu hỏi:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức có đáp án (15 đề)

a) Lớp 2C quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

b) Lớp nào quyên góp được nhiều sách nhất, lớp nào quyên góp được ít sách nhất?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1:Số liền trước của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ dài của đường gấp khúc MNPQ là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức có đáp án (15 đề)

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

D.8cm

Câu 4: Số gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị được viết là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: Chọn câu trả lời thích hợp.

Cột cờ trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: Ba bạn Linh, Nga và Loan đến lớp học vẽ. Giờ bắt đầu vào lớp là 7 giờ 30 phút. Hôm đó Linh đến lúc 7 giờ 15 phút, Nga đến lúc 8 giờ và Loan đến lúc 7 giờ 30 phút. Hỏi bạn nào đến lớp sớm trước giờ vào học?

A. Bạn Linh

B. Bạn Nga

C. Bạn Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Nêu tên tất cả ba điểm thẳng hàng trong hình sau:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức có đáp án (15 đề)

Câu 3:Có hai đội công nhân sửa đường. Đội Một sửa được 840m đường, đội Hai sửa được nhiều hơn đội Một 50m đường. Hỏi đội Hai sửa được bao nhiêu mét đường?

Câu 4:Quan sát biểu đồ tranh sau rồi trả lời các câu hỏi:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối tri thức có đáp án (15 đề)

b) Có bao nhiêu bông hoa hồng đã nở?

b) Số bông hoa cúc nở nhiều hơn số bông hoa hồng là mấy bông?

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán lớp 2 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học